Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Tilinpäätös hyväksytty: Ylöjärven kaupungin tilikausi 2021 toteutui odotettua huomattavasti paremmin

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2021 kokouksessaan13.6.2022.

Tiivistelmä tilinpäätöksestä 2021

  • Veroprosentti 20,5
  • Tilikauden tulos -0,6 milj. €
  • Tilikauden ylijäämä 2,8 milj. €
  • Investoinnit (brutto) 15,2 milj. €
  • Lainamäärä 84,6 milj. € eli 2 522 €/asukas
  • Asukkaita 33 529 eli +177

Ylöjärven kaupungin tilikausi 2021 oli odotettua parempi. Sekä tulos että ylijäämä toteutuivat huomattavasti talousarviota parempana. Vuoden 2021 tulos oli -0,6 miljoonaa euroa, mutta tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 2,8 miljoonaa euroa.

Koronapandemialla oli edelleen monia vaikutuksia kaupungin toimintaan ja talouteen. Ylöjärvi sai valtionavustuksia koronakustannusten kattamiseen noin 5 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivatkin 7,7 miljoonaa euroa eli 34,9 prosenttia vuodesta 2020. Myös ripeästi sujunut tonttikauppa kasvatti tuottoja.

Toimintamenot kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 15,6 miljoonaa euroa eli 7,8 prosenttia. Nettomenojen eli toimintakatteen kasvu oli 5,2 prosenttia.

Kaupungin kokonaisverotulot vuonna 2021 olivat noin 142,1 miljoonaa euroa. Vuodesta 2020 verotulot lisääntyivät 7,6 miljoonaa euroa eli 5,6 prosenttia. Kunnallisveron tuotto oli 124,3 miljoonaa euroa ja lisäystä edelliseen vuoteen oli 3,5 miljoonaa euroa eli 2,9 prosenttia. Kunnallisveroa kertyi ennakoitua paremmin ja kertymä ylitti selvästi alkuperäisen talousarvion.

Yhteisöveroa kertyi 10,4 miljoonaa euroa eli 3,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Positiivista kehitystä selittävät yritysten maksamat kasvaneet ennakkoverot sekä vuodelta 2020 jatkettu kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus. Kiinteistöveroja kertyi 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän eli 7,4 miljoonaa euroa. Heilahtelut viime vuosien kiinteistöverokertymissä johtuvat tilitysaikataulussa tapahtuneista muutoksista.

Valtionosuuksia kertyi 48,6 miljoonaa euroa eli 5,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pudotus selittyy sillä, että valtio kohdensi koronatuet vuonna 2021 valtionavustuksina valtionosuuksien sijasta.

Lainamäärä nousi hieman eli 82,2 miljoonasta eurosta 84,6 miljoonaan euroon. Asukasta kohti laskettu lainamäärä kasvoi 41 euroa 2 522 euroon.

Maanhankinnassa toteutettiin merkittävä maakauppa, jolla Teivon raviradan alue ympäristöineen hankittiin Ylöjärven omistukseen Tampereen kaupungilta. Keskeisimmät Teivo-Mäkkylän yleiskaava-alueen vielä rakentamattomat alueet ovat nyt Ylöjärven kaupungin hallussa jatkokehittämistä varten. Tälle alueelle on suunniteltu sijoittuvan useita tuhansia uusia asukkaita. Keskeisiä toteutuneita investointeja olivat Siltatien ja Siivikkalan asuinalueet.

Kaupungin kokonaisinvestoinnit olivat 15,2 miljoonaa euroa. Alkuperäinen investointitaso ylitettiin huomattavien maakauppojen vuoksi.

Työttömyys laski Ylöjärvellä vuoden aikana 10,1 prosentista 6,4 prosenttiin ja oli alhaisimpia Pirkanmaalla. 

Asukasluku kasvoi 177 henkilöä eli 0,5 prosenttia.

Kaupunginvaltuusto 13.6.2022

www.ylojarvi.fi/talous