Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Koulutuskeskus Valoa laajennetaan, teknologiaopetus painottuu

Ylöjärven kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tredu-Kiinteistöt Oy ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK ovat neuvotelleet yhteisen LisäValo-hankkeen käynnistämisestä. Tavoitteena on kehittää koulutuskeskus Valon toimintaa sisällöllisesti sekä laajentaa koulutuskeskuksen rakennusta. LisäValo-hankkeella halutaan vastata elinkeinoelämän työvoimatarpeisiin lisäämällä toisen asteen koulutustarjontaa voimakkaasti kasvavalla Tampereen kaupunkiseudulla.

LisäValo-hankkeen taustalla on vuonna 2022 tehty aiesopimus Ylöjärvellä sijaitsevan koulutuskeskus Valon toiminnan laajentamisesta. Osapuolet ovat todenneet, että aiesopimuksen keskeiset tavoitteet on saavutettu ja että varsinainen LisäValo-hanke kannattaisi käynnistää. Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee hankkeen käynnistämistä kokouksessaan 16.5.2023. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunnassa asia on esillä 17.5.2023.

Ylöjärven lukioon teknologian painotuslinja

Hankkeen myötä Ylöjärven lukion aloituspaikkoja lisätään 40 opiskelijalla. Lisäys toteutetaan siten, että lukioon luodaan yleislinjan ja yrittäjyyslinjan rinnalle kokonaan uusi teknologian painotuslinja.

Tredun osalta keskeistä on työelämälähtöisen, tekniikan aloille kohdentuvan koulutusyhteistyön kehittäminen ja sitä kautta opiskelijavuosimäärän kasvu. Tredu ei ole sitoutunut rakentamaan lisää tilaa koulutuskeskukseen, mutta voi vuokrata tiloja käyttöönsä.

Yhteistyössä TAMKin kanssa tavoite on rakentaa ns. väyläopintoja ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille nuorille.

– Kehittämisen keskiössä ovat elinkeinoelämän tarpeet ja huoli osaavan työvoiman saamisesta, painottavat Ylöjärven kaupungin sivistysjohtaja Matti Hursti ja Tredun johtaja Kirsi Viskari.

Osana aiesopimusta teetettiin osaamistarvekartoitus, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla paikallisen kone- ja metallituoteteollisuuden johtajia.

Tavoitteena käynnistää rakennustyöt jo vuonna 2024

Toiminnan laajentaminen toteutetaan uudenlaisen oppimisympäristön avulla. Oppimistilat olisivat hybridejä eli ne sallisivat pienimuotoiset demonstraatiot mutta toimisivat myös teorialuokkina. Perusluokkien lisäksi LisäValossa olisi erilaisia paja- ja harjoittelutiloja sekä virtuaalisia oppimisympäristöjä ja muita teknisiä oppimisasemia.

LisäValossa olisi tarkoitus opiskella ja harjoitella esimerkiksi ohjelmointia, koodausta, robotiikkaa, mittaamista, testaamista, konepiirustusta, materiaalioppia, rakentelua, kokoamista ja koneiden käyttöä.

LisäValo olisi avoin oppimis- ja toimintaympäristö. Tiloja voisivat lukion ja Tredun opiskelijoiden lisäksi käyttää myös muut toimijat ja ne olisivat käytettävissä iltaisin, viikonloppuisin sekä koulujen loma-aikoina.

Koulutustarjonnan laajentamisessa ja pilotoinneissa on tarkoitus huomioida myös uudet energiateknologiat, kuten vetyteknologia. Tilojen laitevarustelu suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Aikataulullisesti tavoitteena on rakennustöiden käynnistyminen vuoden 2024 aikana ja itse toiminnan käynnistyminen uusissa tiloissa elokuussa vuonna 2026.

Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta 16.5.2023

Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta 17.5.2023

Molemmat lautakunnat päättivät LisäValo-hankkeen käynnistämisestä esitysten mukaisesti (päivitetty pöytäkirjojen tarkistamisen jälkeen).

Lisätietoja:
Sivistysjohtaja Matti Hursti, p. 050 680 67, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Nuorten kuva: Tredu

Rakennuskuva: Ylöjärven kaupunki. Koulutuskeskus Valo sijaitsee Ylöjärven keskustassa Vaasantien varressa (Pallotie 5).