Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Maunussuon vanhalla täyttöalueella tehdään ympäristötutkimuksia

Maunussuon vanhalla täyttöalueella tehdään maaperän jatkotutkimuksia kesäkuussa 2022 (aloitus 22.6.). Tutkimukset ovat jatkoa vuonna 2021 tehdyille ympäristötutkimuksille Ahveniston ja Maunussuon täyttöalueilla. Koekuoppatutkimusten lisäksi otetaan vesinäytteet pohjavedestä, pintavedestä ja talousvedestä kesä-heinäkuussa. Tutkimustulosten perusteella päivitetään vuonna 2021 laadittua riskinarviota, jolla on tarkasteltu Ahveniston ja Maunussuon vanhojen täyttöalueiden aiheuttamia ympäristöriskejä ja puhdistustarvetta.

Ylöjärvellä tehdään jatkotutkimuksia Maunussuon vanhalla täyttöalueella maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseksi ja betonitäytön rajaamiseksi. Kohde on vanha täyttöalue, jossa toiminta on tiettävästi loppunut ennen vuotta 1975. Tutkimusten tarkoituksena on erityisesti selvittää edellisessä tutkimuksessa löytyneen betonitäytön laajuus ja saada lisätietoa betonitäytön alapuolisesta maaperästä. 

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä (Maaperä kuntoon -ohjelma). Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt toteuttaa Ramboll Finland Oy.

Karttakuva sijainnista: 

Lisätietoja

Ylöjärven kaupungin kunnossapitopäällikkö Jari Koskinen, puh. 044 4598 390, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Maarit Joukainen, PIMA-asiantuntija (Maaperä kuntoon -ohjelma), Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 036 374, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy, tutkimusten toteuttaja, Mikael Leino, puh. 040 553 4172, etunimi.sukunimi@ramboll.fi