Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Nyssen ABC: vyöhykkeiden määrä vähenee kolmeen tiistaina 16.1.2024, B-vyöhykkeen raja siirtyy Ylöjärven Asemanseudulla

Tampereen seudun joukkoliikenne on ottanut käyttöön kolmen vyöhykkeen maksujärjestelmän tiistaina 16.1.2024. Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä eikä se vaikuta nykyisten ABC-vyöhykkeiden asiakkaisiin.

Uudistuksessa maksujärjestelmästä tulee yksinkertaisempi, kun vyöhykkeet D, E ja F sulautuvat vyöhykkeeseen C. Vyöhykkeet A ja B säilyvät pääosin ennallaan. Ylöjärvellä tehdään tässä yhteydessä pieni BC-vyöhykerajan tarkistus: pysäkit Asemantie 4 (6139), Asemantie (6110) sekä Asemantie (6111) siirtyvät vyöhykkeelle B. Ks. kuva >

Ennen muutosta ostetut matkaliput toimivat myös muutoksen jälkeen, sillä ne päivittyvät automaattisesti uuteen järjestelmään. Muutos ei siten edellytä asiakkailta toimenpiteitä. 

Nyssen lippu- ja maksuehdot päivitetään uuden vyöhykejärjestelmän mukaisiksi 16.1.2024.

Liput ja hinnat ennallaan

Lippujen hinnat pysyvät uudistuksessa ennallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt useamman kuin kolmen vyöhykkeen alueella matkustavien hinnat laskevat, kun jatkossa lipulle tarvitaan pidemmilläkin matkoilla enintään kolme vyöhykettä.

Myös lippuvalikoima säilyy ennallaan. Nysse-matkan voi edelleen maksaa matkakortin arvo- tai kausilipulla, mobiililipullalähimaksulla tai ennakkokertalipulla.

Nysse-lipulle tarvitaan edelleen vähintään kaksi vierekkäistä vyöhykettä, vaikka matka tapahtuisi vain yhden vyöhykkeen sisällä. Näin asiakas voi matkustaa valitsemalleen lähivyöhykkeelle samalla hinnalla kuin oman vyöhykkeen sisällä, ja yhden vyöhykerajan ylitys ei vaikuta lipun hintaan.

Lippulaite uudistuu vyöhykejärjestelmän myötä. Toiminnallisuudet pysyvät samoina, ainoastaan vyöhykkeiden määrä muuttuu. Uusi ulkoasu parantaa lippulaitteen saavutettavuutta ja ohjaa asiakasta eri toimintoihin aiempaa selkeämmin. 

ABC-malli helpottaa maksamista

Nysse lähti selvittämään maksuvyöhykejärjestelmän yksinkertaistamista vuonna 2022. Muutoksen tavoitteena oli pelkistää järjestelmää siten, että vyöhykealueet olisi helpompi hahmottaa, lipun hankkiminen olisi helpompaa ja maksaminen busseissa ja ratikoissa olisi sujuvaa.

Erilaisten vyöhykevaihtoehtojen vaikutuksia arvioitiin eri asiakasryhmien asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi joukkoliikenteen suunnittelijat, asiakaspalvelun henkilökunta ja lipputarkastajat arvioivat palvelun toteuttamista erilaisilla malleilla. Myös ympäristö-, talous- ja hintavaikutukset selvitettiin.

Mallit esiteltiin joukkoliikennelautakunnalle, ja jatkoon pääsivät kolmen ja yhden vyöhykkeen mallit. Näistä kahdesta erilaisesta mallista pyydettiin mielipiteitä asiakkailta sekä lausunnot myös toimialueen kunnilta.

Lopullinen päätös kolmen vyöhykkeen maksujärjestelmästä tehtiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa keväällä 2023. Käyttöönoton aikataulusta lautakunta päätti 23.8.2023.

Nyssen vyöhykeuudistus >

ABC-hinnasto >