Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Maaperän ja pohjaveden puhdistushanke etenee Nikron tontilla Mikkolantiellä – osallistu yleisötilaisuuteen 23.1.

Entisellä teollisuuskiinteistöllä Ylöjärven Mikkolantie 32:ssa alkaa tänä vuonna maaperän ja pohjaveden puhdistus uudella menetelmällä. Yleisötilaisuus aiheesta järjestetään 23.1.2024.

Pirkanmaan ELY-keskus toimii puhdistustyön tilaajana ja Ylöjärven kaupunki yhteistyöosapuolena.

Ylöjärven kaupungin omistamalla Nikron tontilla osoitteessa Mikkolantie 32 on aiempina vuosikymmeninä ollut teollista toimintaa. Kohde sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Toiminnan seurauksena alueen maaperä ja pohjavesi on pilaantunut klooratuilla liuottimilla ja öljyhiilivedyillä aiheuttaen näin ympäristö- ja terveysriskin.

Useita puhdistuksia jo tehty

Mikkolantie 32:ssa on puhdistettu haitta-aineita maaperästä ja pohjavedestä jo kymmenen vuoden ajan. Alueella on muun muassa tehty pilaantuneen maaperän puhdistustöitä massanvaihdolla sekä erilaisilla paikan päällä (in-situ) tehtävillä menetelmillä.

Alueella tehdyissä lisäselvityksissä todettiin edelleen kohteen maaperässä ja pohjavedessä huomattavan suuria pitoisuuksia haitta-aineita.

Lisäselvitysten perusteella myös haitta-aineiden lähdealue on saatu rajattua. 

Yleisötilaisuus kaupungintalolla tiistaina 23.1.

Tänä vuonna alkavassa puhdistushankkeessa käytetään paikan päällä tehtävää termistä menetelmää. Tavoitteena on poistaa haitta-aineet, ettei niistä aiheudu enää vaaraa alueen maaperälle ja pohjavedelle.

Puhdistushankkeesta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 23.1.2024 kello 17.00 Ylöjärven kaupungintalon valtuustosalissa (Kuruntie 14 D).

Paikalla on Pirkanmaan ELY-keskuksen, Ylöjärven kaupungin ja konsulttina toimivan AFRY:n asiantuntijoita kertomassa hankkeesta. Tilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa riskikohteita.

Lue lisää: Maaperä kuntoon -ohjelma (maaperakuntoon.fi)

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki: yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara, 050 384 8383, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Pirkanmaan ELY-keskus: PIMA-asiantuntija Maarit Joukainen, 0295 036 374, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi