Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Valtio ja Tampereen kaupunkiseutu allekirjoittivat uuden MAL-sopimuksen

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista.

Valtio ja kaupunkiseudut allekirjoittivat kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen tähtäävät sopimukset 8.10.2020. 

Nyt sinetöidyillä sopimuksilla tavoitellaan hiilineutraaleja kaupunkiseutuja, lisätään asuntotuotantoa ja nostetaan kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen, kulkutapaosuutta. Sopimuksissa on konkreettiset toimenpiteet vuosille 2020-2023, mutta ne on laadittu 12 vuoden tähtäimellä vuosille 2020–2031.

Kaupunkiseutujen väestömäärän ennustetaan jatkavan voimakasta kasvua, joten asuntotuotannon vauhdittaminen on yksi keskeisiä sopimusten tavoitteita. Puurakentamiseen on mukana erityisiä kannustimia.

”MAL-sopimukset ovat vakiintuneet osaksi kaupunkipolitiikan työkalupakkia vieden Suomea pitkäjänteisesti kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 2030-luvulle katseen suuntaavat sopimukset ohjaavat maankäyttöä siten, että päästötön liikenne lisääntyy ja asuminen painottuu liikenteen kannalta hyville sijainneille,” ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kuvaa. 

Valtio on sitoutunut kestävän liikkumisen hankkeisiin yli 750 miljoonan euron rahoituksella ja yhdessä kuntien sitoumusten kanssa sopimuksilla käynnistetään vähintään 1,4 miljardin euron toimenpiteet. Rahoituksesta suurin osa kohdennetaan raide- ja raitiotieliikenteeseen. Luvassa on myös merkittäviä parannuksia pyöräilijöiden ja kävelijöiden olosuhteisiin ja joukkoliikenteen palveluihin. Lisäksi sujuvoitetaan liikennejärjestelmää ja parannetaan liikenteen turvallisuutta.

”Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun uusissa MAL-sopimuksissa on historiallisen suuret panostukset kestävään liikkumiseen. Ajankohta ei voisi olla oikeampi, juuri nyt tarvitaan kipeästi ilmastoelvytystä. Satsaukset kestävään kaupunkiliikenteeseen ja yhdyskuntarakenteeseen tukevat talouskasvua ja työllisyyttä parhaalla mahdollisella tavalla. Päästöttömät kaupungit rakentuvat laaja-alaisella yhteistyöllä, jota juuri MAL-sopimukset ovat. Harvoin voimme yhtä voimallisesti edistää kestävää kasvua, yleistä hyvinvointia ja ilmastotavoitteita samalla kertaa”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Asunto- ja liikennehankkeet käyntiin eri puolilla Suomea

”Tampereen kaupunkiseudulla MAL-sopimus vauhdittaa liikkumisen murrosta. Olemme jatkossakin kaikilla liikennemuodoilla saavutettava kaupunkiseutu, jonka liikkuminen painottuu kestäviin liikennemuotoihin kuten joukko- ja raideliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Kaupunkiseutu on sitoutunut kestävään kehitykseen ja ilmastotavoitteisiin. Lisäksi valmistaudumme kasvuun myös rakentamalla lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Toivomme MAL-menettelyn jatkuvan ja kehittyvän vielä pitkäjänteisemmäksi kumppanuussuhteeksi”, Tampereen pormestari Lauri Lyly sanoo.

Mitä seuraavaksi? 

Toimenpiteet koskevat erityisesti vuosia 2020-2023 ja sopimukset päivitetään vuonna 2023. MAL-sopimusmenettelyä on laajennettu ja parhaillaan neuvotellaan kolmen uuden seudun, Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kanssa.  

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueiden Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  

Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2023 hyväksyttiin seutuhallituksessa kesäkuussa 2020. Seudun kunnat päättivät sopimuksesta elo-syyskuussa 2020. Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen osaltaan 7.9.2020. Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimus 

MAL-tiedote kokonaisuudessaan valtioneuvoston sivuilla