Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Vuorentaustaan suunnitellaan poikkeuksellisen monipuolista virkistysaluetta

Vuorentaustan kaupunginosaan suunnitellaan laajaa ja monipuolista, Ylöjärvelle uudentyyppistä virkistysaluekokonaisuutta. Virkistysalueen tuore yleissuunnitelma on nähtävillä ja siitä voi jättää muistutuksen 17.4.2024 asti.

Yleissuunnittelussa on hyödynnetty alueelle aiemmin laadittua ideasuunnitelmaa.

– Yleissuunnitelma on nimensä mukaisesti yleispiirteinen suunnitelma alueen tulevalle käytölle. Se toimii lähtökohtana tarkemmalle suunnittelulle, taustoittaa kaupungin työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää.

Suunniteltu virkistysalue sijaitsee Vuorentaustan vanhalla soranottoalueella ja maankaatopaikalla Teivaalanharjun kupeessa. Ajoyhteys on Pohjolantien kautta.

Virkistysalueelle on suunniteltu runsaasti erilaisia ja eri kohderyhmille tarkoitettuja toimintoja, kuten

  • leikkipaikka
  • lasten hiihtolatu ja pulkkamäki
  • nykyiseen latuverkostoon liittyvä hiihtolatu
  • nykyiseen polkuverkostoon liittyvä polkupyöräreitti
  • ulkokuntosali
  • kuntoportaat
  • koirapuisto (erilliset alueet isoille ja pienille koirille)
  • nuotiopaikka ja kota-aukio
  • pysäköintialue sadalle autolle.

Alueen nykyistä puustoa on tarkoitus säästää mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi suunnitelmassa esitetään avoimia niittyalueita. Yleissuunnitelma sisältää myös paikan lahopuutarhalle, jossa voisi lahottaa alueelta poistettavia puita ja oksia.

Virkistysalueen rakentamisen aikataulu ja kustannukset tarkentuvat vielä.

– Kyse on joka tapauksessa monivuotisesta, vaiheittain etenevästä projektista. Kustannukset tarkentuvat suunnitelmien ja työn edetessä. Aluetta rakennetaan luonnollisesti määrärahojen puitteissa, työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää muistuttaa.

Yleissuunnitelman mukaisen toteutuksen alustava kustannusarvio liikkuu noin miljoonassa eurossa.

Valmistelevia töitä, kuten vieraslajien torjuntaa, aloitetaan jo tänä vuonna.

– Alue on toiminut aiemmin maankaatopaikkana ja sinne on kulkeutunut runsaasti haitallisia vieraslajeja kuten lupiinia. Torjunta on iso työ, Jyrki Tanhuanpää toteaa.

Tulevaisuudessa Ylöjärvellä voi olla useampia tarjonnaltaan monipuolisia leikki- ja liikuntapuistoja. Tällaista on jo suunniteltu Työlänojalle Metsäkylään. – Kehitys kulkee kohti isompia kokonaisuuksia, jotka palvelevat useita eri kohderyhmiä ja joiden kunnossapito sujuu tehokkaasti.

Vuorentaustaan lisää asukkaita

Vuorentaustan kaupunginosa Ylöjärven ja Tampereen rajalla saa lähivuosina lisää asukkaita. Vuorentaustaan on syntymässä kaikkiaan reilun tuhannen asukkaan uusi asuinalue. Uuden asuinalueen pohjoisosasta luovutetaan ensimmäiset tontit syksyllä 2024. Uuden alueen eteläosan kaavoitus on käynnissä.

Muistutukset suunnitelmasta 17.4.2024 mennessä

Vuorentaustan virkistysalueen suunnitelmaehdotus on nähtävillä kaupungin kotisivuilla sekä teknisen toimiston ikkunassa (Räikäntie 3, Vivacen talo) ikkunassa Kuruntien puolella 17.4.2024 kello 15 asti (katso suunnitelmaehdotus liitteineen).

Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan on tehtävä nähtävilläoloaikana kirjallisesti Ylöjärven tekniselle lautakunnalle os. Ylöjärven kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai sähköpostilla tekninen.kirjaamo@ylojarvi.fi.

Vuorentaustan virkistysalueen asemapiirros, yleissuunnitelma (pdf)