Hyppää sisältöön

Vaalit ja äänestäminen

Vuoden 2021 kuntavaalit siirtyivät huhtikuulta kesäkuuhun, uusi vaalipäivä on 13.6.2021.

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Lähde: https://vaalit.fi/kuntavaalit 

Ehdokashakemusten ja niihin liittyvien asiakirjojen jättäminen Ylöjärvellä

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 klo 16.00. Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.2021) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5.2021 mennessä. 

Ehdokashakemukset toimitetaan Ylöjärven kaupungintalolle (osoite Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi). Keskusvaalilautakunnan sihteeri Kirsi Riihioja (p. 050 524 3371) vastaanottaa asiakirjoja kaupungintalolla 4.5.2021 klo 9-16.

Ehdokasmäärät Ylöjärvellä 9.3.2021

Ylöjärven keskusvaalilautakunnalle jätettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti ehdokashakemukset 9.3. mennessä. Ehdokkaita asetti 9 tahoa, joilla on yhteensä 184 ehdokasta (viime kuntavaaleissa 194). Vaalien siirtymisen vuoksi ehdokasasettelu voi vielä täydentyä. 

 • Kansallinen Kokoomus 32 ehdokasta
 • Liike Nyt 1 ehdokas
 • Perussuomalaiset 38 ehdokasta
 • Suomen Keskusta 19 ehdokasta
 • Suomen Kristillisdemokraatit 12 ehdokasta
 • Suomen Sosialidemokraattinen puolue 36 ehdokasta
 • Valitsijayhdistys Jorma Grönlund 1 ehdokas
 • Vasemmistoliitto 20 ehdokasta
 • Vihreä liitto 25 ehdokasta

Edelliset kuntavaalit 2017

Edelliset kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017. Ylöjärven äänestysprosentti oli 59,2. Koko maan äänestysprosentti oli 58,9. Tätä edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012 Ylöjärven äänestysprosentti oli 59,4 ja koko maan 58,3.

Muut vaalit

Eduskuntavaalit 2019

Edelliset eduskuntavaalit toimitettiin 14.4.2019. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2023.

Europarlamenttivaalit 2019

Edelliset europarlamenttivaalit toimitettiin 26.5.2019. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024.

Äänioikeus 

Perustuslain 14 §:n mukaan jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa (eduskuntavaalit ja presidentinvaali).

Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla EU:n muun jäsenvaltion kansalaisella on oikeus äänestää Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa siten kuin laissa erikseen säädetään.

Suomessa asuvalla 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla ulkomaalaisella on oikeus äänestää kuntavaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä siten kuin laissa erikseen säädetään.

Yhteystiedot

Riihioja Kirsi
Riihioja Kirsi
Vs. hallintopäällikkö (hallinto- ja talousosasto), kaupungin tietosuojavastaava
050 524 3371
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hallintopalvelut. Keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Lisätietoa muualla verkossa

Vaalit.fi-sivusto

Päivitetty: 24.4.2021