Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2024: Ylöjärvi panostaa kasvuun – taloustilanne haastaa

Kaupunginjohtajan ehdotus Ylöjärven vuoden 2024 talousarvioksi on valmistunut.

Kaupunginhallitus tekee talousarvioehdotuksensa kaupunginvaltuustolle 30.10.2023. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 13.11.2023.

Talousarvioesityksen yhteenveto

 • Tuloveroprosentti 8,40 % (korotus 0,54 %)
 • Kiinteistöverot
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti rakennukset 0,98 % (korotus 0,05 %)
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti maapohja 1,30 %
  • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 %
  • Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 %
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 % (korotus 3,0 %, koskee tietyin edellytyksin rakentamatonta, asuinrakentamiseen asemakaavoitettua maata)
  • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,1 (uusi, ei ole määritelty aiemmin)
 • Verotulot yhteensä 81,5 milj. € (82,1 M€ v. 2023)
 • Valtionosuudet 26,3 milj. € (27,3 M€ v.2023)
 • Toimintakulut 116,9 milj. € (114,8 M€ v. 2023)
 • Vuosikate 9,1 milj. € eli 271 €/asukas
 • Tilikauden alijäämä -3,0 milj. €
 • Investoinnit 27,5 milj. €
 • Lainamäärä 118,6 milj. € eli 3 489 €/asukas

Kiristynyt taloustilanne haastaa talouden tasapainotilan tavoittelun. Yleinen kustannuskehitys on ennusteiden mukaan vuonna 2024 edellisvuotta maltillisempaa, mutta esimerkiksi henkilöstökustannukset nousevat selvästi palkkaratkaisujen myötä.

Vuoden 2023 verotuloihin on sisältynyt tilityseriä, jotka pohjautuvat vielä vanhaan, vuoden 2022 veroprosenttiin. Nämä erät väistyvät vuonna 2024 ja kunnallisveron määrä pienenee. Yhteisöveron kehitys nykyisessä suhdannetilanteessa kääntyy myös laskuun. Valtionosuuksien lopullinen määrä vuodelle 2024 varmistuu vasta kaupungin talousarviokäsittelyn jälkeen. Ennakkolaskelmissa kaupungin valtionosuudet vähenevät noin miljoona euroa, mihin keskeisiä syitä ovat hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyvät kuntien valtionosuuksia leikkaavat siirtymäerät.

Talousarvioesitys sisältää 24 uutta vakanssia. Näistä varhaiskasvatukseen kohdentuu 16, perusopetukseen kolme, hyvinvointipalveluihin yksi ja tekniselle toimialalle neljä.

Investointivauhtia kiihdytetään edelleen ja panostaminen jatkuu vahvana lähivuodet. Kunnallistekniikkaa rakennetaan laajasti ja isot kouluhankkeet jatkuvat. Asuinalueiden rakentamisen painopiste tulee lähivuosina olemaan Vuorentaustassa ja Siltatien alueella. Vuorentaustan yläkoulun laajennus valmistuu, Siltatien yhtenäiskoulun liikuntahalli otetaan käyttöön ja Kurun yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa. Harrastus- ja virkistyspaikkoja rakennetaan lähivuosina edelleen runsaasti. Liikunnan harrastamisen mahdollisuudet paranevat muun muassa Siltatien yhtenäiskoulun urheilukentän rakentamisen myötä.

Talousarvioesitys sisältää kunnallisveron veroprosentin korotuksen 0,54 prosenttiyksiköllä. Myös rakennuksia koskevaa yleistä kiinteistöveroa esitetään korotettavaksi 0,05 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöverolain muuttamisesta on valmisteilla lakiesitys. Esityksen mukaisesti maapohja eriytetään yleisestä kiinteistöverolajista siten, että siihen sovelletaan omaa veroprosenttia. Talousarvioesitys sisältää maapohjaa koskevan veron päättämisen vaihteluvälin alarajalle eli 1,30 prosenttiin. Lisäksi talousarvioesitys sisältää rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveron korottamisen 3,0 prosentista 6,0 prosenttiin sekä voimalaitoksia koskevan kiinteistöveron asettamisen 3,1 prosenttiin.

Ylöjärven kaupungin toimintakulut vuonna 2024 ovat 116,9 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 9,1 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi 3,0 milj. euroa.

Vuodelle 2024 ennakoidaan 200 asukkaan väestönkasvua. Vuoden lopussa ylöjärveläisiä olisi 34 000 eli väestönkasvu olisi 0,6 prosenttia.

Lähivuosien merkittävimmät investoinnit

Esitetyt investoinnit ovat 27,5 milj. euroa vuonna 2024, 21,7 milj. euroa vuonna 2025 ja 27,5 milj. euroa vuonna 2026.

Talonrakennusinvestoinnit

 • Siltatien yhtenäiskoulu 27,1 M€
  • vaihe 1: ensimmäiset alakoulun tilat otettu käyttöön 8/2023
  • vaihe 2: liikuntahalli käyttöön 2/2024
  • vaihe 3 (2025-2027) luokkien 5-9 tilat, koko koulu käyttöön 8/2027
 • Vuorentaustan yläkoulun saneeraus ja laajennus 12,4 M€
  • laajennus valmis 2024
  • saneeraus valmis 2025-2027
 • Vuorentaustan uusi päiväkoti ja alakoulu, yhteistyöhanke (2025-2026)
 • Kurun yhtenäiskoulu 8,1 M€ (2024-2025)
 • Vahannan uusi päiväkoti, siirtokelpoinen (2025)
 • Karhen koulu 2,4 m€ (2026-2027)

Kunnallistekniset investoinnit

 • Siltatien alueen uudet vaiheet 4 ja 5 yhteensä 6,9 M€ (2023-2028)
 • Asuntilantien-Kuruntien kiertoliittymä mukaan lukien liittyvät kadut 2,6 M€ (2023-2026)
 • Vaasantien-Pallotien valoliittymä 2,7 M€ (2023-2025)
 • Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue 6,6 M€ (2023-2026)
 • Leppästentien asuinalue 1,6 M€ (2023-2026)
 • Maantien 2774 kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Susikiventie – Rantaniementie 1,4 M€ (2023-2024)
 • Yhdystien teollisuus- ja yritysalue 4,2 m€ (2023-2027)
 • Asuntilan-Siivikkalan katuyhteys 6,5 M€ (2023-2028)
 • Teivon alue 2,1 M€ (2025-2028)

Yleisten alueiden investoinnit

 • Siltatien yhtenäiskoulun kentät 1,5 M€ (v. 2022–2025); täysimittainen pesäpallokenttä, tekojäärata
 • Ansomäen kentän peruskorjaus 0,2 M€ (2023–2024)
 • Työlänojan leikki- ja liikuntapuisto 0,8 M€ (2024–2025)
 • Kuntoportaat Lamminpään majan alueelle 170 000 € (2025-2026)
 • Aronrannan virkistysalueen kehittäminen 1,5 M€ (2025–2027)
 • Soppeenmäen uusi leikkikenttä 0,1 M€ (2025)
 • Tiuravuoren kentän tekonurmen uusiminen 0,2 M€ (2026)

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen, p. 040 133 4848, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaupunginhallitus 23.10.2023