Hyppää sisältöön

Vaalit ja äänestäminen

Vuoden 2021 kuntavaalit siirtyvät huhtikuulta kesäkuuhun (vaalipäivä 13.6.2021). Tämä sivu päivitetään, kun yksityiskohdat ja järjestelyt tarkentuvat. Oikeusministeriön tiedote kuntavaalien siirtymisestä 6.3.2021.

Ehdokashakemusten ja niihin liittyvien asiakirjojen jättäminen 

Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Ylöjärven kaupunginvaltuustoon 51 valtuutettua toimikaudeksi 2021-2025. 

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen kello 16.00. 

Ehdokashakemukset toimitetaan Ylöjärven kaupungintalon (osoite Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi) 2. kerroksen huoneeseen numero 262. 

Ehdokashakemuksia otetaan vastaan 9.3.2021 klo 10.00–16.00 (kello 15.00 jälkeen sisäänkäynti kaupungintalon D-ovesta). Muina aikoina vaaliasiamiehiä pyydetään varaamaan jättöaika keskusvaalilautakunnan sihteeri Kirsi Riihiojalta, p. 050 524 3371 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Edelliset kuntavaalit 2017

Edelliset kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017. Ylöjärven äänestysprosentti oli 59,2. Koko maan äänestysprosentti oli 58,9. Tätä edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012 Ylöjärven äänestysprosentti oli 59,4 ja koko maan 58,3.

Muut vaalit

Eduskuntavaalit 2019

Edelliset eduskuntavaalit toimitettiin 14.4.2019. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2023.

Europarlamenttivaalit 2019

Edelliset europarlamenttivaalit toimitettiin 26.5.2019. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024.

Äänioikeus 

Perustuslain 14 §:n mukaan jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa (eduskuntavaalit ja presidentinvaali).

Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla EU:n muun jäsenvaltion kansalaisella on oikeus äänestää Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa siten kuin laissa erikseen säädetään.

Suomessa asuvalla 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla ulkomaalaisella on oikeus äänestää kuntavaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä siten kuin laissa erikseen säädetään.

Yhteystiedot

Riihioja Kirsi
Vs. hallintopäällikkö (hallinto- ja talousosasto), kaupungin tietosuojavastaava
050 524 3371
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hallintopalvelut. Keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Lisätietoa muualla verkossa

Vaalit.fi-sivusto

Päivitetty: 8.3.2021