Hyppää sisältöön

Työnhakijalle

Suunnittelemme kanssasi yksilöllisen polun työmarkkinoille!

Tarjoamme tukea työllistymiseen ja koulutuspaikan löytämiseen. Lisäksi saat ohjausta ja tukea mm. kuntoutuspalveluihin, viranomaisasiointiin ja arkeen.

Tutustu työnhakijoiden palveluihin, klikkaa ja löydä omasi!

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on lakisääteinen palvelu, joka tarjoaa ohjausta työttömille työnhakijoille, joilla on moniammatillisen tuen tarve. Yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan työllistymiseen tähtäävistä suunnitelmista.

Monialainen työllistymissuunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. TE-toimisto, Ylöjärven työllisyyspalvelut tai Kela ohjaa sinut yhteispalvelun asiakkaaksi.

Voit tiedustella palveluun pääsyn kriteerejä omalta virkailijaltasi ja tehdä myös itse aloitteen monialaiseen yhteispalveluun ohjaamisesta.

Kysy lisää 

Työllisyyspalvelun asiakkaana käytössäsi on tuki ja neuvonta, kun mietit itsellesi sopivaa työkokeilupaikkaa. ​
Halutessasi saat työvalmentajan tuen koko työkokeiluprosessin ajalle ja käytössäsi on työvalmentajan yritys- ja yhteistyöverkosto.​

Työkokeilu on Te-toimiston palvelu ja sen tavoitteena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai mahdollisuuksia palata työmarkkinoille. ​

Kysy lisää

Ylöjärven kaupungilla on työntekijöitä eri ammattialoilla määräaikaisissa palkkatukeen perustuvissa työsuhteissa.​

TE-toimisto antaa näihin paikkoihin työtarjouksia omien ohjeistustensa mukaisesti työttömille työnhakijoille.​ Työtarjouksen saaneille järjestetään työllisyyspalveluissa työhaastattelu sekä sovitaan työn aloittamisesta.​

Palkkaus sekä työehdot määräytyvät työehtosopimusten mukaisesti.​

Rekrytointipalvelujakson kautta työllistäminen​

Valprossa on luotu uudenlainen palvelu, joka mahdollistaa turvallisen reitin uuden työntekijän rekrytointiin. Palvelu on osana kaupungin työllisyydenhoitoa mahdollistaen maksuttoman kohtaamisjakson työnantajille ja työnhakijoille. ​

Noin kuukauden mittaisen palvelujakson aikana työnhakija voi osoittaa soveltuvuutensa työtehtävään ja työyhteisöön ennen varsinaisen työsuhteen solmimista. ​

Työnantaja puolestaan voi arvioida työnhakijan sopivuutta. Palvelun aikana työnhakija on palkkasuhteessa Ylöjärven kaupungilla, ​mutta työskentelee yrityksen tarjoamissa työtehtävissä. ​

Palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työnantaja harkitsee tai on palkkaamassa uusia työntekijöitä.​

Kysymys voi olla sekä avoimeksi ilmoitetusta työpaikasta että niin sanotusta piilotyöpaikasta, johon työnantaja voi palkata työntekijän sopivan henkilön löytyessä.​

Tavoitteena on, että palvelujakson päättyessä työnantajayritys voi turvallisesti palkata jo valmiiksi työhönsä perehtyneen työntekijän.

Työtarjouksen saaneille järjestetään työllisyyspalveluissa työhaastattelu sekä sovitaan työn aloittamisesta.​

Palkkaus sekä työehdot määräytyvät työehtosopimusten mukaisesti.​ "Palkkatuetun työjakson jälkeen tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille."

Kysy lisää

Käytössäsi on tuki ja neuvonta, kun mietit itsellesi sopivia koulutus- ja uravaihtoehtoja. ​

Olemme tukenasi kun tavoitteenasi on:

  • koulutusvaihtoehtojen ja tukimuotojen selvitys
  • työvoima-ja rekrykoulutus
  • osatutkinnot 
  • omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella
  • kelan ammatillinen kuntoutus
  • ammatillisen osaamisen päivittäminen ja​ räätälöinti työhön sopivaksi.

Asiointi on helppoa! Meillä on valmiit verkostot oppilaitoksiin ja alueen yrityksiin.

Kysy lisää

Työttömänä sinulla on oikeus terveystarkastukseen. Lähetteen perusteella terveydenhoitaja kutsuu sinut tarkastukseen. Terveystarkastukseen voit ohjautua Pirkanmaan TE-toimiston, Ylöjärven kaupungin työllisyyspalveluiden työntekijän tai perusturvan aikuissosiaalityöntekijän tekemällä lähetteellä.

Työttömien terveystarkastuksen tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Terveystarkastuksen sisältöön kuuluu mm.
 

  • terveydentilaa koskevat perustutkimukset (esim. tietyt laboratoriotutkimukset, verenpaine)
  • terveystottumusten kartoitus
  • rokotusten päivitys
  • ohjaus ja tuki terveyshaittojen ehkäisyssä.

Lisätietoa

Kysy lisää

Työkyvyn arviointi on tarkoitettu sinulle, työtön työnhakija (saat työttömyysetuutta), jos tarvitset työkykysi todentamista ja lisätietoa esimerkiksi kuntoutusta, alanvaihtoa, koulutusta tai eläkehakua varten.

Työkyvyn arvioinnin tavoitteena on selvittää asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat suhteessa työelämään. Arviointi tapahtuu Työvalmennuskeskus Valprolla 1-2 viikon aikana. Arviointijakso sisältää työtehtäviä, haastattelua, testejä ja ryhmätilanteita.

Työkyvyn arvioinnista tehdään kirjallinen lausunto, joka toimitetaan sekä asiakkaalle että lähettävälle taholle.

Käytämme työkyvyn arvioinnissa standardoitua IMBA- / Melba- arviointimenetelmää, jossa käytetään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn määreitä, kuten esimerkiksi istuminen, kumartuminen, keskittyminen, huolellisuus, vuorovaikutustaidot, vastuullisuus jne.

Kysy lisää 

Järjestämme kuntouttavaa työtoimintaa Työvalmennuskeskus Valprossa, kaupungin eri yksiköissä sekä seurakunnalla ja yhdistyksissä.

Kuntouttava työtoiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti tiukoin koronaturvaohjeistuksin.
Maskien käyttöön vahva suositus kaikessa toiminnassa. Maskeja saa pajoilta!

Kysy lisää kuntouttavaan työtoimintaan hakeutumisesta.

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta

Yhteystiedot

Peltola Risto
Peltola Risto
Työvalmentaja / yritys- ja oppilaitosyhteistyö
040 133 4581
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Paajoki Tanja
Paajoki Tanja
Työvalmentaja / palveluun ohjaus
040 198 2969
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Virtanen Sami-Petteri
Virtanen Sami-Petteri
Johtava tekninen työvalmentaja / Palkkatukityöllistäminen / tilaustyöt
050 099 5950
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Päivitetty: 4.12.2020