Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupungin ruoka- ja siivouspalveluiden tukipalveluselvitys valmistui

Ylöjärven kaupungin ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisvaihtoehtoja koskeva selvitys on valmistunut. Tekninen lautakunta käsittelee selvitystä kokouksessaan 13.12.2023.

Tukipalveluselvityksen laatiminen perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2023 talousarvioon ja siihen kirjattuihin strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Tekninen lautakunta päätti keväällä 2023 selvityksen käynnistämisestä ja nimitti selvitykselle ohjausryhmän (tekninen lautakunta 27.4.2023).

Selvitystyön ohjausryhmä kokoontui vuoden 2023 aikana seitsemän kertaa ja vastasi työn tarkemmasta rakenteesta ja sisällöstä.

Selvityksen tarkoituksena oli luoda kuvaus ja tietopaketti tukipalveluiden järjestämisen nykytilasta ja vaihtoehdoista myöhempää päätöksentekoa varten. Vaihtoehtoina selvityksessä tarkastellaan kaupungin omaa palvelutuotantoa sekä palveluiden hankkimista sidosyksikköhankintana Pirkanmaan Voimialta. Selvitys koostuu neljästä osasta: loppuraportista sekä kolmesta eri järjestämisvaihtoehtojen ominaisuuksia kuvaavasta liitteestä. Selvityksessä ei oteta kantaa tulevaan tuotantotapaan.

Selvitystyön aikana ohjausryhmä ja teknisen lautakunnan jäsenet kävivät tutustumassa Ylöjärven kaupungin omaan palvelutuotantoon sekä Pirkanmaan Voimian palvelutuotantoon käytännössä.

Kaupungin ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstölle järjestetään tiedotustilaisuudet viikolla 50.

Tekninen lautakunta 13.12.2023: Ruoka- ja siivouspalveluiden tukipalveluselvitys

Lisätietoja:

Hankekehityspäällikkö Ari Niemensivu, p. 040 539 1130, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi