Valitse sivu
Etusivu / Työllistämistuki 55+ työntekijöiden rekrytointiin

Työllistämistuki 55+ työntekijöiden rekrytointiin

Palkkatuki uudistui 1.7.2023 alkaen. Uudistuksessa otettiin käyttöön myös 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, kun lakisääteiset ehdot koskien työnantajaa, työsuhdetta ja palkattavaa täyttyvät.

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat kunnat voivat myöntää työnantajalle työllistämistukea kokeilun asiakkaana olevan, 55 vuotta täyttäneen työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Kun haluat käyttää työllistämistukea rekrytoinnin apuna, ota huomioon että:

työsuhteeseen palkattavan henkilön tulee olla täyttänyt 55 vuotta.

lisäksi henkilön tulee olla ollut työttömänä vähintään kaksi vuotta viimeisten 28 kuukauden aikana. 

Työllistämistukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen, kuitenkin enintään 10 kuukaudeksi. Palkattavan henkilön työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Jos alan säännöllinen työaika on alle 37,5 tuntia viikossa, tulee työajan olla vähintään 65 prosenttia alan säännöllisestä työajasta.

Työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta tarkistaa, täyttääkö henkilö ja työnantaja työllistämistuella palkkaamisen ehdot.

Tuki myönnetään palkkakustannuksiin

Työnantajana sitoudut maksamaan palkattavalle henkilölle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos työehtosopimusta ei ole, työnantajan tulee maksaa henkilölle tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

Työllistämistuen määrä on 70 prosenttia palkkakustannuksista. Tuki voidaan myöntää 10 kuukaudeksi, mutta kuitenkin enintään työsuhteen keston ajaksi. Työllistämistukea maksetaan enintään 1 770 euroa kuukaudessa. Työllistämistukea voi käyttää ainoastaan palkkakustannuksiin. Sillä ei voi kattaa palkan sivukuluja tai lomarahaa.

Miten työllistämistukea haetaan?

Voit hakea tukea sähköisesti Työmarkkinatorilla, yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Hae työllistämistukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Työsuhde voi alkaa vasta, kun tuki on myönnetty. Yleisneuvontaa työllistämistuesta ja sen maksatuksesta sekä tukea sähköiseen asiointiin tarjoaa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

Lisätietoa

55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki – Palvelut – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu – Suomi.fi

Lue lisää aiheesta

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!