Hyppää sisältöön

Vuorentausta

Vuorentaustan alueen asemakaavan muutos ja laajennus alue sijaitsee Ylöjärven Vuorentaustassa. Tarkastelualuetta rajaa lännessä Pohjajärven laskupuro, etelässä kaupunginraja Tampereeseen, pohjoisessa ja idässä Vuorentaustan nykyinen pientaloasutus. Muutosalue käsittää Vuorentaustan asemakaavan teollisuus- ja varastorakennusten korttelit 36-37 sekä katu ja puistoalueita. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 35 ha.

Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa alueelle monipuolisia pientalorakentamiseen painottuvia asumismuotoja. Kaavarungossa alueelle on osoitettu pienkerrostaloja (pääosin II-kerrosta), rivitaloja, kytkettyjä pientaloja sekä erillispientaloja. Alueelle on pyritty osoittamaan asuntorakentamista, joka liittyy luontevasti ympäröiviin erillispientaloalueisiin ja monipuolistaa alueen asumisvaihtoehtoja myös yhtiömuotoisella rakentamisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.2.-13.3.2019.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 31.3.2021-3.5.2021.

Kaavaa laatii FCG Finnish Consulting Group Oy.

Ylöjärven yhteyshenkilö kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja vs. projektiarkkitehti Helena Ylinen.

Kaava-aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) 

Kaavaluonnos 24.3.2021 (pdf)

Selostus 24.3.2021 (pdf)

Liite 1. Havainnekuva 24.3.2021 (pdf)

Liite 2. Hatolan viitesuunnitelman nettikyselyn tulokset (lokakuu 2020) 24.3.2021 (pdf)

Kiitos kyselyyn vastanneille 

Suunnittelutyön tueksi laadittu kysely oli avoinna 1.-21.10.2020. Sähköiseen kyselyyn tuli määräaikaan mennessä runsaasti vastauksia, noin 300. Kiitämme lämpimästi kaikkia mielipiteensä esittäneitä! 

Kyselyssä saattoi ottaa kantaa kahteen alustavaan suunnitelmavaihtoehtoon sekä esittää omia kehitysideoita Vuorentaustan uuden asuinalueen jatkosuunnittelua ja asemakaavoitusta varten. Varsinainen kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville tulevan talven aikana. 

Kummassakin suunnitteluvaihtoehdossa oli tavoiteltu pienimittakaavaista ”puukaupunkiympäristöä”, joka soveltuu nykyiseen ympäristöön ja tarjoaa monipuolisia korttelikokonaisuuksia ja talotyyppejä. Alueelle on esitetty rivitaloja, kytkettyjä pientaloja, pienkerrostaloja sekä erillispientaloja. Keskeisen julkisen maamerkkirakennuksen muodostavat uusi koulu ja päiväkoti. 

Suunnitteluaineistoon voi tutustua FCG:n projektisivulla.

Havainnekuva ilmasta

Ruskealla ja punaisella pohjalla olevat korttelit ovat suunnittelualuetta.

Toimipaikat

Kaavoitus
kaavoitus@ylojarvi.fi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
Vs. projektiarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 21.4.2022