Hyppää sisältöön

Opiskelu perusopetuksessa

Opetussuunnitelma (OPS) on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Opetussuunnitelmassa kerrotaan opetuksen sisällöt ja tavoitteet. Tällä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen.

Suomessa opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Valtioneuvosto päättää tuntijaosta. 

Opetuksen järjestäjän, kuten yksittäisen kunnan, on hyväksyttävä opetusta varten oma opetussuunnitelma. Ylöjärven kaupungin opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä linkistä:

Ylöjärven perusopetuksen opetussuunnitelma (avautuu uuteen ikkunaan) 

Ylöjärven opetussuunnitelmatyöstä vastaa opetuspäällikkö. 

Musiikkipainotteinen opetus Vuorentaustan koulussa

Vuorentaustan koulussa järjestetään musiikkipainotteista opetusta 4. luokalta lähtien. Tähän opetukseen on kaikilla Ylöjärven 3.-luokkalaisilla mahdollisuus hakeutua.

Musiikkipainotteisen opetuksen valintakokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Hakuaika on helmi-maaliskuussa. 

Musiikkipainotteisessa opetuksessa opiskellaan laulua, soittoa ja musiikin perusteita. Lisäksi on mahdollisuus omaehtoiseen luovaan musisointiin kuorossa ja bändissä kerhotoiminnan puitteissa. Musiikin perusteiden opinnot toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan Musiikkiopiston kanssa. Vuorentaustan koulun kotisivuilta löytyy musiikkipainotteisen opetuksen opetussuunnitelma.

Lisätietoja ja hakulomake  

LUMA-painotus Vuorentaustan koulun 7.-9. luokilla

Luma-luokalle voivat hakea kaikki luonnontieteistä (fysiikka, kemia, biologia sekä maantieto) ja matematiikasta kiinnostuneet 6. luokan oppilaat. Tarkemmat tiedot hakuajasta, hakulomakkeesta ja valintakokeesta julkaistaan Vuorentaustan koulun sivuilla.

LUMA-luokalla tutustutaan monipuolisesti luonnontieteisiin ja matematiikkaan laajentaen tavallisilla oppitunneilla käytäviä aiheita. LUMA-luokkatoiminta kestää koko yläkoulun ajan eli luokka aloittaa toimintansa seitsemännellä luokalla ja se jatkuu aina yhdeksännen luokan loppuun asti.

Lisätietoja LUMA-luokkatoiminnasta

Ylöjärven perusopetuksen kieliohjelma

  • 1. luokalta alkaen opiskellaan A1-kielenä englantia.
  • 4. luokalla on mahdollista valita vapaaehtoinen A2-kieli: saksa, ranska, venäjä tai espanja. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti.
  • 6. luokalta alkaen opiskellaan kaikille pakollista toista kotimaista kieltä eli ruotsia.
  • 8. luokalla on mahdollista valita valinnaisena aineena B2-kieli: saksa, ranska, venäjä tai espanja.

A2-kielen opetusryhmän muodostumisen alaraja on 16 oppilasta.

A2-kielen perusteella oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, jos ryhmä syntyy toiselle koululle. Ylöjärven kaupunki ei tässä tilanteessa kuitenkaan korvaa mahdollisia koulukuljetuskustannuksia. A2-kielen valinta on sitova valinta 9. luokan loppuun saakka. Sen voi keskeyttää vain erittäin painavasta syystä (pedagoginen syy).

Lisätietoja kielten opiskelusta antavat koulujen rehtorit ja vieraiden kielten opettajat.

 

Yhteystiedot

Suhonen Tarja
Opetuspäällikkö
050 342 2602
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Perusopetus
Päivitetty: 10.2.2022