Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Karttakyselyllä saatiin monipuolista palautetta Lielahden ja Ylöjärven raitiotiesuunnitelmista

Karttakyselyssä oli esillä raitiotien tarkennettu yleissuunnitelmaluonnos Lielahdesta Ylöjärvelle. Palautetta antoi 429 vastaajaa, joista valtaosa oli Ylöjärveltä. Kyselyvastaajat kommentoivat eniten ratikkapysäkkien paikkoja. Pääosa vastaajista kannatti Lielahden alueelle kolmea pysäkkiä ja Räikän pysäkin sijoittamista Asemantien pohjoispuolelle. 

Karttakyselyyn kirjoitti palautteita 429 vastaajaa huhti-toukokuun vaihteessa. Valtaosa (74 %) vastaajista oli Ylöjärveltä, neljännes Tampereelta ja pari prosenttia muualta. Kartalle paikannettiin 613 kommenttia, joista 255 pysäkeistä, 77 kävelystä, 85 pyöräliikenteestä, 98 autoliikenteestä ja 98 muusta. Kyselytulosten yhteenvetoraportti löytyy hankkeen verkkosivuilta tampereenratikka.fi/suunnittelu/lielahti-ylojarvi.

Pysäkkitoiveita eniten

Ylöjärvellä pysäkkiä toivottiin siirrettäväksi nykyisen S-marketin tai Leija-kirjaston kohdalle, kun se suunnitelmissa on tulevan Ylöjärven Prisman kohdalla. Puolet vastaajista sijoittaisi Räikän pysäkin Asemantien pohjoispuolelle ja viidennes eteläpuolelle. Molempia paikkoja perusteltiin paremmalla tilalla ja lähipalveluiden saavutettavuudella.

Osa piti Soppeenmäen ratikkapysäkin paikasta, mutta monet ehdottivat sitä siirrettäväksi suunnitellun paikan molemmin puolin, varsinkin terveyskeskuksen kohdalle. Teivon pysäkin ei nähty palvelevan arkea. Pysäkkiä toivottiin paremmin Vihattulan, Ryydynpohjan ja Lamminpään asukkaita palvelevaan paikkaan.

Lielahden alueelle Hiedanrannan ja kuntarajan välille enemmistö (67 %) toivoi kolmea pysäkkiä ja reilu viidennes (22 %) kahta. Kolmea pysäkkiä perusteltiin eniten sillä, että Prisman ja Lielahtikeskuksen kohdalle on saatava pysäkki palveluiden paremman saavutettavuuden vuoksi. Kolmen pysäkin myötä useampi käyttäisi ratikkaa, kun kävelymatkat olisivat lyhyitä. Näin ratikka palvelisi mahdollisimman monia ja kulkeminen olisi sujuvaa. Kahden pysäkin kannattajien mielestä tärkeintä on optimoida ratikan nopeus. Kävelymatka pysäkeille olisi silloinkin hyväksyttävä. Asuinkunta ei vaikuttanut näkemykseen pysäkkimäärästä.

Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen parannusehdotuksia

Kävelyyn liittyvissä kommenteissa korostuivat erityisesti lapsille ja vanhuksille vaaralliset tienylitykset. Toivottiin alikulkuja, liikennevaloja sekä pyörätien ja jalkakäytävän erottamista.

Vastaajat kertoivat lukuisten liikennevalojen sekä pyörätien ylimääräisten mutkien, laskujen ja nousujen hidastavan pyöräilyä. Pyöräilyä voisi sujuvoittaa esimerkiksi siten, että pyöräliikenne kulkisi samalla sillalla ratikan kanssa muun muassa Vaasantien ylityksissä. Pyöräily pitäisi ohjata omille tarpeeksi leveille väylilleen ja erilleen jalankulusta.

Autoliikenteen pelättiin hidastuvan

Autoliikenteen pelättiin hidastuvan liikennevalojen, ahtauden ja ruuhkien vuoksi muun muassa Kuruntiellä, Soppeenmäessä ja Lielahdenkadun risteyksessä. Autoliikenteelle toivottiin eritasoliittymiä. Soppeenmäessä huolestutti, minne siirretään taksit, pysäköinti ja asiointiliikenne. Liityntäparkkeja esitettiin päätepysäkin lisäksi Soppeenmäkeen ja Mikkolantielle. Melu huolestutti varsinkin Ylöjärven keskustan Loilantien ja kuntarajan ylikulkusillan lähellä.

Kymmenesosa vastasi Lielahden pysäkkikysymykseen, ettei osaa sanoa. Tätä perusteltiin sillä, ettei halua ratikkaa Ylöjärvelle tai ettei tule käyttämään ratikkaa tai ei tunne aluetta. Myös parissakymmenessä karttakommentissa kerrottiin, ettei vastaaja halua ratikkaa Ylöjärvelle.

Jatkotoimet

Suunnittelijat perehtyvät kyselypalautteeseen ja tekevät esityksen muun muassa pysäkkipaikoista. Tarkennetut suunnitelmaluonnokset julkaistaan hankesivuilla ja niistä pyydetään kesällä lausunnot sidosryhmiltä. Tavoitteena on, että Tampereen ja Ylöjärven kaupunginhallitukset päättävät alkusyksystä raitiotiepysäkkien sijainnit.

Lielahden maankäytön yleissuunnitelma on tarkoitus hyväksyä alkusyksystä kaupunginhallituksessa. Lielahden yleissuunnitelma on osa keväällä vireille tulleen vaiheyleiskaavan suunnittelua. Se sijoittuu tarkemmin tutkittavalle Lielahti-Hiedanrannan osa-alueelle.

Raitiotien yleissuunnitelman tarkennus valmistuu vuoden 2022 lopussa. Sen tulokset palvelevat Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yleis- ja asemakaavoitusta, katusuunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnittelua. Yleissuunnitelma ei ole sitova eikä se tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen.

Raitiotien rakentamisesta Ylöjärven suuntaan ei ole päätetty. Alustavana aikatauluarviona on, että Lielahti-Ylöjärvi-raitiotien radan rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2029–2032. Sitä ennen tulisi tehdä jatkosuunnittelua.

Hankesivut tampereenratikka.fi/suunnittelu/lielahti-ylojarvi

Lisätietoja

Tampereen Raitiotie Oy
Kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen
p. 050 343 0700, etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi 

Ylöjärven kaupunki
Ts. kehityspäällikkö Essi Jokinen
p. 044 486 3124, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kuva: Havainnekuva, Soppeenmäki (Tampereen Ratikka)