Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Jälkiseuranta ja kunnostuksen viimeistely jatkuvat Haverin rikastushiekka-alueella

Jälkiseuranta ja kunnostuksen viimeistely jatkuvat Haverin rikastushiekka-alueella Viljakkalassa Ylöjärvellä.

Haverin kaivannaisjätealueen kunnostus eli vanhan kaivoksen rikastushiekka-alueen peittäminen maa-aineksella valmistui toukokuussa 2022. Kunnostaminen suunniteltiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa vuonna 2020.

Ylöjärven kaupunki tarkkailee maamassojen pysyvyyttä muun muassa dronella tehtävien maastomallien avulla.

Kunnostettu alue on ilmakuvattu ja siitä on tehty maastomallit sekä kesäkuussa että syys-lokakuun vaihteessa kuluvana vuonna. Malleja on vertailtu, ja syksyn maastomallin pohjalta suunnitellaan parhaillaan tarvittavia rakenteen uudelleenmuotoiluja. Muotoilut sekä mahdolliset niska- ja reunaojat suunnitellaan talven aikana ja niistä raportoidaan ELY-keskukselle osana kunnostuksen seurantaa ja valvontaa. Tarvittavat kaivuutyöt toteutetaan todennäköisesti kesällä 2023.

Tilanne kunnostetulla alueella on ollut vakaa syksyn 2021 jälkeen, jolloin havaittiin merkittävimmät liikkeet maaperän vedessä.

Jälkiseuranta kunnostusalueella jatkuu useiden vuosien ajan, sillä vesi liikkuu maaperässä hitaasti, ja kunnostuksen vaikutukset esimerkiksi Kirkkojärveen näkyvät vasta ajan kuluessa.

Ympäristönäytteenottoa järvestä, ojista ja pohjavedestä tehdään jatkossa pilaantuneen alueen puhdistamisesta annetun päätöksen mukaisesti kahdesti vuodessa. Ympäristönäytteissä ei ole tähän mennessä havaittu haitallisia muutoksia.

Linkki aiempaan tiedotteeseen 13.10.2022:
Viljakkalan Haverin kaivannaisjätealueen uraauurtava kunnostus valmistui

Ilmakuvian yhdistelmä eli ortokuva maa-alueesta
Haverin rikastushiekka-alueen maastomalli- ja ilmakuvaus 26.9.2022. 

Sivun yläosan kuva: Pilaantuneisiin alueisiin erikoistuneita asiantuntijoita muun muassa ympäristöministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta ja eri ELY-keskuksista tutustui Haveriin kunnostushankkeen loppusuoralla kesällä 2022. Kuva: Nina Lehtosalo / ympäristöministeriö.