Hyppää sisältöön

Seutuyhteistyö

Ylöjärvi on osa Tampereen kaupunkiseutua ja Pirkanmaata ja tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden kuntien ja seudullisten toimijoiden kanssa.

Sote-uudistus

Sote-uudistuksen tultua hyväksytyksi uudet hyvinvointialueet aloittivat toimintansa heinäkuun alusta 2021. Pirkanmaan hyvinvointialueen hallitus eli väliaikainen toimielin (Vate) piti ensimmäisen kokouksensa torstaina 1.7.2021. Tiedote Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisestä

Pirkanmaalla on käynnissä "Tulevaisuuden sote-keskus -hanke" (PirSOTE) osana valtakunnallista ohjelmaa. Hanketta toteuttavat yhteistyössä kunnat, Taysin perusterveydenhuollon yksikkö sekä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Pirkanmaan liitto toimii hanketoimistona. Hanketta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Käynnissä on myös sote-rakenneuudistusta tukeva KOMAS eli Kohti maakunnallista sotea -hanke, jossa tehdään hyvinvointialueen rakentamista. Tässä osiossa valmistellaan sote-palveluiden järjestämistä, tiedolla johtamista, ICT:tä, henkilöstöasioita sekä TKI-toimintaa. Pirkanmaan liitto hoitaa valmistelun hankehallintoa, taloutta, seurantaa ja arviointia sekä viestintää.

Hyödyllisiä linkkejä:

Pirkanmaan liitto

Ylöjärvi kuuluu Pirkanmaan liittoon muiden maakunnan kuntien tavoin. Liiton päätehtävät ovat alueellinen kehittäminen, maakuntakaavoitus ja edunvalvonta.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampereen kaupunkiseutuun ja sen kuntayhtymään kuuluu kahdeksan kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii seutuyhteistyötä toteuttavana organisaationa Tampereen seudulla. Tehtävänä on luoda kuntarajat ylittäviä palveluja, yhteensovittaa seudullisesti asumisen ja liikkumisen tarpeita sekä vahvistaa yritysten ja osaajien houkuttelua seudulle.

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma on Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen ratkaisu alueen kasvun ja elinvoiman ylläpitämiseksi. Suunnitelmassa nykyiset taajama-alueet tiivistyvät ja joukkoliikenneväylät vahvistuvat. 

Ylöjärven osalta rakennesuunnitelma 2040 jatkaa aiemmassa rakennesuunnitelmassa (2030) linjattuja kehittämistoimenpiteitä. Keskustaa kehitetään tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Joukkoliikennettä varaudutaan kehittämään raitiotien pohjalta edellisessä rakennesuunnitelmassa esitetyn lähijunan sijaan. 

MAL-sopimus

MAL-sopimus on kaupunkipolitiikkaa tukeva valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelua yhteen sovittava sopimus. MAL-sopimus 2020-2023 hyväksyttiin seutuhallituksessa kesäkuussa 2020. Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi neuvottelutuloksen 7.9.2020. Valtio ja kaupunkiseutu allekirjoittivat sopimuksen 8.10.2020.

Pirkanmaan EU-toimisto

Pirkanmaan EU-toimisto huolehtii sekä Tampereen kaupunkiseudun että koko muun Pirkanmaan EU-edunvalvonnasta. Ylöjärven yhteyshenkilönä kaupunkiseudun EU-verkostossa toimii Ylöjärven Yrityspalvelun toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki, p. 050 351 6507, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Sivun kuva: Tampereen kaupunki/Susanna Lyly

Päivitetty: 1.7.2021