Hyppää sisältöön

Kirkonseudun kortteli 155 ja Leijapuisto (Prisman kauppakeskus)

Prisman kauppakeskusta koskeva asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville ajaksi 27.4.-27.5.2022. Kaavaehdotuksen aineistot ovat tämän sivun alaosassa.

Kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa pyydettiin ja saatiin monipuolisesti palautetta. Sen myötä on selvitetty ja tarkistettu etenkin meluun, kaupunkikuvaan, ilmastotavoitteisiin ja liikenteeseen liittyviä seikkoja.

Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 27.5.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa valmistelevat vs. projektiarkkitehti Helena Ylinen, p. 041 730 6109 ja kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Kaava-alue ja kaavamuutoksen tavoitteet

Kirkonseudun korttelia 155 sekä osin eteläpuoleista Leijapuistoa koskeva asemakaavan muutosalue (Prisman kauppakeskus) sijaitsee Ylöjärven keskustaajamassa. Muutosalue rajautuu lännessä Leijatiehen, idässä Kuruntiehen, pohjoisessa Lähdevainiontiehen ja etelässä Leijapuistoon.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa S-marketin tonttia ja lisätä rakennusoikeutta Prisma-kauppakeskusta varten. Kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan laajennushankkeen vaikutukset liikennemääriin ja kaavassa osoitetaan tarpeelliset uudet liikenne- ja pysäköintijärjestelyt.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.2.-5.3.2021. Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.8.2021-24.9.2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosvaiheen aineisto

Ehdotusvaiheen aineisto

Havainnekuva kauppakeskuksesta

Kaavakohde sijaitsee Ylöjärven keskustaajamassa. Kaava sisältää nykyisen S-marketin tontin ja osan Leijapuistoa. Kaavaehdotus on nähtävillä 27.4.-27.5.2022. Kuva on havainnekuva kauppakeskuksen suunnitelmasta (kuva Arkkitehtitoimisto Q-ARK).

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
Vs. projektiarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 28.4.2022