Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärven kaupungin tilikauden tulos 2023 oli huomattavasti arviota parempi

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2023 kokouksessaan 10.6.2024.

Tiivistelmä tilinpäätöksestä 2023

  • Veroprosentti 7,86
  • Tilikauden tulos 4,5 milj. €
  • Tilikauden ylijäämä 5,6 milj. €
  • Investoinnit (brutto) 25,1 milj. €
  • Lainamäärä 102,2 milj. € eli 3 034 €/asukas
  • Asukkaita 33 680 eli +73

Vuosi 2023 oli kunnille ensimmäinen vuosi sote-uudistuksen jälkeen. Ylöjärven kaupungin tilikausi 2023 oli odotettua parempi. Tilikausi toteutui huomattavasti alkuperäistä talousarviota parempana. Vuoden 2023 tulos oli 4,5 miljoonaa euroa ja tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 5,6 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa tulos oli 1,2 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 2,3 miljoonaa euroa. Hyvän tuloksen toteutumista edesauttoi sote-uudistukseen liittyneet poikkeukselliset ”verohännät”. Verohännät ovat kertaluonteisia viime vuonna kertyneitä kunnallis- ja yhteisöverotuloja, jotka pantiin maksuun sote-uudistusta edeltävillä korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla.

Vuodenvaihteen sote-siirtymä toteutui ilman merkittäviä toiminnallisia häiriöitä. Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi tilinpäätöksen vuodet 2022 ja 2023 eivät ole vertailukelpoisia, koska uudistuksessa kaupungilta siirtyi huomattava osa menoja ja tuloja hyvinvointialueelle.

Menojen kasvupaineita aiheutti vuonna 2023 korkealla pysynyt inflaatio sekä palkkoja poikkeuksellisen paljon korottanut palkkaratkaisu. Ilman sote-muutosta arvioitu vertailukelpoinen menokasvu oli 4,9 prosenttia.

Kaupungin kokonaisverotulot vuonna 2023 olivat noin 82,0 miljoonaa euroa. Vuodesta 2022 verotulot pienenivät 70,6 miljoonaa euroa eli 46,3 prosenttia. Syynä verotulojen kokonaistason pienentymiseen oli hyvinvointialueuudistus. Uudistuksessa kuntien verotuloja leikattiin siirtyneitä menoja vastaavaksi. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosenttia leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä eli Ylöjärven kaupungin veroprosentiksi muodostui 7,86. Kunnallisveron tuotto oli 65,6 miljoonaa euroa.

Kuntien yhteisöveron jako-osuutta pienennettiin hyvinvointialueuudistukseen liittyen kolmanneksella. Yhteisöveroja kertyi 8,2 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveroja kertyi 0,3 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän eli 8,0 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron hyvä kehitys perustui pääosin rakennuskustannusindeksin nousuun.

Valtionosuuksia kertyi 27,4 miljoonaa euroa eli 25,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös valtionosuuksien vähentyminen aiheutui hyvinvointialueuudistuksesta.

Lainamäärä nousi 90,8 miljoonasta eurosta 102,2 miljoonaan euroon. Asukasta kohti laskettu lainamäärä kasvoi 331 euroa 3 034 euroon.

Ylöjärvi investoi vuonna 2023 voimakkaasti, bruttona yli 25 miljoonalla eurolla. Keskeisimmät investoinnit olivat Siltatien yhtenäiskoulu, Vuorentaustan yläkoulun laajennus sekä lukuisat kadunrakennushankkeet. Koulutustarjonnan kehittämisen osalta Ylöjärven kaupunki, Tredu, Tredu-Kiinteistöt Oy ja TAMK sopivat LisäValo-hankkeen käynnistämisestä, jolla lisätään sekä lukion että ammatillisen koulutuksen paikkoja Ylöjärvellä. Hankkeen myötä koulutuskeskus Valoon luodaan uusi teknologian painotuslinja nykyisen yrittäjyyslinjan lisäksi sekä mahdollistetaan väyläopintoja ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille nuorille. Samaan aikaan yksityisistä hankkeista Prisman rakentaminen alkoi. Kaupungin tonttikaupat toteutuivat hyvin kaikissa tonttimuodoissa, mikä näkyy positiivisena tuloksessa. Voimakkaasti heikentynyt maanlaajuinen rakennusalan taantuma ehti kuitenkin vaikuttaa yksityisiin rakennuskohteisiin siten, että useat vuodelle 2023 suunnitellut hankealoitukset lykkääntyivät.

Loppuvuonna Teivon-Mäkkylän osayleiskaava saatiin ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotukseen sisältyi linjaus raviradan säilymisestä alueella. Teivon-Mäkkylän alueelle on tarkoitus luoda uusi kaupunginosa noin 5 000 uudelle asukkaalle ja 500–1000 uudelle työpaikalle huomioiden laajat virkistysalueet ja kehittyvät tapahtumapalvelut.

Vaikka työttömyysaste kasvoi yleisen suuntauksen mukaisesti, oli se Ylöjärvellä Pirkanmaan alhaisin usean kuukauden ajan.

Asukasluku kasvoi 73 henkilöä eli 0,2 prosenttia.

Kaupunginvaltuusto 10.6.2024

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen, p. 050 541 7412

Talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040 133 4540