Hyppää sisältöön

Työnhakijalle

Suunnittelemme kanssasi yksilöllisen polun työmarkkinoille!

Tarjoamme tukea työllistymiseen ja koulutuspaikan löytämiseen. Lisäksi saat ohjausta ja tukea mm. kuntoutuspalveluihin, viranomaisasiointiin ja arkeen.

Palveluita työnhaun tueksi - työmarkkinatorilla

logo, oranssi puoliympyrä, mustat tekstit

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto tai kuntakokeilu voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea myös silloin, jos sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Keskustele TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa, voisiko työnantaja saada palkkaamiseesi palkkatukea. Jos tukea voidaan myöntää, sinun kannattaa mainita asiasta työnantajalle, kun haet työtä.

Kun sovit työnantajan kanssa palkkatukityöstä, kerro, oletko TE-toimiston vai kuntakokeilun asiakas. Työnantaja tarvitsee tiedon palkkatukihakemuksen tekemistä varten.’’

Myös Ylöjärven kaupungilla on työntekijöitä eri ammattialoilla määräaikaisissa palkkatukeen perustuvissa työsuhteissa.​

Meidän lisäksi myös TE-toimisto voi antaa näihin paikkoihin työtarjouksia omien ohjeistustensa mukaisesti työttömille työnhakijoille.​ Työtarjouksen saaneille järjestetään työllisyyspalveluissa työhaastattelu sekä sovitaan työn aloittamisesta.​

Palkkaus sekä työehdot määräytyvät työehtosopimusten mukaisesti.​

Ota yhteyttä Oma-valmentajaasi

Käytössäsi on tuki ja neuvonta, kun mietit itsellesi sopivia koulutus- ja uravaihtoehtoja. ​

Lisätietoja opiskelumahdollisuuksistasi Työmarkkinatorilta 

Kysy lisää

Ammatinvalinta- ja uraohjaus on psykologien tarjoamaa ohjausta ammatti-, koulutus- tai työvaihtoehtojen arviointiin ja valintoihin. 

Ylöjärven kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Ylöjärvi ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään. 

Ammatinvalinta- ja uraohjaus auttaa koulutus- ja uravaihtoehtojen pohtimisessa ja selkiyttämisessä eri elämänvaiheissa. Kun keskustelet luottamuksellisesti koulutukseen, työuraan ja sen muutoksiin perehtyneen psykologin kanssa, tulet kuulluksi ja asioihisi paneudutaan kaikessa rauhassa.
Kun kuvailet tilannettasi ja toiveitasi toiselle, saat itsekin paremman käsityksen siitä, mitä sinun kannattaa tavoitella ja millä keinoilla voisit tavoitteeseesi edetä.
Tavoitteena on auttaa asiakasta laatimaan tilanteeseensa sopiva ja työmarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet huomioonottava kestävään ratkaisuun johtava urasuunnitelma.  

Yksittäinen ohjauskeskustelu on noin tunnin mittainen. Voit keskustella yhden tai useamman kerran saman psykologin kanssa. Ohjaukseen voidaan keskustelun lisäksi sisällyttää psykologisia testejä, koulutus- tai työkokeiluja ja välitehtäviä. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.  

Uraohjauksesta saat apua, jos mietit esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

 • Mitä työelämän tai opiskelun tavoitteita minun kannattaa asettaa itselleni tässä elämänvaiheessa?  
 • Mille alalle tai mihin koulutukseen suuntaudun, tai voisinko vaihtaa alaa?  
 • Mistä olen kiinnostunut ja mikä on minulle tärkeää?  
 • Mitä osaan, mitkä ovat vahvuuteni ja mitä voisin kehittää itsessäni?  
 • Kuinka paljon olen valmis laittamaan peliin tavoitteideni eteen?  
 • Miten terveydentilani vaikuttaa valintoihini?  
 • Miten valitsen, kun kaikki kiinnostaa tai mikään ei kiinnosta? 

Ota yhteyttä OMA-valmentajaasi tai varaa aika psykologille Oma asioinnin kautta.  

 Starttirahaa voidaan myöntää aloittavalle yrittäjälle, joka on aloittamassa yritystoimintaa.

Sen tarkoitus on tukea aloittavan yrittäjän toimeentuloa päätoimisen yritystoiminnan alkuvaiheessa, kun yrityksestä saatava tulo on vielä vähäistä. Starttiraha kannustaa jatkamaan yrittäjänä. 

Starttirahan voi saada enintään 12 kuukauden ajalta ja sitä haetaan kuuden kuukauden jaksoissa. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. 

Ylöjärven kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Ylöjärvi ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään.

 Kuka voi saada starttirahaa

Voit saada starttirahaa yrittäjyytesi tueksi, jos olet työtön työnhakija, työssä oleva tai opiskelija tai kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvä sivutoiminen yrittäjä ja asut Suomessa ja perustat yrityksesi Suomeen. 

Starttirahan myöntämisen arviointiperusteita ovat

 • yritystoiminnan päätoimisuus
 • kannattavuus ja jatkuvuus
 • valmius toimia yrittäjänä
 • tuen tarve
 • yritystoimintaan mahdollisesti vaikuttavien lupien voimassaolo. 

Starttirahan jatkohakemuksen hyväksymisessä arvioidaan, onko yritystoiminta alkanut suunnitellusti ja kuinka paljon toiminta on tuottanut tulosta. 

 
Ota yhteyttä jättämällä yhteydenottopyyntö henkilöasiakkaan Oma asiointi -verkkoasiointikanavassa tai soittamalla työllisyyspalvelujen asiakaspalvelunumeroon, puh. 041 730 7578.

Lisätietoa ja toimintaohjeet

Työnhakijana käytössäsi on tuki ja neuvonta, kun mietit itsellesi sopivaa työkokeilupaikkaa. ​
Halutessasi saat OMA-valmentajan tuen koko työkokeiluprosessin ajalle ja käytössäsi on OMA-valmentajan yritys- ja yhteistyöverkosto.​

Työkokeilun tavoitteena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai mahdollisuuksia palata työmarkkinoille. ​

Kysy lisää

Työkyvyn arviointi on tarkoitettu sinulle, työtön työnhakija (saat työttömyysetuutta), jos tarvitset työkykysi todentamista ja lisätietoa esimerkiksi kuntoutusta, alanvaihtoa, koulutusta tai eläkehakua varten.

Työkyvyn arvioinnin tavoitteena on selvittää asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat suhteessa työelämään. Arviointi tapahtuu Työvalmennuskeskus Valprossa 1-2 viikon aikana. Arviointijakso sisältää työtehtäviä, haastattelua, testejä ja ryhmätilanteita.

Työkyvyn arvioinnista tehdään kirjallinen lausunto, joka toimitetaan sekä asiakkaalle että lähettävälle taholle.

Käytämme työkyvyn arvioinnissa standardoitua IMBA- / Melba- arviointimenetelmää, jossa käytetään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn määreitä, kuten esimerkiksi istuminen, kumartuminen, keskittyminen, huolellisuus, vuorovaikutustaidot, vastuullisuus jne.

Kysy lisää 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on lakisääteinen palvelu, joka tarjoaa ohjausta työttömille työnhakijoille, joilla on moniammatillisen tuen tarve. Yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan työllistymiseen tähtäävistä suunnitelmista.

Monialainen työllistymissuunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. TE-toimisto, Ylöjärven työllisyyspalvelut, Pirkanmaan hyvinvointialue tai Kela ohjaa sinut yhteispalvelun asiakkaaksi.

Voit tiedustella palveluun pääsyn kriteerejä omalta virkailijaltasi ja tehdä myös itse aloitteen monialaiseen yhteispalveluun ohjaamisesta.  

Kysy lisää 

Työttömänä sinulla on oikeus terveystarkastukseen.

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua itse maksuttomaan terveystarkastukseen.
Asiakas voi itse varata ajan ottamalla yhteyttä oman soteasemasi ajanvaraukseen Lisätietoa

Työttömien terveystarkastuksen tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Lisätietoa

Kotikuntasi yhteispalvelupisteessä saat henkilökohtaista palvelua helposti, asiantuntevasti ja luottamuksellisesti.

Säästät aikaa ja kustannuksia, kun sinun ei tarvitse matkustaa TE-toimistoon.
Asiointi yhteispalvelupisteessämme ilman ajanvarausta arkisin ma-pe klo 12-13 välisenä aikana

Jos haluat varata ajan yhteispalvelupisteessä asiointiin, ota yhteyttä työnhakijan asiakaspalveluun puh. 041 730 7578, klo 9-11 arkisin. (ei tekstiviestejä).

Yhteispalvelupisteessä:​

 •  saat neuvoja TE-toimiston palveluista​
 •  opastusta verkko- ja etäyhteysasioinnista
 •  voit jättää asiakirjoja ja postia toimitettavaksi TE-toimistoon

Yhteispalvelupisteessä asoinnissa huomioitavaa:

 • Sinun tulee varautua todentamaan henkilöllisyytesi yhteispalvelupisteessä 
 • Yhteispalvelupisteessä asioidessa on hyvä olla mukana verkkoasiointitunnukset
 • Yhteispalvelupiste ei voi hoitaa tehtäviä, joihin sisältyy TE-toimiston päätöksentekoa tai jotka lain mukaan edellyttävät henkilökohtaista käyntiä TE-toimistossa
 • Yhteispalvelupisteen palveluneuvojalla ei ole mahdollisuutta käyttää TE-toimiston asiakaspalvelujärjestelmää
  • Etäyhteys TE-toimistoon: Yhteispalvelupisteessä voit keskustella TE-toimiston asiantuntijan kanssa ajanvarauksella 
  • Yhteispalvelupisteen palveluneuvoja avustaa tarvittaessa asioinnissa 
  • Aika saadaan TE-toimistosta
 • Voit hoitaa monia asioita TE-verkkopalveluiden kautta kotona ja myös yhteispalvelupisteen  asiakaspäätteellä
  • Palveluneuvoja opastaa tarvittaessa tietokoneen ja verkkopalvelujen käytössä
  • Useat verkkoasiointipalvelut edellyttävät tunnistautumista verkkoasiointitunnuksilla

kuntakokeilun logoYlöjärven kaupungin logoTe-toimiston logo 

TE-PALVELUT

Henkilöasiakkaat-valtakunnallinen puhelinpalvelu, puh. 0295 025 500, arkisin klo 9.00-16.15
Asiointi ensisijaisesti Oma asiointi -palvelun kautta verkossa:  Henkilöasiakkaiden Oma asionti –palvelu 
Käyntiosoite: Pellavatehtaankatu 25, 33100 Tampere, ma-pe klo 9-16
Postiosoite: PL 587, 33101 Tampere, kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi   Pirkanmaan Te-palvelut
Pirkanmaan Te-palveluiden aluesivu

Toimipaikat

Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelut
Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelut
Rauhalantie 2, 33480 Ylöjärvi
Näytä kartalla

Näin asioit kanssamme

OMA-valmentajan kanssa on mahdollista asioida puhelimitse, sähköpostitse tai ajanvarauksella.

OMA-valmentajat

Huomioithan, että sähköpostiyhteys ei ole suojattu. Lisätietoja suojatun sähköpostilinkin saamiseksi saat OMA-valmentajalta.

Verkossa
Oma-asiointi palvelu / Työmarkkinatori (kaikille työnhakijoille)
tyollisyyspalvelut@ylojarvi.fi 
 

Puhelimessa
Työnhakijan asiakaspalvelu puh. 
041 730 7578, klo 9-11 arkisin. (ei tekstiviestejä)

Asiointipisteessä
Rauhalantie 2, 33480 Ylöjärvi
Toimipisteessämme asioidaan pääsääntöisesti vain ajanvarauksella.
Päivystysluonteisissa asioissa voit asioida asiointipisteessämme klo 12-13 arkipäivinä.
Pe 1.12. asiointipiste suljettu, ei myöskään puhelinpäivystystä.


Postitse
Kuruntie 14,  PL 22, 33471 Ylöjärvi

OMA-valmentajat

logo; oranssi puoliympyrä,musta teksti

Päivitetty: 8.11.2023