Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Nyssen läntinen linjastosuunnitelma etenee päätösvaiheeseen

Nyssen läntinen linjastosuunnitelma vuodelle 2024 on nyt valmistunut luonnosvaiheen jälkeen. Suunnitelmassa on otettu huomioon saadut palautteet, alueelliset matkustajamäärätiedot, keväällä tehty liikkumiskysely, joukkoliikenteen suunnitteluperiaatteet sekä palvelutasomäärittely vuosille 2022–2025.

Linjastosuunnitelma sovittaa yhteen Nyssen läntisen alueen bussi- ja ratikkaliikenteen. Kaikki muutokset eivät liity uudella reitillä aloittavaan ratikkaan, vaan osa muutoksista kehittää alueellista bussipalvelua. Linjastosuunnittelun eri vaiheisiin ja asiakkaiden osallistamisen tapoihin voi tutustua Nyssen nettisivuilla

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on perehtynyt linjastosuunnitteluprojektiin muun muassa omassa linjastoseminaarissa 14.12.2022. Suunnitelma on tarkoitus viedä joukkoliikennelautakunnan päätettäväksi 15.2.2023. Palautetta Nyssen läntiseen linjastosuunnitelmaan voi jättää Nyssen verkkosivujen kautta tammikuun loppuun saakka. Kaikki palautteet luetaan ja raportoidaan osana päätöksentekoa joukkoliikennelautakunnalle.

Nyssen läntinen linjastokokonaisuus otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2024–2025 aikana: ensimmäiset linjastomuutokset voidaan toteuttaa kesäkauden 2024 alussa, ja viimeiset raitiotieliikenteen käynnistyessä Lentävänniemeen vuoden 2025 tammikuussa. Tarkempi aikataulusuunnittelu tapahtuu lähempänä linjaston käyttöönottoa.

Ylöjärveä koskevat muutokset linjastoon

Suunnitelmassa Siivikkalan liityntäliikennettä kehitetään ja linjareitti mukailee nykyistä reititystä kohti Hiedanrannan ratikkapysäkkiä. Ryydynpohjaan mahdollistetaan laajemmalta alueelta liityntäliikenneyhteys ratikkapysäkille. Niemen joukkoliikennepalvelu tukeutuu Lielahdenkadun ja Pohtolankadun liityntäliikenteeseen. Reuharinniemeen ja Lentävänniemen alueelle järjestetään asiointiyhteys Lielahden palveluihin. Yhteyttä Tesoman ja Lielahden välille kehitetään ja palvelutarjontaa parannetaan.

Ylöjärvellä linjastosuunnittelussa kehitetään myös yhteyksiä Soppeentiellä, parannetaan asiointiyhteyttä Kuruntieltä Elovainiolle sekä mahdollistetaan erinomaiset joukkoliikenneyhteydet Mikkolantielle. Lisäksi pyritään sovittamaan yhteen Ylöjärven kaupungin järjestämää palveluliikennettä Kurusta ja linjan 85 yhteyttä Kyrönlahdelta Soppeenmäkeen. Linjastosuunnitelmassa halutaan kehittää joukkoliikennepalvelua etenkin Mutalan ja Ylisten alueella ja laajentaa esimerkiksi liikennöintiaikoja.

Kaikki muutokset löytyvät Nyssen tiedotteesta.

Miten palautteet ovat vaikuttaneet, miksi kaikkia kommentteja ei ole huomioitu?

Joukkoliikenteen suunnittelu on kompromissien tekemistä, eikä kaikkia toiveita voida sovittaa yhteen. Kaikki palautteet on luettu ja jokaiseen palautteeseen ja kommenttiin on yritetty löytää ratkaisu. Yksittäisen palautteen pohjalta tehdään aina arviointi muutoksen vaikutuksista muihin matkustustarpeisiin ja haetaan mahdollisimman laajaa joukkoa palveleva kompromissi.

Linjastosuunnitelma saattaa näyttää erilaiselta kuin nykyinen linjasto, mutta taustalla on ollut tarve tunnistaa joukkojen kulkemistarpeita ja kehittää joukkoliikennepalvelua joukkojen ehdoilla, kompromisseja hakien.

Linjastosuunnitelma karttapalvelussa, jossa voi myös kommentoida suunnitelmaa. 

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Nyssen sivulla 15.12.2022.