Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Lielahden-Lakialan kaksoisraide merkittävä junaliikenteen kehittämiselle

Ylöjärven kaupunki suhtautuu erittäin myönteisesti Lielahti-Lakiala -kaksoisraiteen yleissuunnittelun ja YVA-menettelyn käynnistymiseen. Toteutuessaan kaksoisraide mahdollistaa sekä kauko- että lähijunaliikenteen toteuttamisen Ylöjärven seisakkeelle tai seisakkeille. Näin todetaan Ylöjärven kaupunginhallituksen lausunnossa Pirkanmaan ELY-keskukselle Lielahti-Lakiala -kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA). 

Kaupungin lausunnossa todetaan edelleen, että kaksoisraide edistää paitsi Ylöjärven maankäytön kehittämistä, kasvutavoitteita ja elinvoimaa myös Pirkanmaan ja edelleen koko Suomen tavara- ja henkilöliikenteen toimivuutta. Ylöjärven mielestä kaksoisraiteen suunnitteluvalmiutta ja tarvittavaa rahoitusta tulisi priorisoida valtion rahoituspäätöksissä tulevina vuosina.

Ylöjärven kaupunki esittää, että osana Lielahti-Lakiala -kaksoisraiteen yleissuunnittelua selvitetään Ylöjärven ydinkeskustassa sijaitsevan raakapuuterminaalin siirtoa aiemmassa Väyläviraston esiselvityksessä esitettyyn paikkaan Ahvenusjärvelle noin 13 kilometriä nykysijainnista pohjoiseen. Lisäksi kaupunki esittää tutkittavaksi kaksoisraiteen jatkamisen Ahvenusjärvelle saakka.

Maakuntahallitus samoilla linjoilla

Pirkanmaan maakuntahallitus katsoo, että Tampere-Seinäjoki (laajemmin Tampere-Oulu) -rataosuus on eräs Pirkanmaan liikennejärjestelmän kannalta keskeisimpiä pitkän aikavälin kehittämiskohteita.

Lielahti-Lakiala -osuuden kaksoisraiteistus sekä Parkanon Vahojärven liikennepaikan parantaminen ovat tämän ratahankkeen keskeisiä toimenpiteitä, todetaan maakuntahallituksen lausunnossa ELY-keskukselle. – Toimenpiteillä on merkittävä vaikutus kaukojunaliikenteen kehittämiseen. Tämän lisäksi Ylöjärven suunnan mahdollisen lähijunaliikenteen käynnistämisen kannalta kaksoisraiteistus on välttämätön toimenpide.

Suunnittelualueella sijaitseva Ylöjärven puunkuormauspaikka on esitetty siirrettäväksi Ahvenusjärvelle, noin 4 km Lakialasta pohjoiseen. Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan puunkuormauspaikan siirto on välttämätöntä, jotta Ylöjärvelle olisi mahdollista toteuttaa matkustajajunaliikenteen seisake. Samoin mahdollisuus kaksoisraiteistuksen jatkamiseen Ahvenusjärvelle asti tulee tarkastella suunnittelussa vaihtoehtona.

Ylöjärven kaupunginhallituksen lausunto 25.9.2023

Pirkanmaan maakuntahallituksen lausunto 25.9.2023

Lielahden–Lakialan kaksoisraiteen yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi on osa Väyläviraston Ratasuunnittelu Tampere–Oulu -hanketta. Rakentamispäätöstä ei ole tehty.

Lisätietoja hankkeesta ympäristöhallinnon verkkopalvelussa ymparisto.fi

Lisätietoja hankkeesta Väyläviraston sivuilla