Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 kokouksessaan 14.11.2022.

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pohjaesityksen seuraavin muutoksin äänestysten jälkeen:

 • Kasvatus- ja opetuslautakunta: lisämääräraha 20 000 euroa koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseen loma-aikana (2023)
 • Hyvinvointilautakunta: lisämääräraha 50 000 euroa yhdistysavustuksiin (2023)
 • Investoinnit:
  • Kurun yläkoulun uusi kiinteistö toteutetaan kiinteänä eikä siirtokelpoisena, lisämääräraha 650 000 euroa vuodelle 2024 ja 450 000 euroa vuodelle 2025
  • Kurun leikkikentän peruskorjaus tai siirto sekä Kurun seniorialue siirretään investointiohjelmassa vuodelle 2025
  • Kurun urheilutalolle varataan suunnitteluraha 30 000 euroa vuodelle 2027
  • Siivikkalan Serlapuiston ranta-alueelle varataan suunnittelu- ja kehittämisraha 80 000 euroa vuodelle 2027

Talousarvio 2023

 • Veroprosentti 7,86
 • Kiinteistöverot, ennallaan
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
  • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41
  • Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00
  • Rakentamattoman asuinpaikan kiinteistöveroprosentti 3,00
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,90
 • Vuosikate 13,2 milj. € eli 388 €/asukas
 • Tilikauden ylijäämä 2,3 milj. €
 • Investoinnit (netto) 24,8 milj. €
 • Lainamäärä 102,9 milj. € eli 3 036 €/asukas

Ylöjärven kaupungin budjetin koko puolittuu vuodesta 2022, kun sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen liittyvät tehtävät ja eurot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle. Tämä avaa mahdollisuuden keskittyä aiempaa vahvemmin opetuksen ja vapaa-aikapalveluiden kehittämiseen sekä kaupungin elinvoiman edistämiseen.

Talousarvio sisältää 30 uutta vakanssia. Näistä varhaiskasvatukseen kohdentuu 16, peruskoulutukseen neljä ja vapaa-aikapalveluihin viisi.

Investointivauhtia kiihdytetään edelleen. Kunnallistekniikkaa rakennetaan laajasti ja isot kouluhankkeet jatkuvat. Siltatien koulussa käynnistyy lukuvuosi elokuussa ja Vuorentaustan yläkoulun peruskorjaus ja laajennus käynnistyvät. Harrastus- ja virkistyspaikkoja rakennetaan lähivuosina edelleen runsaasti. Liikunnan harrastamisen mahdollisuudet paranevat muun muassa Siltatien koulun urheilukentän rakentamisen myötä.

Vuoden 2022 kunnallisveroprosenttia leikataan hyvinvointialueuudistukseen liittyen 12,64 prosenttiyksiköllä, jolloin vuoden 2023 veroprosentiksi määrittyy 7,86. Leikkaus toteutetaan kaikille kunnille samansuuruisena. Talousarvio ei sisällä veroperustemuutoksia.

Ylöjärven kaupungin nettomenot vuonna 2023 ovat 92,2 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 13,2 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi 2,3 milj. euroa.

Talousarvio sisältää varauksen hankkeiden välirahoittamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että ylöjärveläisellä yhdistyksellä on mahdollista jatkossa hakea kaupungilta välirahoitusta julkisen viranomaisen rahoittaman hankkeen toteuttamisen tueksi.

Vuodelle 2023 ennakoidaan 200 asukkaan väestönkasvua. Vuoden lopussa ylöjärveläisiä olisi 33 933 eli väestönkasvu olisi 0,6 prosenttia.

Lähivuosien merkittävimmät investoinnit

Investoinnit ovat 24,8 milj. euroa vuonna 2023, 26,8 milj. euroa vuonna 2024 ja 22,1 milj. euroa vuonna 2025.

Talonrakennusinvestoinnit

 • Siltatien koulu 18,3 M€ vaihe 1 ja 2 (2022-2024). Vaihe 3 (2025-2027).  (Siltatien koulun sivu)
 • Vuorentaustan yläkoulun saneeraus ja laajennus 12,4 M€ (2023-2025)
 • Vuorentaustan uusi päiväkoti ja alakoulu, yhteistyöhanke (2025-2026)
 • Kurun yhtenäiskoulu, uudisrakennus 7,7 M€ (2024-2025)
 • Vahannan uusi päiväkoti, siirtokelpoinen (2025)

Kunnallistekniset investoinnit

 • Siltatien uudet vaiheet 4 ja 5 yhteensä 1,6 M€ (2023-2025)
 • Teivo3-yritysalue 0,7 M€ (2023-2024)
 • Asuntilantien-Kuruntien kiertoliittymä ml. liittyvät kadut ja Kuruntien (Veittijärven koulun) alikulku 5 M€ (2022-2025)
 • Vaasantien-Pallotien valoliittymä 0,7 M€ (2023-2026)
 • Prisman liikennejärjestelyt 1,3 M€ (2023-2025)
 • Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue 5,4 M€ (2023-2026)
 • Leppästentien asuinalue 2,2 M€ (2023-2025)
 • Mt2774:n kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Susikiventie – Rantaniementie 1,2 M€ (2023-2024)

Yleisten alueiden investoinnit

 • Siltatien koulun kentät 1,5 M€ (2022–2025); täysimittainen pesäpallokenttä
 • Kuntoportaat Lamminpään majan alueelle 140 000 € (2026)
 • Työlänojan leikki- ja liikuntapuisto 0,7 M€ (2024–2025)
 • Aronrannan virkistysalueen kehittäminen 1,5 M€ (2025–2027)

Kaavoitushankkeet

Asemakaavoitus

 • Siltatie: 4.-5. vaiheet 2021-2023
 • Siivikkala: Leppästentie 2022, koulun pohjoispuolen laajennus 2024-2025
 • Keskusta: Leijapuiston ja muiden keskusta-alueiden kehittäminen, asemakaavat 2021-2023, suunnittelukilpailun järjestäminen 2022-2023
 • Raitiotien edellyttämä asemakaavoitus 2022-2026
 • Metsäkylä: asemakaavan laajennus 2024-2026
 • Yritysalueet: Teivo 3 -yritysalueen asemakaavoitus 2021-2022, Kolmenkulman yritysalueen asemakaavoitus 2023-2024​
 • Kuru: keskustan asemakaavan uudistaminen 2022-2024

Osayleiskaavoitus

 • Teivon-Mäkkylän osayleiskaava valmiiksi 2022-2023
 • Kolmenkulman osayleiskaava (yritystoiminta) 2022-2023
 • Asuntilan-Siivikkalan osayleiskaava muutos (tieyhteys ja asuminen) 2022-2023
 • Vuorentaustan läntisen alueen osayleiskaava 2023-2025
 • Strateginen yleiskaava 2022–2025
 • Siivikkalan osayleiskaavan uudistaminen 2024-2027

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022

Kokoustallenne Ylöjärven Uutisten sivuilla

www.ylojarvi.fi/talous

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2022 myös maankäyttö- ja palveluohjelma Mapston vuosille 2023-2027. Talousarvion investointiosion käsittelyssä päätetyt investointimuutokset päivitetään Mapsto-asiakirjaan.

Kuva: Siltatien alue ja koulun rakennustyömaa syksyllä 2022 / Rami Marjamäki