Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärven ilmastotoimet 2024–2030 on päivitetty, tutustu ilmastotiekarttaan!

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 5.2.2024 päivitetyn ilmastotiekartan vuosille 2024–2030. Tiekartan 80 toimenpidettä viitoittavat Ylöjärven kehitystä kohti kestävää, hiilineutraalia arkea ja ne on jaettu viiteen teemakokonaisuuteen.

Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen teeman toimenpiteissä keskitytään erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja kestävien liikkumismuotojen edistämiseen. Energiatoimet tähtäävät energiatehokkuuden parantamiseen ja siirtymään kohti uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Kiertotalouden toimet edistävät materiaalien käytön tehokkuutta ja ohjaavat kulutusta kestävään suuntaan. Ilmastonmuutoksen sopeutumistoimet parantavat valmiuksia toimia muuttuvassa ilmastossa ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Kehittyvä ilmastotyö tuo ilmastonäkökulmat entistä vahvemmin mukaan kaupungin päätöksentekoon ja lisää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Ilmastotoimenpiteet kattavat koko kaupungin toiminnan, joten viestintä sekä sidosryhmäyhteistyö ovat tiekartassa tärkeässä asemassa.

Tiekartta sisältää eri tasoisia toimia, laajoja ja pienempiä, koska kaikki ilmastotoimet ovat kestävän arjen tavoittelun kannalta tärkeitä. Toimenpiteet konkretisoidaan vuosittain asetettavissa tavoitteissa.

Ylöjärven kaupunki kuuluu valtakunnalliseen Hinku-verkostoon ja tavoitteena on 80 prosentin vähennys kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2007 tasoon. Valtaosa Ylöjärven kasvihuonekaasupäästöistä muodostuu liikenteestä, rakennusten lämmityksestä sekä sähkönkulutuksesta. Päästöt ovat olleet laskussa ja vähentyneet 24 prosenttia vuodesta 2007.

Hiilineutraali Ylöjärvi -tiekartta (pdf)

Hiilineutraali Ylöjärvi -sivusto