Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 kokouksessaan 13.11.2023.

Valtuusto teki kaupunginhallituksen pohjaesitykseen yhden määrärahalisäyksen äänestyksen jälkeen: erityisuimakortin ja erityiskuntosalikortin käyttöönottoon vuoden 2024 alusta päätettiin myöntää 15 000 euroa.  

Lisäksi valtuusto hyväksyi ilman äänestystä seuraavat muutokset: Kurun seniorialueen rakentaminen siirrettiin vuodelta 2024 vuoteen 2025, jotta asemakaava ehtii valmistua. Kurun leikkikentän peruskorjausta koskevasta kohdasta poistettiin sana ”siirto” eli leikkikenttä peruskorjataan sen nykyisessä sijainnissa vuonna 2024.

Talousarvio 2024 

 • Tuloveroprosentti 8,40 % (korotus 0,54 %) 
 • Kiinteistöverot
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti rakennukset 0,98 % (korotus 0,05 %)
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti maapohja 1,30 %
  • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 %
  • Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 %
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00
  • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,1 (uusi, ei ole määritelty aiemmin) 
 • Verotulot yhteensä 81,5 milj. € (82,1 M€ v. 2023) 
 • Valtionosuudet 26,3 milj. € (27,3 M€ v. 2023)
 • Toimintakulut 116,9 milj. € (114,8 M€ v. 2023)
 • Vuosikate 9,0 milj. € eli 266 €/asukas
 • Tilikauden alijäämä -3,0 milj. €
 • Investoinnit 27,5 milj. €
 • Lainamäärä 118,6 milj. € eli 3 489 €/asukas 

Kiristynyt taloustilanne haastaa talouden tasapainotilan tavoittelun. Yleinen kustannuskehitys on ennusteiden mukaan vuonna 2024 edellisvuotta maltillisempaa, mutta esimerkiksi henkilöstökustannukset nousevat selvästi palkkaratkaisujen myötä. 

Vuoden 2023 verotuloihin on sisältynyt tilityseriä, jotka pohjautuvat vielä vanhaan, vuoden 2022 veroprosenttiin. Nämä erät väistyvät vuonna 2024 ja kunnallisveron määrä pienenee. Yhteisöveron kehitys nykyisessä suhdannetilanteessa kääntyy myös laskuun. Valtionosuuksien lopullinen määrä vuodelle 2024 varmistuu vasta kaupungin talousarviokäsittelyn jälkeen. Ennakkolaskelmissa kaupungin valtionosuudet vähenevät noin miljoona euroa, mihin keskeisiä syitä ovat hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyvät kuntien valtionosuuksia leikkaavat siirtymäerät. 

Talousarvio sisältää 24 uutta vakanssia. Näistä varhaiskasvatukseen kohdentuu 16, perusopetukseen kolme, hyvinvointipalveluihin yksi ja tekniselle toimialalle neljä. 

Investointivauhtia kiihdytetään edelleen ja panostaminen jatkuu vahvana lähivuodet. Kunnallistekniikkaa rakennetaan laajasti ja isot kouluhankkeet jatkuvat. Asuinalueiden rakentamisen painopiste tulee lähivuosina olemaan Vuorentaustassa ja Siltatien alueella. Vuorentaustan yläkoulun laajennus valmistuu, Siltatien yhtenäiskoulun liikuntahalli otetaan käyttöön ja Kurun yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa. Harrastus- ja virkistyspaikkoja rakennetaan lähivuosina edelleen runsaasti. Liikunnan harrastamisen mahdollisuudet paranevat muun muassa Siltatien yhtenäiskoulun urheilukentän rakentamisen myötä. 

Talousarvio sisältää kunnallisveron veroprosentin korotuksen 0,54 prosenttiyksiköllä. Rakennuksia koskeva yleinen kiinteistövero nousee 0,05 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöverolain muuttamisesta on valmisteilla lakiesitys. Esityksen mukaisesti maapohja eriytetään yleisestä kiinteistöverolajista siten, että siihen sovelletaan omaa veroprosenttia. Talousarviossa maapohjaa koskeva vero on 1,30 prosenttia, mikä on sen vaihteluvälin alaraja. Lisäksi talousarvio sisältää voimalaitoksia koskevan kiinteistöveron asettamisen 3,1 prosenttiin. 

Ylöjärven kaupungin toimintakulut vuonna 2024 ovat 116,9 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 9,0 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi 3,0 milj. euroa. 

Vuodelle 2024 ennakoidaan 200 asukkaan väestönkasvua. Vuoden lopussa ylöjärveläisiä olisi 34 000 eli väestönkasvu olisi 0,6 prosenttia. 

Lähivuosien merkittävimmät investoinnit 

Investoinnit ovat 27,5 milj. euroa vuonna 2024, 21,7 milj. euroa vuonna 2025 ja 27,5 milj. euroa vuonna 2026. 

Talonrakennusinvestoinnit 

 • Siltatien yhtenäiskoulu 27,1 M€
  • vaihe 1: ensimmäiset alakoulun tilat otettu käyttöön 8/2023
  • vaihe 2: liikuntahalli käyttöön 2/2024
  • vaihe 3 (2025-2027) luokkien 5-9 tilat, koko koulu käyttöön 8/2027
 • Vuorentaustan yläkoulun saneeraus ja laajennus 12,4 M€
  • laajennus valmis 2024
  • saneeraus valmis 2025-2027
 • Vuorentaustan uusi päiväkoti ja alakoulu, yhteistyöhanke (2025-2026)
 • Kurun yhtenäiskoulu 8,1 M€ (2024-2025)
 • Vahannan uusi päiväkoti, siirtokelpoinen (2025)
 • Karhen koulu 2,4 M€ (2026-2027) 

Kunnallistekniset investoinnit 

 • Siltatien alueen uudet vaiheet 4 ja 5 yhteensä 6,9 M€ (2023-2028)
 • Asuntilantien-Kuruntien kiertoliittymä mukaan lukien liittyvät kadut 2,6 M€ (2023-2026) 
 • Vaasantien-Pallotien valoliittymä 2,7 M€ (2023-2025)
 • Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue 6,6 M€ (2023-2026)
 • Leppästentien asuinalue 1,6 M€ (2023-2026)
 • Maantien 2774 kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Susikiventie – Rantaniementie 1,4 M€ (2023-2024)
 • Yhdystien teollisuus- ja yritysalue 4,2 m€ (2023-2027)
 • Asuntilan-Siivikkalan katuyhteys 6,5 M€ (2023-2028)
 • Teivon alue 2,1 M€ (2025-2028) 

Yleisten alueiden investoinnit 

 • Siltatien yhtenäiskoulun kentät 1,5 M€ (v. 2022–2025); täysimittainen pesäpallokenttä, tekojäärata
 • Ansomäen kentän peruskorjaus 0,2 M€ (2023–2024)
 • Työlänojan leikki- ja liikuntapuisto 0,8 M€ (2024–2025)
 • Kuntoportaat Lamminpään majan alueelle 170 000 € (2025-2026)
 • Aronrannan virkistysalueen kehittäminen 1,5 M€ (2025–2027)
 • Soppeenmäen uusi leikkikenttä 0,1 M€ (2025)
 • Tiuravuoren kentän tekonurmen uusiminen 0,2 M€ (2026) 

Lisätietoja 

Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen, p. 040 133 4848, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023

www.ylojarvi.fi/talous