Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Seuturatikan pysäkkikyselystä tukea suunnittelulle

Seuturatikan karttakyselyssä vuodenvaihteessa saatiin paljon kommentteja pysäkkien paikoista ja liityntäpysäköinnistä. Eniten kyselyssä oli kommentoitu Härmälän ja Pirkkalan ratasuuntaa.

Tampereen raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa määritetään varaukset raitiotiejärjestelmän mahdolliselle laajentamiselle tulevaisuudessa Pirkkalan, Kangasalan Lamminrahkan ja Saarenmaan sekä Ylöjärven suuntiin. Kyselyn muissa kommenteissa esitettiin toiveita myös raitiotien laajentamisesta uusiin suuntiin.

Pysäkkitarvetta tai pysäkin siirtotoivetta perusteltiin kyselyn vastauksissa eniten asukasmäärällä tai palvelukohteilla. Uusia pysäkkejä toivottiin mm. Tenniskadun kohdalle ja Mäentakusenkadun itäpäähän Linnainmaan suunnassa, Haikan kohdalle, Turriin ja Ilmailunkadulle Pirkkalan suunnassa, Ryydynpohjan ja Vihattulan rajalle Ylöjärven suunnassa sekä lähemmäs Kauhakorvenkadun työpaikkoja Saarenmaan suunnassa. Ilmailunkadun pysäkkiä esitettiin siirrettäväksi lähemmäs Sarankulmaa ja Härmälanrannan pysäkkiä lähemmäs Valmetinkadun liittymää.

Liityntäpysäköintiä autoille toivottiin Linnainmaalla sekä Koilliskeskuksen kauppojen luo että Pappilan kohdalle moottoritieltä tulijoille, Pirkkalassa moottoritien viereen Turriin ja Ylöjärvellä Soppeenmäkeen. Pyöräpysäköintiä esitettiin kaikille pysäkeille ja lisäksi laadukkaat liityntäpysäköinnit Koilliskeskukseen, Kurikkaan, Partolaan, Sarankulmaan ja Lielahtikeskukseen.

Muissa kommenteissa esitettiin eniten toiveita raitiotien laajentamisesta uusiin suuntiin kuten Lempäälän, Lentolan, Olkahisten, Metsäkylän, Asuntilan, Kaukajärven ja lentokentän suuntiin. Ylöjärven suunnassa moni kannatti lähijunaa. Härmälän asukkaat perustelivat Nuolialantien linjauksen paremmuutta ja Sarankulmassa työssä käyvät taas kannattivat Ilmailunkadun linjausta.

Karttakyselyssä esitettiin kaikkien neljän ratasuunnan linjausvaihtoehdot ja niiden alustavat pysäkkipaikat. Kysely oli avoinna 18.12.2019-21.1.2020. Kommentteja voi yhä käydä lukemassa kyselyosoitteessa, mutta enää ei voi lisätä uusia kommentteja. Palautteita antoi 245 vastaajaa, jotka kirjoittivat 444 aloituskommenttia, 528 kannanottoa aiempiin kommentteihin (samaa tai eri mieltä) ja 138 jatkokommenttia. Taustatietonsa antaneista vastaajista lähes puolet oli Tampereen eteläiseltä alueelta tai Pirkkalasta.

Raitiotiesuunnitelmista ja kyselyn tuloksista keskusteltiin Ylöjärven, Kangasalan ja Pirkkalan ratasuunnan sidosryhmätyöpajoissa tammi-helmikuun vaihteessa. Työpajoissa tarkasteltiin pysäkkien sijoittelua ja ratalinjauksia sekä mietittiin raitiotien mahdollisuuksia, riskejä ja vaikutuksia.

Jatkoaikataulu

Seuraavan kerran Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman ratasuunnitelmista voi antaa palautetta myöhemmin keväällä järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja karttakyselyssä. Suunnitelmista tullaan myös pyytämään sidosryhmiltä lausunnot.

Seuturatikan tilaajakuntien, Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven, on tavoite päättää raitiotien ratavarauksista lokakuussa 2020. Yleissuunnitelma ei tähtää tarkasteltujen raitiotieratojen välittömään toteuttamiseen.

Linkki Seuturatikan nettisivuille:
www.seuturatikka.fi

Suora linkki kyselykommentteihin: 
https://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/seuturatikka/


Lisätietoja

Tampereen kaupunki, raitiotien kehitysohjelma
Projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen
050 343 0700, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Kangasalan kaupunki
Rakennuspäällikkö Merja Saarilahti
050 550 9062, etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Pirkkalan kunta
Yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen
050 512 3981, etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Ylöjärven kaupunki
Vs. kehitysjohtaja Mari Ruissalo
044 486 3124, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi