Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Pirkanmaan työllisyyskokeilu tuo palvelut kotikuntiin

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1.3.2021.

Kokeilussa kunnat ottavat vastuuta perinteisesti TE-toimistolle kuuluvista tehtävistä ja asiakaspalvelusta. Pirkanmaalla lähes 30 000 työtöntä työnhakijaa siirtyy TE-toimistosta oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Tavoitteena on tarjota entistä henkilökohtaisempaa ja sujuvampaa palvelua lähipalveluna. Kokeiluissa kunnat kehittävät työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja. Niiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeiluun kuuluville asiakkaille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun osallistuu Suomessa 118 kuntaa, jotka muodostavat 25 kokeilualuetta. Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa (mukaan lukien Ylöjärvi) ja ne muodostavat yhdessä oman kokeilualueen. Kokeilun alkaessa Pirkanmaan TE-toimistosta siirtyy yhteensä noin 30 000 asiakasta kokeilualueen kuntiin. Tampereen osuus asiakkaiden määrästä on noin 19 000. TE-henkilöstöä siirtyy 177 henkilötyövuoden verran kuntien työnjohdon alle Pirkanmaalla. Työllisyysmäärärahojen osalta kunnat saavat päätöksenteko-oikeutta muun muassa palkkatukiin.

Kokeilut perustuvat eduskunnan hyväksymään lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Lähipalvelua omasta kunnasta

Kokeilussa asiakas asioi omassa kotikunnassa ja saa henkilökohtaista palvelua OMA-valmentajalta. OMA-valmentaja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa hänen tavoitteisiinsa sopivan, yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja. OMA-valmentaja ohjaa asiakkaan palveluihin ja seuraa hänen tilanteensa edistymistä. Tavoitteena on tarjota yksilöllistä ja sujuvaa palvelua. Palvelut tuotetaan moniammatillisen asiantuntijaverkoston, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyönä. Kuntien omat palvelut tuodaan uudella tavoin yhteen, asiakkaan hyödyksi.

Kunnat kehittävät uusia palveluja yhteistyössä työllisyyspalvelujen, koulutusorganisaatioiden, elinkeino- ja yrityspalvelujen, sote-palvelujen, yksityisten toimijoiden, yhdistysten, säätiöiden sekä valtion kanssa.

– Tavoite on rakentaa asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi yhtäaikaisia palvelukokonaisuuksia yksilöllisen palvelutarpeen pohjalta. Keskeisellä sijalla kokeilussa on työnvälityksen tehostaminen eri toimijoiden yhteistyönä. Kohtaannon ja osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin vastataan muun muassa työllisyystoimijoiden ja koulutusorganisaatioiden uusilla yhdistetyillä palveluilla, kertoo Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun johtaja, Tampereen työllisyysjohtaja Regina Saari.

Kuka on työllisyyden kuntakokeilun asiakas?

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät työttömät työnhakijat, työllistettynä ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka

  • eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai
  • ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palvelusta vastaa keskitetysti Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut. Kotoutumisajan päättymisen jälkeen maahanmuuttajien asiointi tapahtuu omassa kotikunnassa. Myös muut vieraskieliset asioivat omassa kotikunnassaan.

– Maahanmuuttajapalvelut uudistuvat vahvasti Pirkanmaalla kokeilussa. Pyrimme maahanmuuttajien osaamiskeskuspalveluilla tarjoamaan yhdenvertaisia ja yhdenmukaisia työllistymistä ja koulutusta edistäviä erityispalveluita koko kokeilualueella. Tämä kuntarajat ylittävä yhteistyö palvelutuotannossa on valtakunnallisestikin poikkeuksellista, sanoo kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne.

Asiakkaille ilmoitetaan henkilökohtaisesti

Asioinnin siirtyminen työllisyyden kuntakokeiluun ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Asiakkaat saavat siirtymisestä tiedon kirjeellä tai sähköisesti. Jos asiakas ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi sähköisessä Oma asiointi -palvelussa, hän saa tiedon ilmoittautumisen yhteydessä. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.

Työnhaku pysyy voimassa siirron aikana

Asiakaspalvelussa siirtymävaihe kestää muutaman kuukauden riippuen kuntiin siirtyvistä asiakasmääristä. Pienemmissä Pirkanmaan kunnissa asiakassiirrot saadaan nopeasti tehtyä. Asiakkaiden on tärkeää muistaa hoitaa TE-toimiston kanssa sovitut, työnhakuun liittyvät tapaamiset, tehtävät ja palvelut määräajassa. Tällä tavoin työttömyysturvaan tai palveluihin ei tule katkoksia. Asiakkaan tulee myös ilmoittaa omassa tilanteessaan tapahtuvista muutoksista sähköisessä Oma asioinnissa. Työnhaku pysyy koko ajan voimassa, vaikka asiointi siirtyy omaan kotikuntaan.

Siirtymävaiheessa asiakas voi halutessaan ottaa yhteyttä omaan kotikuntaansa puhelimitse tai jättää yhteydenottopyynnön Oma asioinnin kautta. Myös valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut palvelevat sekä kokeiluun siirtyviä että TE-toimiston asiakkaita. Henkilöasiakkaiden puhelinpalvelu antaa yleistä neuvontaa numerossa 029 502 5500 (ma-pe klo 9.00-16.15).

Asiointi korona-aikana

Koronarajoitusten vuoksi kuntien työllisyyspalvelut palvelevat vielä pääsääntöisesti etänä, mutta asiakkaiden palvelu jatkuu kuitenkin keskeytyksettä. Palvelut voidaan järjestää eri tavoin esimerkiksi puhelinasiointina tai muilla sähköisillä asiointivälineillä. Välttämätön käyntiasiointi hoidetaan kuntien toimipisteissä. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi paikalle on saavuttava terveenä, huolehdittava käsi- ja yskimishygieniasta, käytettävä kasvomaskia, huolehdittava turvaväleistä ja noudatettava muita tartuntatautiviranomaisten antamia ohjeita.

Lisätietoa Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilusta

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun alueellinen verkkosivu 

Pirkanmaan kokeilualueen kuntien yhteystiedot 

Tietoja työllisyyden kuntakokeilusta Ylöjärven sivuilla

TAMPERE
Työllisyysjohtaja
Regina Saari
050 346 9603
regina.saari@tampere.fi

Läntinen Pirkanmaa
SASTAMALA
Työllisyyspalvelupäällikkö
Tiina Leppäniemi
040 668 3961
tiina.leppaniemi@sastamala.fi

Etelä-Pirkanmaa
VALKEAKOSKI
Työllisyyspalveluiden johtaja
Sari Ilovuori
040 335 7206
sari.ilovuori@valkeakoski.fi

Tampereen kehyskunnat
LEMPÄÄLÄ
Työllisyyspäällikkö
Lotta Lammi
040 133 7910
lotta.lammi@lempaala.fi

Tampereen kehyskunnat
YLÖJÄRVI
Työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö
Pekka Mansikkamäki
050 330 2072
pekka.mansikkamaki@ylojarvi.fi

Ylä-Pirkanmaa
MÄNTTÄ-VILPPULA JA JUUPAJOKI
Palveluvastaava
Vuokko Hjelt
044 058 9457
vuokko.hjelt@taidekaupunki.fi

Teksti: Petra Mattila ja Marja-Liisa Tuomisaari

Kuva: Laura Vanzo