Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Lielahti-Lakiala -kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arviointimenettely etenee, yleisötilaisuus 11.4.2024

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa

Väylävirasto suunnittelee kaksoisraiteen rakentamista Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Lakialan väliselle rataosuudelle. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta pidetään yleisötilaisuus torstaina 11.4.2024 klo 17–19 Koulutuskeskus Valon auditoriossa Ylöjärvellä.

Väylävirasto on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Lielahti-Lakiala -kaksoisraidehankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan esittämä asiakirja, josta selviävät tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio hankkeesta aiheutuvista, todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Väylävirasto suunnittelee Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Lakialan väliselle rataosalle nykyisen raiteen rinnalle uutta raidetta eli kaksoisraidetta. Käytännössä kaksoisraide tarkoittaa sitä, että ratakäytävä levenee noin 10–15 metriä nykyisestä sille puolelle, jolle uusi raide on suunniteltu. Kaarreoikaisujen kohdalla koko ratalinja siirtyy enintään noin 20–30 metriä nykyiseltä sijaltaan. 

Suunnitteluosuuden pituus on noin 16,8 kilometriä. Suunnitteluun sisältyvät kaksoisraiteeseen liittyvät sillat ja muut taitorakenteet sekä tarvittavien tiejärjestelyjen suunnittelu maanteiden, katujen, yksityisteiden sekä jalankulku- ja pyöräteiden osalta. Myös huoltoteille varataan tilaa.

Näitä nyt arvioidaan

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

 • Vaihtoehto 0+ (VE0+): Kaksoisraidetta ei rakenneta ja nykyistä rataa parannetaan. 
 • VE1: Kaksoisraiteen rakentaminen (16,8 km), tavoitenopeus 200 km/h, uusi raide Mäkkylän peltojen kohdalla nykyisen länsipuolella, ei kaarreoikaisuja.
 • VE2: Kaksoisraiteen rakentaminen (16,8 km), tavoitenopeus 200–250 km/h, uusi raide Mäkkylän peltojen kohdalla nykyisen itäpuolella, yksi kaarreoikaisu Kortesuon ja toinen Lepojärven alueella.

Yleisötilaisuus Ylöjärvellä torstaina 11.4.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus Koulutuskeskus Valon auditoriossa torstaina 11.4.2024 klo 17.00–19.00 (Pallotie 5). 

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki ja ohjeet julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/LielahtiLakialankaksoisraideYVA.

Mielipiteitä voi esittää kesäkuun alkuun asti

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 3.6.2024 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/14295/2021).

Hankkeen YVA-selostukseen voi tutustua seuraavissa paikoissa:

 • Tampereen kaupungin palvelupiste, Frenckellinaukio 2 B, Tampere
 • Lielahden kirjasto, Antti Possin kuja 1, Tampere
 • Ylöjärven kaupungintalo, Kuruntie 14, Ylöjärvi
 • Ylöjärven pääkirjasto Leija, Koivumäentie 2, Ylöjärvi
 • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
 • www.ymparisto.fi/LielahtiLakialankaksoisraideYVA

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.

Yhteyshenkilöt

 • Hankkeesta vastaava: Väylävirasto, Eero Virtanen, p. 029 534 3017, etunimi.sukunimi@vayla.fi
 • YVA-konsultti: Sitowise Oy, Sanna Vaalgamaa, p. 020 747 7432, etunimi.sukunimi@sitowise.com
 • YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Katja Sippola, p. 0295 036 248, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Linkit