Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Antaverkka-Mutalan kaava voimaan

Haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan laajennus ja muutos Antaverkan ja Mutalan välisellä alueella on lainvoimainen. 

Vuonna 2005 käynnistetty ”Haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan laajennus ja muutos Antaverkan ja Mutalan välisellä alueella” hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.9.2018 (§ 88). Hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa 20.6.2020. Hallinto-oikeuden päätöksestä jätettiin valitukset edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätöksellään 31.5.2021 ei myöntänyt valituslupaa. 

Oikeusvaikutteisen osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 3400 hehtaaria. Osayleiskaava Antaverkka-Mutalan alueella rajoittuu lännessä Takamaan osayleiskaavaan, etelässä Veittijärven ja Kirkonseudun pohjoisosien osayleiskaavoihin, idässä Näsijärveen ja pohjoisessa Yli-Huhkaantiehen. 

Voimaan tullut osayleiskaava osoittaa aluevaraukset asumiselle, palveluille ja teollisuudelle sekä mitoituslaskelmiin perustuvat uudet potentiaaliset rakennuspaikat ranta-alueella sekä ranta-alueen ulkopuolella. Kaavalla turvataan mm. maisemallisesti arvokkaat peltoalueet sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet. 

Osayleiskaava-alueelle rakennettava uusi rakennus tai rakennuspaikka edellyttää poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. 

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 

Antaverkka-Mutalan kaava-aineistot