Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärvi ratkoo kaupunkivihreän haasteita osana ympäristöministeriön haastekimpputyötä

Ylöjärvi on mukana Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyössä yhdessä 16 muun kunnan kanssa. Kestävä kaupunki -ohjelma on ympäristöministeriön koordinoima.

Haastekimpputyöhön on valikoitunut kolme teemaa kaupunkien tarpeiden pohjalta. Ylöjärvi ja kahdeksan muuta kuntaa ratkovat teemaa nimeltä kaupunkivihreä tiivistyvässä kaupungissa. Kaksi muuta teemaa ovat kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu ja hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa. Haastekimpputyö pureutuu vaikeimpiin kestävyyshaasteisiin, joita ei voida ratkoa yhden organisaation tai toimialan sisällä.

Kaupunkivihreä-teema sopii Ylöjärvelle hyvin, koska keskusta-alueen laajentuminen on ajankohtaista ja kaupunkirakenteen tiivistämiseen on paineita. Viher- ja virkistysalueille on suuri kysyntä, ja samalla uudisrakentaminen uhkaa lähiluontoalueita. Kaupunkivihreän säilyttäminen ja lisääminen sekä viheralueiden saavutettavuuden parantaminen ovat tärkeitä teemoja erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Lisäksi tulee huomioida luonnon monimuotoisuuden edistäminen kaupungissa.

Tavoitteena tunnistaa viheralueiden ja hyvinvoinnin kytkös paremmin

Haastekimpputyön tavoitteena Ylöjärvellä on kehittää kaupungin toimintatapoja siten, että viheralueiden ja hyvinvoinnin kytkös tunnistetaan entistä paremmin ja kaupunkivihreään liittyvissä kysymyksissä tehdään entistä laajempaa ja tiiviimpää yhteistyötä suunnittelusta toteutukseen.

Uusia toimintatapoja voidaan testata lähiaikoina käynnistettävässä strategisen yleiskaavan valmistelussa. Haastekimpputyöstä toivotaan saatavan tutkittua tietoa esimerkiksi viheralueiden hyvinvointivaikutuksista ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämisestä sekä hyviä esimerkkejä muiden kuntien strategisista yleiskaavoista ja yhteistyömenetelmistä.

Haastekimpputyötä koordinoi Ylöjärvellä neljän hengen työryhmä, jossa ovat mukana kehitysjohtaja ja edustajat kaavoituksesta ja hyvinvointipalveluista. Hankkeessa ratkottavien haasteiden työstämiseen osallistutaan kaikilta kaupungin toimialoilta, joita kysymykset koskevat.

Tähän mennessä haastekimppuhankkeen työpajoissa on tunnistettu osallistuvien kuntien yhteisiä haasteita. Ensi vuonna edetään ratkaisuihin, ja tuloksia on luvassa marraskuussa 2023. Kaupunkivihreä-ryhmään kuuluu Ylöjärven lisäksi Helsinki, Iisalmi, Järvenpää, Kemi, Lahti, Raasepori, Turku ja Vantaa. Työtä fasilitoi Suomen ympäristökeskus.

Ympäristöministeriön tiedote haastekimpputyöstä