Hyppää sisältöön

Vaalit ja äänestäminen

Seuraavat vaalit ovat hyvinvointialueen aluevaalit 23.1.2022. Aluevaalien ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022. Lisätietoja: vaalit.fi/aluevaalit.

Kuntavaalit 2021

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valittiin Ylöjärven kaupunginvaltuustoon 51 valtuutettua toimikaudeksi 2021-2025. Keskusvaalilautakunta vahvisti vaalien tuloksen 16.6.2021.

Kaupunginvaltuusto 2021-2025 kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 9.8.2021. Kokouksessa valitaan jäsenet kaupunginhallitukseen sekä lautakuntiin (toimielinten sivut).

Muut vaalit

Eduskuntavaalit 2019

Edelliset eduskuntavaalit toimitettiin 14.4.2019. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2023.

Europarlamenttivaalit 2019

Edelliset europarlamenttivaalit toimitettiin 26.5.2019. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024.

Äänioikeus 

Perustuslain 14 §:n mukaan jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa (eduskuntavaalit ja presidentinvaali).

Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla EU:n muun jäsenvaltion kansalaisella on oikeus äänestää Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa siten kuin laissa erikseen säädetään.

Suomessa asuvalla 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla ulkomaalaisella on oikeus äänestää kuntavaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä siten kuin laissa erikseen säädetään.

Yhteystiedot

Riihioja Kirsi
Riihioja Kirsi
Hallintopäällikkö (sivistysosasto)
050 524 3371
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Sivistysosasto. Keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Lisätietoa muualla verkossa

Vaalit.fi-sivusto

Päivitetty: 6.10.2021