Hyppää sisältöön

Vuorentausta

Asemakaavan tavoitteena on kehittää alueesta korkeatasoinen ja monipuolinen asuinalue, joka tukee katu- ja viherverkon jatkuvuutta. Kaavaa laatii kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) oli nähtävillä 13.2.-13.3.2019.

Kiitos kyselyyn vastanneille 

Suunnittelutyön tueksi laadittu kysely oli avoinna 1.-21.10.2020. Sähköiseen kyselyyn tuli määräaikaan mennessä runsaasti vastauksia, noin 300. Vastausten analysointi on alkamassa ja tiedotamme lisää lähiviikkoina. Kiitämme lämpimästi kaikkia mielipiteensä esittäneitä! 

Kyselyssä saattoi ottaa kantaa kahteen alustavaan suunnitelmavaihtoehtoon sekä esittää omia kehitysideoita Vuorentaustan uuden asuinalueen jatkosuunnittelua ja asemakaavoitusta varten. Varsinainen kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville tulevan talven aikana. 

Kummassakin suunnitteluvaihtoehdossa oli tavoiteltu pienimittakaavaista ”puukaupunkiympäristöä”, joka soveltuu nykyiseen ympäristöön ja tarjoaa monipuolisia korttelikokonaisuuksia ja talotyyppejä. Alueelle on esitetty rivitaloja, kytkettyjä pientaloja, pienkerrostaloja sekä erillispientaloja. Keskeisen julkisen maamerkkirakennuksen muodostavat uusi koulu ja päiväkoti. 

Suunnitteluaineistoon voi tutustua FCG:n projektisivulla.

Havainnekuva ilmasta

Ruskealla ja punaisella pohjalla olevat korttelit ovat suunnittelualuetta.

Yhteystiedot

Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Päivitetty: 23.10.2020