Hyppää sisältöön

Tonttihaku

Ylöjärven kaupunki asettaa vuosittain hakuun omakotitontteja yksityisille rakentajille sekä rivi-, kerros- ja paritalotontteja yhtiömuotoiseen rakentamiseen ammattirakentajille. Tiedotamme tonttihauista tällä sivulla.

Omakotikonttien haku järjestetään pääosin syksyisin. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitettuja tontteja pyrimme asettamaan hakuun pitkin vuotta. 

Tonttialueiden esittelyjä

Yhtiömuotoisten tonttien haku 2023

Yhtiömuotoisten tonttien haku on käynnistynyt 17.4.2023. Haussa on mukana tontteja Työläjärveltä Metsäkylästä, Siltatien alueelta ja Siivikkalasta.

Yhtiömuotoisten tonttien haku järjestetään tänä vuonna kaksivaiheisena siten, että ensimmäisessä vaiheessa haastatellaan tonteista kiinnostuneet rakentajat ja seuraavassa vaiheessa rakentajat toimittavat alustavan suunnitelman tonttien maankäytöstä. Haettaviin tontteihin pääsee tutustumaan alla olevien linkkien kautta.

Siivikkalan tontti

Siltatien tontit

Työläjärven tontit

Ennen tontin lopullista luovutusta tontti varataan varauspäätöksellä tulevalle toteuttajalle hankkeen suunnittelua varten vuodeksi. Varaajan tulee hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä pyytää joko varausajan jatkamista tai pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tai kauppakirjan tekemistä.

Varauspäätöksen perusteella varausajalta peritään varausmaksu, joka on 5 % tontin myyntihinnasta. Varausmaksu hyvitetään tonttia koskevan kaupan tai vuokrauksen yhteydessä. Varausmaksua ei palauteta tonttivarauksen peruuntuessa tai varausajan umpeutuessa. Tontin saaja voi päättää vuokraako vai ostaako kohteen.

Ensimmäisen vaiheen hakulomake

Ensimmäisessä vaiheessa tonteista kiinnostuneet rakentajat haastatellaan. Haastattelussa selvitetään hakijan tekniset, taloudelliset ja muut resurssit rakentamisen aloittamiseen ja toteuttamiseen. Hakemus tulee jättää 28.4.2023 klo 15.00 mennessä. Haastattelut järjestetään huhti- ja toukokuun aikana. Ensimmäiseen vaiheeseen tulee osallistua, jotta pääsee seuraavaan vaiheeseen.

Hakulomake

Toisen vaiheen hakulomake

Toisessa vaiheessa rakentajat toimittavat hakemuksen tavoittelemistaan tonteista. Hakemukseen kuuluu liiteaineistona alustava suunnitelma tonttien maankäytöstä, jolla voidaan arvioida suunnitelman laatutekijöitä.

Hakulomakkeella on kuvattu arvioitavat osa-alueet: laatu, asemapiirros, huoneistojakauma, aikataulu ja yhteiskuntavastuu. Pääpaino arvioinnissa muodostuu seuraavasti: 30 % laatu, 20 % asemapiirros, 20 % huoneistojakauma, 15 % aikataulu ja 10 % yhteiskuntavastuu. Hakulomakkeella pyydetään vaadittavat tiedot arvioinnin suorittamiseksi.

Hakemuslomake toiseen vaiheeseen lähetetään niille, jotka ovat osallistuneet ensimmäiseen vaiheeseen.


Aiemmin päättyneitä hakuja

Omakotitonttien haku 1.-30.11.2022

Ylöjärven kaupungin omakotitalojen tonttihaku käynnistyi 1. päivä marraskuuta 2022 ja päättyi 30.11.2022 (tiedote tonttihaun päättymisestä). Haettavana oli omakotitalotontteja asemakaava-alueilta: Siltatie 3. vaihe (17 kpl) ja Siivikkalan koulun pohjoispuoli (6 kpl). Tarkemmat tiedot loppuneen tonttihaun tontteihin ja tonttihakuohjeisiin liittyen löydät alla olevista aineistoista. Aineistoissa on esitetty kaikki se tieto, mitä kaupunki julkaisi tonttihakuun liittyen.

Hakuohjeet ja yleistietoa (pdf)

Hinnat (pdf)

Mediatiedote tonttihaun päättymisestä

Mediatiedote tonttiarvonnasta

Ylöjärven kaupungin tietosuoja

Tietosuojaseloste tontinluovutus (pdf)

Siltatie 3. vaihe 2022

Siivikkalan koulun pohjoispuoli 2022


Yhtiömuotoisten tonttien haku 1.-28.2.2022

Kiitos kaikille hakijoille. Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 11.4.2022. 

Omakotitonttien haku syksyllä 2021

Omakotitonttien arvonta syksyn 2021 haussa suoritettiin 24.11.2021. Kiitämme kaikkia omakotitonttia hakeneita ja toivotamme hyvää rakennusprojektia kaikille tontin saaneille. Tiedotamme tonttitarjonnasta aktiivisesti myös jatkossa.

Toimipaikat

Kaupungintalo
Kaupungintalo
03 565 30 000 / vaihde ma-pe klo 8-15
kirjaamo@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, PL 22, 33470 Ylöjärvi / avoinna ma-pe klo 9-15
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Laitinen Ville
Maanmittausinsinööri
0401334541
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Maanmittaus ja kiinteistötoimitukset

Tonttikartta

Ylöjärven tonttikartta

Omakotitonttien haku 2022

Mainos, jossa lukee tonttihaku 1.-30.11.2022

Tiedote tonttihausta 2022

#kotiinylöjärvelle

Kerromme asumisesta Ylöjärvellä sosiaalisessa mediassa tunnisteella #kotiinylöjärvelle: Facebook ja Instagram.

Mainos

Päivitetty: 19.4.2023