Hyppää sisältöön

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa. Ylöjärven kaupungin tarkastuslautakunnan toiminnasta määrätään kaupungin hallintosäännössä.

Kokoonpano

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Erkki Törmä (sd.) ja varapuheenjohtajana Jussi Kytömäki (vihr.). Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii johdon sihteeri Hanna Isotalo, p. 03 565 30 005, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Pöytäkirjat ja esityslistat

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin kotisivuille, kun se on tarkastettu. Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta. 

Kokoukset vuonna 2020

  • Ke 29.1.
  • Ke 19.2.
  • Ke 22.4.
  • Ke 27.5.
  • Ke 26.8.
  • Ke 23.9.
  • Ke 28.10.
  • Ke 25.11.

Tehtävänä hallinnon ja talouden tarkastus 

Kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten kuntalain 75 § mukaisesti.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten tilintarkastajan valinnan, tilintarkastuskertomuksen käsittelyn, kannanoton tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden epäämiseen tai myöntämiseen.

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, joka käsitellään valtuustossa kesäkuussa. Arviointikertomuksessa arvioidaan kaupungin tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Lautakunta huolehtii kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta ja arvioi, ovatko kaupunkikonsernin tavoitteet toteutuneet. Lautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, mikäli kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää.

Lautakunta kilpailuttaa kaupungin ulkoisen tarkastuksen tilintarkastusyhteisön. Lautakunta seuraa tilintarkastajien tarkastussuunnitelman toteutumista ja voi myös antaa tilintarkastajalle ohjeita kuntalain edellyttämällä tavalla sekä pyytää lisäselvityksiä. Jos tilintarkastajan tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen, lautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä kaupunginhallituksen lausunnon.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa tarkoitettujen sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Arviointikertomukset

Lisää aiheesta muualla verkossa

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Katso jäsenet, esityslistat ja pöytäkirjat

Päivitetty: 15.9.2020