Hyppää sisältöön

Mielenterveysneuvosto

Mielenterveysneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien mielenterveysongelmaisten, heidän järjestöjensä ja omaistensa yhteistyöelin.

Mielenterveysneuvoston tarkoituksena on seurata kaupungin väestön psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistäviä palveluja sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia kaupungin hyvinvointilautakunnalle ja muille hallintoelimille palvelujen kehittämisestä.

Kokoonpano 2021-2025

Mielenterveysneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi neuvostossa on edustus hyvinvointilautakunnasta. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua neuvoston kokouksiin.

Sihteerinä toimii Jenni Mäkinen, p. 040 133 1478, etunimi.sukunimi@pirha.fi.

Jäsenet 

Pöytäkirjat ja esityslistat

Mielenterveysneuvoston pöytäkirjat pidetään virallisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina perhekeskuksessa (Mikkolantie 10) klo 10-15. Neuvoston pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla.

Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.

Esityslistat ja pöytäkirjat 18.10.2021 alkaen

Esityslistat ja pöytäkirjat 17.10.2021 asti

Toimintasääntö

Hyvinvointilautakunta valmistelee toimintasäännön päivittämistä.

Mielenterveysneuvoston toimintasääntö (pdf)

Päivitetty: 9.3.2023