Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Lainsäädäntö tuo muutoksia työnhakuun 2.5.2022 alkaen

Työttömiä työnhakijoita koskeva pohjoismainen työvoimapalvelumalli astuu voimaan toukokuun 2022 alussa. Mallista käytetään myös nimiä uusi työnhakumalli tai uusi asiakaspalvelumalli. Työnhakijat siirtyvät siihen asteittain. Toukokuussa työttömäksi ilmoittautuvat siirtyvät uuteen malliin heti.

Tavoitteena on, että uusiin työnhakijoihin otetaan yhteyttä viiden arkipäivän kuluessa työnhakijaksi ilmoittautumisesta. Ennen 2.5.2022 työnhakijaksi ilmoittautuneet siirtyvät uuteen malliin, kun heidän työllistymissuunnitelmaansa seuraavan kerran päivitetään.

Uusi valtakunnallinen työnhakumalli otetaan käyttöön toukokuusta alkaen samanaikaisesti sekä Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa että Pirkanmaan TE-toimistossa.

Malli liittyy hallituksen esitykseen, jossa tavoitteena on uudistaa työttömien palveluja. Tavoitteena on myös kohtuullistaa työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää niin, että työnhakijoiden oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa. Toimilla pyritään parantamaan työllisyyttä vähintään 9 500 työllisellä. Työllisyysvaikutusten arvioidaan syntyvän täysimääräisesti vuodesta 2025 alkaen.

Uusi työnhakumalli tarkoittaa työnhakijalle yksilöllistä ja tiivistä tukea työnhakuun. Jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy, työnhakijan tulee hakea tietty määrä työmahdollisuuksia kuukaudessa. Toukokuussa myös työnhakijan palvelukanavaan tulee muutos, kun Työmarkkinatori korvaa valtakunnallisen te-palvelut.fi-sivuston. Oma asiointi verkossa toimii kuten ennenkin.

Yksilöllistä ja tiivistä tukea työnhakuun

Työtön työnhakija saa yksilöllistä tukea työnhakuunsa. Tapaamiset oman OMA-valmentajan tai TE-toimiston asiantuntijan kanssa lisääntyvät ja niitä järjestetään aiempaa useammin. Tapaamisia järjestetään kasvokkain, etäyhteyksillä tai puhelimen välityksellä. Tavoitteena on auttaa työnhakijoita työllistymään entistä nopeammin. Työnhaun ensimmäiset kolme kuukautta ovat tärkeitä, jotta työttömyys ei pitkittyisi.

Työnhakijan kanssa laaditaan työllistymissuunnitelma tai olemassa olevaa suunnitelmaa tarkistetaan. Suunnitelmassa sovitaan työnhausta ja sen tavoitteista sekä palvelutarpeen mukaisista palveluista. Suunnitelmassa sovitaan tarvittaessa myös muista osaamista, työmarkkinavalmiuksia ja toimintakykyä parantavista palveluista tai työkykyyn liittyvistä toimista. Asiakkaille on rakennettu uusia palveluja laajassa yhteistyössä koulutusorganisaatioiden, elinkeino- ja yrityspalvelujen, sote-palvelujen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä valtion kanssa. Palvelujen kehittämisessä otetaan huomioon alueellinen työmarkkinatilanne ja alueen erityistarpeet työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

Omatoiminen työnhaku korostuu

Uudessa työnhakumallissa työnhakijalla on työnhakuvelvoite. Se tarkoittaa, että työnhakijan tulee hakea tietty määrä työmahdollisuuksia joka kuukausi, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy. Työnhakuvelvoitteesta sovitaan OMA-valmentajan tai TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

Pääsääntöisesti työnhakijan tulee hakea neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Työnhakuvelvoite riippuu työnhakijan tilanteesta ja työkyvystä. Hakuvelvoitteen voi täyttää monella eri tavoin. Työmahdollisuuden hakemiseksi lasketaan esimerkiksi avoimen työhakemuksen laittaminen yritykseen, joka ei ole ilmoittanut haettavana olevista työpaikoista. Työnhakija päättää itse, mitä työpaikkoja hakee. Työnhakija raportoi työnhakuvelvoitteensa täyttämisestä pääsääntöisesti verkkopalvelun välityksellä.

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmä muuttuu

Työttömyysetuuteen liittyviä seuraamuksia porrastetaan. Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä tulee muistutus, joka ei vaikuta työttömyysetuuden maksamiseen. Jos työnhakija laiminlyö toistuvasti työllistymissuunnitelmansa toteuttamisen, seuraamukset kiristyvät asteittain.

Työmarkkinatori

Työmarkkinatori korvaa valtakunnallisen te-palvelut.fi-sivuston ja siirtyy kokeiluversiosta tuotantokäyttöön toukokuussa. Käyttäjät ohjataan aiemmalta sivustolta automaattisesti osoitteeseen www.tyomarkkinatori.fi. Työmarkkinatorilta asiakkaat pääsevät Oma asiointiin ja löytävät työelämään liittyvää tietoa, palveluja ja avoimia työpaikkoja. Sivustolle työnhakija voi luoda oman työnhakijaprofiilin työnantajien saataville.

Paikallisten TE-toimistojen verkkosivut säilyvät ennallaan. Pirkanmaan TE-toimiston verkkosivulla säilyy jatkossakin pääsy Oma asiointi –palveluun.

Hyödyllisiä linkkejä

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun verkkosivuilla

TE-live: Mitä uusi asiakaspalvelumalli tarkoittaa työnhakijalle

Kysymyksiä ja vastauksia pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista (tem.fi)

Tiedote on julkaistu Tampereen kaupungin sivuilla 26.4.2022.