Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärven keskustaa uudistetaan ideakilpailulla

Ylöjärven keskustan kehittämiseksi järjestetään tänä keväänä yleinen ideakilpailu yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. Kaupunginhallitus käsittelee kilpailun yleisiä tavoitteita ja tuomariston nimeämistä kokouksessaan maanantaina 23.1.2023.

Kilpailualue sijoittuu Ylöjärven ydinkeskustaan Kirkonseudulle, Kuruntien ja Asemantien varrelle. Kilpailu käsittää seuraavat kolme aluetta ja niiden väliset yhteydet:

  1. Leijapuisto
  2. kaupungin perusturvakeskuksen kiinteistö ja Asemantien itäpää
  3. pääradan puuterminaali lähialueineen (mm. kevyen liikenteen ylikulku ja seisake).

Uudistettavien korttelien pinta-ala on yhteensä noin viisi hehtaaria. Niiden välisten jalankulku- ja liikenneyhteyksien sekä lähivaikutusalueen pinta-ala on noin 50 hehtaaria.

Kilpailu on luonteeltaan julkisen hankintamenettelyn mukainen ideakilpailu, jolla haetaan ehdotuksia asemakaavamuutosten ja jatkosuunnittelun pohjaksi uusille asuin- ja liikekiinteistöille, palvelujen kiinteistöille (monitoimitalolle), liikenteelle, jalankululle ja korttelipuistoille sekä pääradan puuterminaalille lähialueineen (mm. junaseisakkeelle ja radan kevyen liikenteen ylitykselle).

Kilpailun yleiset tavoitteet pohjautuvat muun muassa Ylöjärven kaupunkistrategiaan, kasvuohjelmaan, keskustavisioon sekä ydinkeskustan osayleiskaavaan.

Tavoiteaikataulu kilpailulle on 1.3.-5.6.2023. Kilpailuun arvioidaan saatavan noin 40-50 ehdotusta.

Kilpailuehdotukset on tarkoitus saattaa myös kaupunkilaisten kommentoitaviksi kesällä 2023. Tavoiteaikataulun mukaan kilpailutyöt arvostellaan ja kilpailu ratkaistaan elo-lokakuussa 2023.

Kilpailu käydään Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kilpailusääntöjen mukaan. Tuomaristossa on edustus sekä kaupungilta että Arkkitehtiliitosta. Enemmistön tulee olla ammattijäseniä.

Kaupunginhallituksen kokouksen 23.1.2023 esityslista/pöytäkirja

Yleispiirteinen kartta suunnittelualueiden sijainnista.
Kilpailu sisältää kolme osa-aluetta Ylöjärven Kirkonseudulla: Leijapuiston, perusturvakeskuksen kiinteistön ja Asemantien itäpään sekä pääradan puuterminaalin lähialueineen.