Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärven kasvuohjelma: 45 000 asukasta vuonna 2040

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven kasvuohjelman kokouksessaan 12.12.2022. Kasvuohjelma tarkentaa kaupunkistrategiaa, jonka mukaan Ylöjärvi rakentaa elinvoimaa vahvalla kasvulla.

Kasvuohjelman tavoitteeksi on asetettu koko kaupungin tasolla 45 000 asukasta vuonna 2040. Ohjelmassa on määritelty aluekohtaiset tavoitteet ja toimet tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Painopisteinä Teivo-Mäkkylä, keskusta ja Siltatien alue

Kaikilla alueilla tavoitellaan asukasmäärän kasvua, mutta kasvu keskittyy selkeästi Teivon-Mäkkylän (kuva), keskustan ja Siltatien alueille. Suuri osa ohjelman toimenpiteistä asettuu 2020-luvulle, mutta myös 2030-luvulle sijoittuvia toimia on kirjattu. Asukasmäärän kasvu on 2020-luvulla vielä maltillista mutta kiihtyy 2030-luvulla, kun toimenpiteet alkavat tuottaa tulosta.

– Kasvuohjelman laatiminen oli yksi tärkeimmistä tavoitteistamme tänä vuonna. Nyt meillä on päättäjien ja viranhaltijoiden hyvässä yhteistyössä laatima pitkän aikavälin ohjelma kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia mutta samaan aikaan realistisia. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa, toteaa kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen.

Palvelut, liikennejärjestelyt ja yrittäjyys keskeisiä näkökulmia

Aluekohtaisten toimenpiteiden lisäksi on määritelty yhteisiä koko kaupungin tasoisia toimenpiteitä teemakokonaisuuksittain. Kasvuohjelmassa sivutaan niin palveluverkkoa, liikennejärjestelmää kuin työllisyyttä ja yrittäjyyttäkin. Samoin nostetaan esiin kestävyys- ja hyvinvointinäkökulmat sekä resurssien varmistamisen tärkeys. Kasvuohjelman toteuttaminen edellyttää myös satsausta kaupunkimarkkinointiin.

Kasvuohjelman taloudellisia vaikutuksia on mallinnettu 10 vuoden aikajänteellä. Talouden tarkastelu osoittaa, että kasvun edellyttämä resursointi johtaa alijäämäiseen tulokseen lähivuosina. Kasvu alkaa kuitenkin tuottaa tulosta ja 2020-luvun lopulla päästäneen ylijäämäisen tulokseen. Lainamäärä asukasta kohden pysynee maltillisena mittavista investoinneista huolimatta.

Kasvuohjelmaan liittyvien toimenpiteiden tarkoista aikatauluista ja budjettivaikutuksista päätetään vuosittain talousarvion sekä maankäyttö- ja palveluohjelman (Mapston) käsittelyjen yhteydessä.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen, p. 040 133 4848, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kehitysjohtaja Sari Soini, p. 041 731 3214, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Ylöjärven kasvuohjelma 45 000 asukasta 2040 (pdf)

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022

Kuva: Kasvuohjelmassa Teivon-Mäkkylän alueen kasvutavoite on kaupunginosista suurin: 7 000 asukasta vuonna 2040 (lisäys vuoteen 2020 verrattuna 5 045). Teivo-Mäkkylää kuvataan alueeksi, joka tarjoaa luonnikasta, uuden ajan kaupunkiasumista, jossa laajat virkistysalueet ovat aivan kotiportailla. Yhteydet Ylöjärven keskustan ja Tampereen suuntaan ovat erinomaiset kaikilla liikkumismuodoilla.