Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaavoituskatsaus 2024 kokoaa yhteen ajankohtaiset kaavahankkeet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven kaavoituskatsauksen 2024 kokouksessaan 18.3.2024.

Ylöjärven kaupungissa ja Pirkanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista laaditaan vuosittain kaavoituskatsaus, jossa hankkeet on jaoteltu kaavatyypeittäin ja alueittain.

Kaavoituskatsauksessa käydään läpi kaavoitusprosessi yleisellä tasolla, esitellään lyhyesti kyseisen vuoden kaavoitusasiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet (esim. maankäyttösopimukset), joilla on välitöntä vaikutusta kaavoitukseen.

Kaavoituskatsauksen lopussa on arvio asumiseen asemakaavoitettujen tonttien riittävyydestä.

Muun muassa Teivon alueen asemakaavan muutokset ovat esillä kaavoituskatsauksessa. Lisäksi viime vuonna järjestetyn keskustan ideakilpailun kehittäminen jatkuu asemakaavatyönä.

Kaava-alueiden rajauksiin ja aikatauluihin saattaa tulla käsittelyn kuluessa muutoksia. Katsauksessa esitettyjen töiden lisäksi vuoden aikana voi tulla vireille uusia hankkeita, joista ei vielä ole tietoa tai varmuutta.

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kaupungin kotisivujen lisäksi kaavoituksessa (kaupungintalo, Kuruntie 14).