Hyppää sisältöön

Leppästentien asemakaava

Leppästentien asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven kaupungin Siivikkalan alueella sijoittuen Leppästentien ympäristöön. Suunnittelualue jatkaa olemassa olevan asemakaavan laajentumista. Suunnittelualueen alustava pinta-ala arvio on noin 23 hehtaaria.

Asemakaavan laajennuksella luodaan Siivikkalaan lisää pientaloaluetta. Suunnittelun tarkoituksena on osoittaa alueelle omakotitontteja, paritalotontteja ja rivitalotontteja. Alueelle sijoitetaan myös puisto- ja virkistysalueita. Kaava-alue täydentää ja laajentaa Siivikkalan pientalovaltaisia asuinalueita sekä turvaa virkistyksen ja ulkoilun mahdollisuudet alueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.5.2021-7.6.2021.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.1.2022-4.2.2022.

Kaavaa laatii kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen.

Kaava-aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2021 (pdf)

Leppästentien kaavaluonnos 15.12.2021 (pdf)

Leppästentien kaavaselostus 15.12.2021 (pdf)

Toimipaikat

Kaavoitus
Kaupungintalo, Kuruntie 14 Ylöjärvi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Päivitetty: 9.1.2023