Hyppää sisältöön

Mielenterveysneuvosto

Mielenterveysneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien mielenterveysongelmaisten, heidän järjestöjensä ja omaistensa yhteistyöelin.

Mielenterveysneuvoston tarkoituksena on seurata kaupungin väestön psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveysongelmaisille tarkoitettuja palveluja ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia kaupungin perusturvalautakunnalle ja muille hallintoelimille palvelujen kehittämisestä.

Kokoonpano 2017-2021

Mielenterveysneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Mielenterveysneuvoston puheenjohtajana toimii Hilkka Kianta ja varapuheenjohtajana Juha Ahonen. Lisäksi neuvostossa on edustus asukas- ja perusturvalautakunnista. Terveys- ja sosiaalijohtajalla on oikeus osallistua neuvoston kokouksiin.

Sihteerinä toimii sosiaalityön sihteeri Jenni Mäkinen, p. 040 133 1478, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Jäsenet

Pöytäkirjat ja esityslistat

Mielenterveysneuvoston pöytäkirjat pidetään virallisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina perhekeskuksessa (Mikkolantie 10) klo 10-15. Neuvoston pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla.

Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Toimintasääntö

Mielenterveysneuvoston toimintasääntö (pdf)

Päivitetty: 3.8.2021