Hyppää sisältöön

Leppästentien asemakaava

Leppästentien asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven kaupungin Siivikkalan alueella sijoittuen Leppästentien ympäristöön. Suunnittelualue jatkaa olemassa olevan asemakaavan laajentumista. Suunnittelualueen alustava pinta-ala arvio on noin 23 ha.

Asemakaavan laajennuksella luodaan Siivikkalaan lisää pientaloaluetta. Suunnittelun tarkoituksena on osoittaa alueelle omakotitontteja, paritalotontteja ja rivitalotontteja. Alueelle sijoitetaan myös puisto- ja virkistysalueita. Kaava-alue täydentää ja laajentaa Siivikkalan pientalovaltaisia asuinalueita sekä turvaa virkistyksen ja ulkoilun mahdollisuudet alueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.5.2021-7.6.2021 välisen ajan.

Kaavaa laativat kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja kaavasuunnittelija Roosa Saarela.

Kaava-aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2021 (pdf)

Toimipaikat

Kaavoitus
kaavoitus@ylojarvi.fi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Saarela Roosa
Kaavasuunnittelija
044 481 1312
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 8.6.2021