Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Ylöjärvi sai Hinku-ilmastotiekartan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.6.2020 Ylöjärven Hinku-ilmastotiekartan (Hinku = hiilineutraali kunta).

Tiekarttaan on koottu vähähiilisyyttä tukevia toimenpiteitä kaikilta kaupungin hallinnonaloilta sekä tytäryhteisöistä. Lisäksi tiekartassa on katsaus kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen nykytilaan sekä tehtyihin ilmastotavoitteita tukeviin toimiin. Ilmastomyönteisiä toimenpiteitä on tehty Ylöjärvellä runsaasti jo ennen Hinku-kunnaksi ryhtymistä, mistä yhtenä osoituksena ovat 25 prosenttia asukasta kohti laskeneet kokonaispäästöt vuosina 2007-2017.

Ylöjärven Hinku-tiekartan toimenpidelistaa tullaan päivittämään vuosittain. Kaupungin Hinku-työryhmä vastaa toimenpideideoiden keräämisestä ja raportoinnista sekä niiden kytkemisestä kaupungin eri prosesseihin mukaan lukien talousarvio sekä maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma (MAPSTO). Kuntalaisia ja muita sidosryhmiä osallistetaan ilmastotyöhön muun muassa Hinku-teemaisella viestinnällä sekä tapahtumissa.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto teki Hinku-ilmastotiekarttaan yksimielisesti muutoksen, joka liittyy kaupungin autokantaan. Muutoksen jälkeen (tiekartta s. 24) kohta kuuluu: Leasing-sopimusten umpeutuessa tarkastellaan mahdollisuutta siirtyä hybridi-/täyssähköajoneuvoihin tai muihin vähäpäästöisiin ajoneuvoihin.

Kokouksessa tehtiin esitys ilmastotiekartan hyväksymisestä suosituksena. Äänestyksen jälkeen (30-21) päätökseksi tuli kaupunginhallituksen pohjaesitys ”kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hinku-tiekartan 2020-2030”.

Ylöjärvi sitoutui vuonna 2019 kaupunginvaltuuston päätöksellä hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon ja kriteereihin sekä tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2007 tasoon. Päästövähennystavoite kattaa Ylöjärven kaupunkialueella syntyvät päästöt riippumatta siitä, minkä tahon toiminnasta ne syntyvät.

>> Kaupunginvaltuusto 8.6.2020