Hyppää sisältöön

Työnhakijalle

Suunnittelemme kanssasi yksilöllisen polun työmarkkinoille!

Tarjoamme tukea työllistymiseen ja koulutuspaikan löytämiseen. Lisäksi saat ohjausta ja tukea mm. kuntoutuspalveluihin, viranomaisasiointiin ja arkeen.
Tutustu työnhakijoiden palveluihin, klikkaa ja löydä omasi! logo, oranssi puoliympyrä, mustat tekstit

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on lakisääteinen palvelu, joka tarjoaa ohjausta työttömille työnhakijoille, joilla on moniammatillisen tuen tarve. Yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan työllistymiseen tähtäävistä suunnitelmista.

Monialainen työllistymissuunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. TE-toimisto, Ylöjärven työllisyyspalvelut tai Kela ohjaa sinut yhteispalvelun asiakkaaksi.

Voit tiedustella palveluun pääsyn kriteerejä omalta virkailijaltasi ja tehdä myös itse aloitteen monialaiseen yhteispalveluun ohjaamisesta.  

Kysy lisää 

Työnhakijana käytössäsi on tuki ja neuvonta, kun mietit itsellesi sopivaa työkokeilupaikkaa. ​
Halutessasi saat OMA-valmentajan tuen koko työkokeiluprosessin ajalle ja käytössäsi on OMA-valmentajan yritys- ja yhteistyöverkosto.​

Työkokeilun  tavoitteena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai mahdollisuuksia palata työmarkkinoille. ​

Kysy lisää

Ylöjärven kaupungilla on työntekijöitä eri ammattialoilla määräaikaisissa palkkatukeen perustuvissa työsuhteissa.​

Meidän lisäksi myös TE-toimisto voi antaa näihin paikkoihin työtarjouksia omien ohjeistustensa mukaisesti työttömille työnhakijoille.​ Työtarjouksen saaneille järjestetään työllisyyspalveluissa työhaastattelu sekä sovitaan työn aloittamisesta.​

Palkkaus sekä työehdot määräytyvät työehtosopimusten mukaisesti.​

Rekrytointipalvelujakson kautta työllistäminen​

Valprossa on luotu uudenlainen palvelu, joka mahdollistaa turvallisen reitin uuden työntekijän rekrytointiin. Palvelu on osana kaupungin työllisyydenhoitoa mahdollistaen maksuttoman kohtaamisjakson työnantajille ja työnhakijoille. ​

Noin kuukauden mittaisen palvelujakson aikana työnhakija voi osoittaa soveltuvuutensa työtehtävään ja työyhteisöön ennen varsinaisen työsuhteen solmimista. ​

Työnantaja puolestaan voi arvioida työnhakijan sopivuutta. Palvelun aikana työnhakija on palkkasuhteessa Ylöjärven kaupungilla, ​mutta työskentelee yrityksen tarjoamissa työtehtävissä. ​

Palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työnantaja harkitsee tai on palkkaamassa uusia työntekijöitä.​

Kysymys voi olla sekä avoimeksi ilmoitetusta työpaikasta että niin sanotusta piilotyöpaikasta, johon työnantaja voi palkata työntekijän sopivan henkilön löytyessä.​

Tavoitteena on, että palvelujakson päättyessä työnantajayritys voi turvallisesti palkata jo valmiiksi työhönsä perehtyneen työntekijän.

Työtarjouksen saaneille järjestetään työllisyyspalveluissa työhaastattelu sekä sovitaan työn aloittamisesta.​

Palkkaus sekä työehdot määräytyvät työehtosopimusten mukaisesti.​ "Palkkatuetun työjakson jälkeen tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille."

Kysy lisää

Käytössäsi on tuki ja neuvonta, kun mietit itsellesi sopivia koulutus- ja uravaihtoehtoja. ​

Olemme tukenasi kun tavoitteenasi on:

 • koulutusvaihtoehtojen ja tukimuotojen selvitys
 • työvoima-ja rekrykoulutus
 • osatutkinnot 
 • omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella
 • kelan ammatillinen kuntoutus
 • ammatillisen osaamisen päivittäminen ja​ räätälöinti työhön sopivaksi.

Asiointi on helppoa! Meillä on valmiit verkostot oppilaitoksiin ja alueen yrityksiin.

Kysy lisää

Työttömänä sinulla on oikeus terveystarkastukseen.

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua itse maksuttomaan terveystarkastukseen.
Asiakas voi itse varata ajan terveystarkastukseen puhelimitse arkisin klo 9-16, p.
040 6787 481 tai sähköpostilla kirsi.perkkio[at]ylojarvi.fi.  

Terveystarkastukseen voit ohjautua myös Pirkanmaan TE-toimiston, Ylöjärven kaupungin työllisyyspalveluiden työntekijän tai perusturvan aikuissosiaalityöntekijän tekemällä lähetteellä. Lähetteen perusteella terveydenhoitaja kutsuu sinut tarkastukseen.

Työttömien terveystarkastuksen tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Terveystarkastuksen sisältöön kuuluu mm.
 

 • terveydentilaa koskevat perustutkimukset (esim. tietyt laboratoriotutkimukset, verenpaine)
 • terveystottumusten kartoitus
 • rokotusten päivitys
 • ohjaus ja tuki terveyshaittojen ehkäisyssä.

Lisätietoa

Kysy lisää

Työkyvyn arviointi on tarkoitettu sinulle, työtön työnhakija (saat työttömyysetuutta), jos tarvitset työkykysi todentamista ja lisätietoa esimerkiksi kuntoutusta, alanvaihtoa, koulutusta tai eläkehakua varten.

Työkyvyn arvioinnin tavoitteena on selvittää asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat suhteessa työelämään. Arviointi tapahtuu Työvalmennuskeskus Valprossa 1-2 viikon aikana. Arviointijakso sisältää työtehtäviä, haastattelua, testejä ja ryhmätilanteita.

Työkyvyn arvioinnista tehdään kirjallinen lausunto, joka toimitetaan sekä asiakkaalle että lähettävälle taholle.

Käytämme työkyvyn arvioinnissa standardoitua IMBA- / Melba- arviointimenetelmää, jossa käytetään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn määreitä, kuten esimerkiksi istuminen, kumartuminen, keskittyminen, huolellisuus, vuorovaikutustaidot, vastuullisuus jne.
Kysy lisää 

Pirkanmaalla rakennetaan yhdessä osatyökykyisten työkykyä tukevaa mallia

Pirkanmaan työkykyhankkeessa ovat mukana 21 Pirkanmaan kunnan sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut - myös me ylöjärveläiset olemme mukana. Hankekumppaneita ovat muun muassa Kela ja TE-palvelut. Hankehallinnoijana toimii Tampereen kaupunki.

Lisätietoa hankkeesta Tampereen kaupungin verkkosivuilta

Kuntouttava työtoiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti tiukoin koronaturvaohjeistuksin.
Maskien käyttöön vahva suositus kaikessa toiminnassa. Maskeja saa pajoilta!

Kuntouttava työtoiminta on työllistymistä edistävä palvelu. Sen tarkoituksena on parantaa henkilön elämähallintaa ja luoda edellytyksiä työllistymiselle sekä julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle. Sen painopiste voi olla myös arjenhallinnan tukemisessa ja osallisuuden lisäämisessä. Kuntouttavan työtoiminnan jakson sisältö sovitaan omien tavoitteidesi mukaiseksi.

Järjestämme kuntouttavaa työtoimintaa Työvalmennuskeskus Valprossa, kaupungin eri yksiköissä sekä seurakunnalla ja yhdistyksissä.

Kuntouttavan työtoiminnan ajalta saat työttömyysetuuden ja osallistumispäiviltä yhdeksän euron kulukorvauksen sekä matkakulukorvauksen.

Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan suunnitelmassa, mikä laaditaan yhdessä OMA-valmentajan kanssa.  

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta

Ammatinvalinta- ja uraohjaus on psykologien tarjoamaa ohjausta ammatti-, koulutus- tai työvaihtoehtojen arviointiin ja valintoihin. 

Ylöjärven kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Ylöjärvi ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään. 

Ammatinvalinta- ja uraohjaus auttaa koulutus- ja uravaihtoehtojen pohtimisessa ja selkiyttämisessä eri elämänvaiheissa. Kun keskustelet luottamuksellisesti koulutukseen, työuraan ja sen muutoksiin perehtyneen psykologin kanssa, tulet kuulluksi ja asioihisi paneudutaan kaikessa rauhassa.
Kun kuvailet tilannettasi ja toiveitasi toiselle, saat itsekin paremman käsityksen siitä, mitä sinun kannattaa tavoitella ja millä keinoilla voisit tavoitteeseesi edetä.
Tavoitteena on auttaa asiakasta laatimaan tilanteeseensa sopiva ja työmarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet huomioonottava kestävään ratkaisuun johtava urasuunnitelma.  

Yksittäinen ohjauskeskustelu on noin tunnin mittainen. Voit keskustella yhden tai useamman kerran saman psykologin kanssa. Ohjaukseen voidaan keskustelun lisäksi sisällyttää psykologisia testejä, koulutus- tai työkokeiluja ja välitehtäviä. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.  

Uraohjauksesta saat apua, jos mietit esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

 • Mitä työelämän tai opiskelun tavoitteita minun kannattaa asettaa itselleni tässä elämänvaiheessa?  
 • Mille alalle tai mihin koulutukseen suuntaudun, tai voisinko vaihtaa alaa?  
 • Mistä olen kiinnostunut ja mikä on minulle tärkeää?  
 • Mitä osaan, mitkä ovat vahvuuteni ja mitä voisin kehittää itsessäni?  
 • Kuinka paljon olen valmis laittamaan peliin tavoitteideni eteen?  
 • Miten terveydentilani vaikuttaa valintoihini?  
 • Miten valitsen, kun kaikki kiinnostaa tai mikään ei kiinnosta? 

Ota yhteyttä OMA-valmentajaasi tai varaa aika psykologille Oma asioinnin kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Starttirahaa voidaan myöntää aloittavalle yrittäjälle, joka on aloittamassa yritystoimintaa.

Sen tarkoitus on tukea aloittavan yrittäjän toimeentuloa päätoimisen yritystoiminnan alkuvaiheessa, kun yrityksestä saatava tulo on vielä vähäistä. Starttiraha kannustaa jatkamaan yrittäjänä. 

Starttirahan voi saada enintään 12 kuukauden ajalta ja sitä haetaan kuuden kuukauden jaksoissa. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. 

Ylöjärven kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Ylöjärvi ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään.

 Kuka voi saada starttirahaa

Voit saada starttirahaa yrittäjyytesi tueksi, jos olet työtön työnhakija, työssä oleva tai opiskelija tai kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvä sivutoiminen yrittäjä ja asut Suomessa ja perustat yrityksesi Suomeen. 

 Starttirahan myöntämisen arviointiperusteita ovat

 • yritystoiminnan päätoimisuus
 • kannattavuus ja jatkuvuus
 • valmius toimia yrittäjänä
 • tuen tarve
 • yritystoimintaan mahdollisesti vaikuttavien lupien voimassaolo. 

 Starttirahan jatkohakemuksen hyväksymisessä arvioidaan, onko yritystoiminta alkanut suunnitellusti ja kuinka paljon toiminta on tuottanut tulosta. 

 
Ota yhteyttä jättämällä yhteydenottopyyntö henkilöasiakkaan Oma asiointi -verkkoasiointikanavassa tai soittamalla työllisyyspalvelujen asiakaspalvelunumeroon, puh. 041 730 7578.

Lisätietoa ja toimintaohjeet

Näin asioit kanssamme

Verkossa

Oma-asiointi palvelu (kaikille työnhakijoille)

tyollisyyspalvelut@ylojarvi.fi

Puhelimessa

Työnhakijan asiakaspalvelu 041 730 7578, klo 9 - 15. (ei tekstiviestejä)

Asiointipisteessä

Meillä Ylöjärven toimipisteessä asioidaan vain ajanvarauksella.
Rauhalantie 2, 33480 Ylöjärvi

Postitse

Kuruntie 14,  PL 22, 33471 Ylöjärvi

OMA-valmentajat

logo; oranssi puoliympyrä,musta teksti

Päivitetty: 11.1.2022