Hyppää sisältöön

Vaalit ja äänestäminen

Aluevaalit toimitettiin sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys oli 12.-18.1.2022. 

Aluevaalit 2022

Aluevaalien vaalitulos vahvistettiin tarkastuslaskennan jälkeen 26.1.2022 (Ylöjärven keskusvaalilautakunta). 

Ylöjärven äänestysprosentti oli 49,4. Ennakkoäänestysprosentti oli 26,3 ja vaalipäivän äänestysprosentti 23,1. Kaikkiaan äänioikeuttaan käytti 12 468 ylöjärveläistä. Koko Pirkanmaan äänestysprosentti oli 49,4 ja koko maan 47,5. (Luvut päivitetty 26.1.2022)

Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelu 

Pirkanmaan aluevaltuustossa 79 jäsentä 

Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta; valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022. Hyvinvointialueen aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa. Pirkanmaan aluevaltuustossa on 79 jäsentä. 

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen.

Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen sivut


Kuntavaalit 2021

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valittiin Ylöjärven kaupunginvaltuustoon 51 valtuutettua toimikaudeksi 2021-2025. Keskusvaalilautakunta vahvisti vaalien tuloksen 16.6.2021.

Eduskuntavaalit 2019

Edelliset eduskuntavaalit toimitettiin 14.4.2019. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2023.

Europarlamenttivaalit 2019

Edelliset europarlamenttivaalit toimitettiin 26.5.2019. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024.

Yhteystiedot

Riihioja Kirsi
Riihioja Kirsi
Hallintopäällikkö (sivistysosasto)
050 524 3371
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Sivistysosasto. Keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Lisätietoa muualla verkossa

Vaalit.fi-sivusto

Äänioikeus

Perustuslain 14 §:n mukaan jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa (eduskuntavaalit ja presidentinvaali).

Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla EU:n muun jäsenvaltion kansalaisella on oikeus äänestää Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa siten kuin laissa erikseen säädetään.

Suomessa asuvalla 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla ulkomaalaisella on oikeus äänestää kuntavaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä siten kuin laissa erikseen säädetään.

Päivitetty: 22.3.2022