Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Tilinpäätös: Valtion merkittävä tuki auttoi koronavuoden 2020 tulostavoitteiden saavuttamisessa

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2020 kokouksessaan 24.5.2021.

Tiivistelmä tilinpäätöksestä 2020

  • Veroprosentti 20,5
  • Tilikauden tulos 6,5 milj. €
  • Tilikauden ylijäämä 2,7 milj. €
  • Investoinnit (brutto) 10,9 milj. €
  • Lainamäärä 82,2 milj. € eli 2 464 €/asukas
  • Asukkaita 33 350 

Vuoden 2020 tulos muodostui reilusti positiiviseksi valtion koronatukien avittamana. Ylöjärvi sai valtionosuuksien kautta koronatukia noin 9,6 miljoonaa euroa. Verotulotavoitteissa ei päästy poikkeustilanteen vuoksi budjetoituun, mutta verotulokertymä toteutui kuitenkin synkimpiä ennusteita parempana. Koronavirustilanne kasvatti toiminnan nettomenoja arviolta noin kahdella miljoonalla eurolla. Tilikauden tuloksesta tehtiin 5,5 miljoonaa euroa investointivarauksia tulevaisuuden investointeja varten. 

Lainamäärä pieneni 85,4 miljoonasta eurosta 82,2 miljoonaan euroon. Asukasta kohti laskettu lainamäärä pieneni 103 euroa 2 464 euroon. Lainamäärän hallinta on ollut Ylöjärven kaupungin pidemmän aikavälin strateginen tavoite. 

Toimintatuotot olivat 22,7 miljoonaa euroa. Ne laskivat edellisvuodesta lähinnä koronavirustilanteen myötä pienentyneiden asiakasmaksutulojen takia. 

Toimintakulujen kasvu oli maltillista, 1,6 prosenttia vuodesta 2019. 

Kaupungin kokonaisverotulot vuonna 2020 olivat 134,5 miljoonaa euroa. Verotulot lisääntyivät 4,7 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia. Kunnallisveron tuotto oli 120,8 miljoonaa euroa ja lisäystä edellisvuodesta oli 4,6 miljoonaa euroa eli 3,8 prosenttia. Kunnallisverokertymä jäi kuitenkin kaksi miljoonaa euroa budjetoidusta. Yhteisöveroa kertyi 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Yhteisöveron tuottoja kasvattivat valtion koronatukitoimet. Kiinteistöveroja kertyi 0,8 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän eli 6,7 miljoonaa euroa. Kertymän pienennys johtui verotuksen maksuunpanon aikataulun muutoksista. 

Valtionosuuksia kertyi 54,4 miljoonaa euroa eli 12,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koronatukien osuus lisäyksestä oli merkittävä. 

Kaupungin kokonaisinvestoinnit olivat 10,9 miljoonaa euroa. Kaupunki pysyi kokonaisinvestointibudjetissa eikä investointilajikohtaisia ylityksiä tapahtunut.

Maanhankinnassa toteutettiin merkittävä maakauppa Mäkkylän peltoalueilla Vaasantien, Mikkolantien, Terätien ja Keijärventien ympäristössä. Kaavoituksessa esimerkiksi Siltatien asuinalueen 3. vaiheen ja Kolmenkulman itäisen yritysalueen kaavat valmistuivat. Keskeisiä toteutuneita investointeja olivat Kaurasmäen päiväkodin kunnostus, Moision koulun sisäilmakorjaukset, Siltatien ja Siivikkalan asuinalueet sekä Ylöjärven Yhtenäiskoulun kentän peruskorjaus. Räikänpuiston monivuotinen investointityö saatiin myös päätökseen. 

Työttömyys lisääntyi Ylöjärvellä vuoden aikana 7,0 prosentista 10,0 prosenttiin, mutta työttömyyden kasvu oli alhaisempaa kuin Pirkanmaalla keskimäärin. 

Asukasluku kasvoi 96 henkilöä eli 0,3 prosenttia. 

Ylöjärven kaupungin tilinpäätös 2020 (pdf, 24 MB)

www.ylojarvi.fi/talous