Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Leader Kantri allekirjoitti sopimuksen maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader Kantri yhdessä muiden Suomen Leader-ryhmien kanssa allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027.

Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa ohjelmakaudelle 2023-2027 Säätytalolla. Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöt ja alueen kunnat. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä. Leader-ryhmät myöntävät EU-rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisesti.

Ylöjärvi on yksi Leader Kantrin toiminta-alueella olevista kahdeksasta kunnasta. Leader Kantri tarjoaa Leader-rahoitusta yhteisöille ja yrityksille Tampereen seudulla.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen kiitteli puheessaan Leader-hallitusten työtä omien alueidensa kehittäjinä, ja ministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio nosti puheessaan esiin Leader-työn edistyksellisyyden.

– Suomi on Leader-toiminnan todellinen edelläkävijä. Se näkyy tänäänkin kyvyssä yhdistää osaaminen ja asiantuntemus oman alueen tarpeisiin.

Kantrille 4,4 miljoonaa euroa rahoitusta

Leader-ryhmiä on kaikilla Suomen maaseutualueilla, ja Leader-rahoituksen piirissä on yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa maaseutuasukasta.

Leader-toiminnalla eli yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä toteutetaan osaltaan Suomen EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, mikä pitää sisällään myös maaseudun kehittämisen. Leader-toiminnan rahoitus koostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja kuntien rahoituksesta. Mukana on aina myös hakijoiden yksityistä rahoitusta.

Leader-toiminnan julkinen rahoitus on viisivuotiskaudelle 230 miljoonaa euroa. Yhden ryhmän saama julkinen rahoitus vaihtelee 2,6-8,3 miljoonan euron välillä. Alueittain rahoitus vaihtelee 8 miljoonan ja 28 miljoonan euron välillä. Kantrille rahoitusta myönnettiin 4,4 miljoonaa euroa, joka on vuositasolla noin 30 prosenttia enemmän kuin edellisen ohjelmakauden kehyspäätöksessä.

Lisätietoja

Leader Kantrin toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti, etunimi.sukunimi@kantriry.fi, p. 040 707 1470.

Leader Kantrin verkkosivut

Infografiikka Leader-toiminnasta (pdf)

Infografiikka Leader-toiminnasta
Leader Kantri kattaa kahdeksan Pirkanmaan kuntaa. Vuosina 2014-2022 Kantri rahoitti 208 hanketta, oli mukana 118 yleishyödyllisessä hankkeessa, 90 yrityshankkeessa ja käytti 7,26 miljoonaa euroa alueen kehittämiseen.