Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Siltatien uuden koulun rehtori aloitti työnsä

Siltatien Yhtenäiskoulun rehtori Tapio Ala-Rautalahti on aloittanut työnsä Ylöjärvellä (tiedote rehtorin valinnasta). Rehtorin tehtävänä on varmistaa, että lukuvuosi kesällä valmistuvassa koulussa voi käynnistyä suunnitellusti elokuussa 2023.

Uusi rehtori on tarttunut ainutlaatuiseen suunnittelutyöhön innolla. – Uuden toimintaympäristön ja -kulttuurin luominen on mielenkiintoinen ja kiehtova tehtävä.

Lukuvuonna 2023-2024 Siltatien Yhtenäiskoulussa aloittavat esiopetus, alakoulun kolme ensimmäistä vuosiluokkaa sekä vaativan erityisen tuen oppilaat.

1.-3. luokkien oppilaat tulevat käytännössä Kauraslammen ja Ylöjärven Yhtenäiskoulun alueilta. Opetuspäällikkö tekee oppilaaksiottopäätökset helmi-maaliskuun vaihteessa. Jokaista 1.-3. vuosiluokkaa kohti tulee kaksi opetusryhmää.

– Kokonaisuutta tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Tärkein lähtökohta on oppilasryhmien tasainen koko Kauraslammella, Siltatiellä ja Yhtenäiskoulussa, koska nämä koulut tulevat olemaan samaa oppilaaksiottoaluetta, kertoo opetuspäällikkö Tarja Suhonen.

Ne oppilaat, jotka aloittavat Siltatiellä elokuussa 2023, käyvät siellä koko peruskoulun. Koulun rakentaminen vuosiluokat 1-9 kattavaksi yhtenäiskouluksi tapahtuu vaiheittain ja tämän vuoksi nelosluokkalaiset eivät siirry Siltatielle tässä vaiheessa.

Vaativan erityisen tuen oppilaat siirtyvät Siltatielle Ylöjärven Yhtenäiskoululta.

Siltatien esiopetuksessa aloittavat lapset katsotaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa helmikuun esiopetusilmoittautumisen jälkeen.

Henkilöstö rekrytoidaan sisäisesti

Siltatien Yhtenäiskoulun opetushenkilöstö siirtyy aluksi Ylöjärven muista kouluista, sillä uusia virkoja ei tässä vaiheessa tarvita alakoulujen oppilasmäärän vähenemisen vuoksi. Keskustelut ja järjestelyt henkilöstön kanssa ovat juuri käynnistyneet rehtorin avoimella infolle kaupungin opetushenkilöstölle.

– Tavoitteena on, että siirtyvä henkilöstö olisi pääosin tiedossa joulukuuhun mennessä. Tällöin voimme aloittaa valmistautumisen uuteen lukuvuoteen hyvissä ajoin yhdessä siirtyvän henkilöstön kanssa, Tapio Ala-Rautalahti toteaa.

– Myös esiopettajat pyritään rekrytoimaan sisäisesti jo ennen joulua, jotta he pääsevät keväällä yhdessä alkuopettajien kanssa suunnittelemaan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia, kertoo päiväkodin johtaja Marjo Tiilikka.

Rakentaminen etenee aikataulussa

Uuden koulun rakentaminen on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Ensimmäisen vaiheen harjannostajaiset ajoittuvat vuodenvaihteeseen.

Keskeinen osa rehtorin työtä on olla mukana paitsi uuden koulun toimintakulttuurin kehittämisessä myös sen kalustamisessa ja av-suunnittelussa sekä liikuntahalliin liittyvissä ratkaisuissa. Koulun yhteyteen tuleva liikuntahalli valmistuu rakentamisen toisessa vaiheessa vuonna 2024 yhdessä musiikkiluokan kanssa.

Ensimmäisen ja toisen vaiheen kustannusarvio on yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. Kvr-urakoitsija on Lujatalo Oy.

Koulun kolmas ja viimeinen vaihe valmistuu vuonna 2027. Tällöin koulussa toimivat esiopetus, vuosiluokat 1-9 sekä vaativan erityisen tuen opetus. Oppilaita on arviolta 700-800.

Lisätietoja Siltatien koulusta

Lisätietoja Siltatien asuinalueesta

Mies seisoo keskeneräisen rakennuksen edessä.
Tervetuloa Siltatien Yhtenäiskouluun elokuussa 2023! Rehtori Tapio Ala-Rautalahti seisoo koulun tulevalla pääovella. Lukuvuonna 2023-2024 Siltatiellä aloittavat esiopetus, alakoulun kolme ensimmäistä vuosiluokkaa sekä vaativan erityisen tuen oppilaat.

Ilmakuva uudesta asuinalueesta: teitä, rakennuksia ja metsää.
Uusi yhtenäiskoulu rakentuu keskelle kasvavaa Siltatien asuinaluetta Siltatien ja Lähdevainiontien kulmaukseen.