Hyppää sisältöön

LUMA-painotteinen opetus

LUMA-luokkatoiminta kestää koko yläkoulun ajan eli luokka aloittaa toimintansa seitsemännellä luokalla ja se jatkuu aina yhdeksännen luokan loppuun asti. Luokalle voivat hakea kaikki luonnontieteistä (fysiikka, kemia, biologia sekä maantieto) ja matematiikasta kiinnostuneet 6. luokan oppilaat.

LUMA-luokalla tutustutaan monipuolisesti luonnontieteisiin ja matematiikkaan laajentaen tavallisilla oppitunneilla käytäviä aiheita.

Lisätietoa LUMA-opetuksesta löytyy alla olevasta liitteestä.

LUMA-tiedote.pdf

Tässä lyhyt esittelyvideo: LUMA-luokan esittelyvideo

Keväällä 2023 ei avata uutta hakua LUMA-luokalle koulumme oppilasmäärästä ja taloudellisista rajoituksista johtuen.

Päivitetty: 7.2.2023