Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Keskusta-alueen ideakilpailun tuomaristo nimetty

Kaupunginhallitus käsitteli Ylöjärven keskusta-alueen ideakilpailua kokouksessaan 23.1.2023. Kaupunginhallitus hyväksyi kilpailun yleiset tavoitteet sekä tuomariston kokoonpanon sekä nimesi tuomaristoon kaksi luottamushenkilöä, joista toisen se nimesi palkintolautakunnan puheenjohtajaksi. Luottamushenkilövalinnat tapahtuivat vaalin jälkeen. 

Ideakilpailu käydään Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kilpailusääntöjen mukaan. Tuomaristossa on edustus sekä kaupungilta että Arkkitehtiliitosta. Enemmistön tulee olla ammattijäseniä.

Ylöjärven kaupungin edustajat tuomaristossa: 

 • Juho Ojares (kok.), kaupunginvaltuutettu, palkintolautakunnan puheenjohtaja
 • Jenni Kiiskinen (vihr.), kaupunginhallituksen jäsen 
 • Jukka Nurmi, vs. kaupunkirakennejohtaja
 • Sari Soini, kehitysjohtaja
 • Moona Kansanen, kaavoitusarkkitehti (ammattijäsen)
 • Mia Saloranta, kaavoitusarkkitehti (ammattijäsen)
 • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti SAFA (ammattijäsen)

Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n nimeämät edustajat:

 • Kristina Karlsson, arkkitehti SAFA
 • Osma Lindroos, arkkitehti SAFA  

Asiantuntijaryhmä:

Lisäksi kilpailun tuomariston apuna toimii Ylöjärven kaupungin asiantuntijaryhmä, johon suostumuksensa ovat antaneet 

 • Ari Jokihaara, yhdyskuntatekniikan päällikkö
 • Kaisu Wallin, maisemasuunnittelija
 • Johanna Venäläinen, johtava rakennustarkastaja.

Väylävirastosta asiantuntijana toimii myöhemmin nimettävä henkilö. 

Ideoita kaavamuutosten ja jatkosuunnittelun pohjaksi 

Kilpailualue sijoittuu Ylöjärven ydinkeskustaan Kirkonseudulle, Kuruntien ja Asemantien varrelle. Kilpailu käsittää seuraavat kolme aluetta ja niiden väliset yhteydet:

 1. Leijapuisto
 2. kaupungin perusturvakeskuksen kiinteistö ja Asemantien itäpää
 3. pääradan puuterminaali lähialueineen (mm. kevyen liikenteen ylikulku ja seisake).

Kilpailulla haetaan ehdotuksia asemakaavamuutosten ja jatkosuunnittelun pohjaksi uusille asuin- ja liikekiinteistöille, palvelujen kiinteistöille (monitoimitalolle), liikenteelle, jalankululle ja korttelipuistoille sekä pääradan puuterminaalille lähialueineen (mm. junaseisakkeelle ja radan kevyen liikenteen ylitykselle).

Kilpailun yleiset tavoitteet pohjautuvat muun muassa Ylöjärven kaupunkistrategiaan, kasvuohjelmaan, keskustavisioon sekä ydinkeskustan osayleiskaavaan.

Kaupunkilaiset voivat kommentoida kilpailutöitä

Tavoiteaikataulu kilpailulle on 1.3.-5.6.2023. Kilpailuehdotukset on tarkoitus saattaa myös kaupunkilaisten kommentoitaviksi kesällä 2023. Tavoiteaikataulun mukaan kilpailutyöt arvostellaan ja kilpailu ratkaistaan elo-lokakuussa 2023.

Kaupunginhallituksen kokouksen 23.1.2023 pöytäkirja

Aiempi tiedote: Ylöjärven keskustaa uudistetaan ideakilpailulla (18.1.2023)

Kartta
Kilpailu sisältää kolme osa-aluetta Ylöjärven Kirkonseudulla: Leijapuiston, perusturvakeskuksen kiinteistön ja Asemantien itäpään sekä pääradan puuterminaalin lähialueineen.