Hyppää sisältöön

Kartat ja paikkatieto

Ylöjärven kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoihin sisältyy erilaisia paikkatietoaineistoja kaupungin omaan hallinnolliseen käyttöön sekä yksityisille asiakkaille.

Palvelukartta

MAPSTO- eli maankäyttö- ja palveluohjelman kartta sekä tonttihakukartta

Opaskartta

Taajama-alueiden painettu opaskartta on vuodelta 2017 ja se käsittää Ylöjärven taajama-alueet (Kirkonseutu, Elovainio, Metsäkylä, Soppeenmäki, Asuntila, Mettistö, Siivikkala, Vihattula ja Vuorentausta) sekä Kurun, Viljakkalan ja Mannin taajamat. Painettua karttaa (pdf-tiedostot ohessa) saa kaavoituksen asiakaspalvelusta (kaavoitus@ylojarvi.fi).

Haja-asutusalueiden painettu opaskartta on vuodelta 2009. Myös sitä saa kaavoituksen asiakaspalvelusta. 

Kaavakartat ja aineistopalvelu

Ylöjärven voimassa olevat kaavat on koottu linkkeinä kaavoituksen sivuille: voimassa olevat kaavat.

Ajantasainen asemakaava-aineisto kaavamääräyksineen on nähtävissä maksutta verkkopalvelussa. 

Ajantasaiset yleiskaava-, Kurun rantaosayleiskaava- ja ranta-asemakaava-aineistot kaavamääräyksineen ovat nähtävissä maksutta karttapalvelussa. 

Kaavaotteet ja kaavan pohjakartan Dwg-aineisto tilataan kaavoituksen asiakaspalvelusta (kaavoitus@ylojarvi.fi). Aineiston irrotus on maksullista ja palvelusta veloitetaan kaavoituksen ja maankäytön taksan mukaisesti.

Ylöjärven kaupunki on julkaissut paikkatietoaineistoja avoimiin rajapintoihin. 

Maakuntakaava löytyy Pirkanmaan liiton sivuilta.

Ulkoilu- ja retkeilyreitit

Katso lisätietoja Ulkoilu ja retkeily -sivuilta.

Osoitteet

Ylöjärven kaupunki ylläpitää osoitejärjestelmää kaava- ja haja-asutusalueilla. Osoitenumerot annetaan rakennusluvan yhteydessä. Parilliset numerot sijaitsevat tien oikealla puolella ja parittomat tien vasemmalla puolella. Kaupunki ilmoittaa uudet tai muuttuneet osoitteet viranomaiselle ja postille. Rakennuksen omistaja vastaa osoitenumeron asettamisesta näkyvälle paikalle. Osoitemerkinnän tulee opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä kiinteistölle. Ylöjärven kaupunki asentaa tiennimikyltit kaduille ja teille sekä vastaa kylttien hoidosta. 

Kaupunki ei vastaa kaupallisten karttapalveluiden sisällöstä, joten palautteet tulee lähettää suoraan palveluntarjoajille. Kaupunki ylläpitää kansallista väylätietojärjestelmää, josta palveluntarjoajien tulisi hakea tiedot omiin järjestelmiinsä.

Asemakaava-alueen osoitteet

Kaava-alueilla teiden nimet päätetään asemakaavassa. Asemakaavan perusteella annetaan myös osoitenumerot kaavanmukaisille rakennuspaikoille ja muille osoitetta vaativille kohteille. 

Haja-asutusalueen osoitteet

Haja-asutusalueen tiennimistä päätetään erikseen. Tielle voidaan antaa nimi silloin, kun tie johtaa vähintään kolmelle rakennuspaikalle tai rakennetulle kiinteistölle. Tien nimeämistä varten tulee lähettää vapaamuotoinen anomus ja tien paikkaa osoittava karttaote osoitteeseen paikkatieto@ylojarvi.fi. Anomuksessa tulee olla kaikkien uuden osoitteen piiriin kuuluvien kiinteistöjen omistajien suostumukset.

Yhteystiedot

Nieminen Joonas
Paikkatietoinsinööri
050 384 8385
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Paikkatietoaineisto
Järvinen Ritva
Suunnitteluassistentti
040 133 1417
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
pohjakartat ja -asemakaavaotteet (dwg)
Wallin Kaisu
Maisemasuunnittelija
041 730 1380
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet), lupavalmistelut
Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi

Paikkatiedon sähköposti

paikkatieto@ylojarvi.fi

Maanmittauslaitos

Karttapaikka-palvelu

Päivitetty: 19.1.2023