HINKU

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti liittyä valtakunnallisen HINKU-foorumin jäseneksi helmikuussa 2019. HINKU-kunnat sitoutuvat vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä muuta yhteiskuntaa nopeammin. Myös Tampereen kaupunkiseutu (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat ensimmäisenä seutuna sitoutuneet yhteiseen tavoitteiseen ”Hiilineutraali Tampereenseutu 2030”. Sitoumuksen mukaisesti kasvihuonekaasuja vähennetään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja loput 20 % sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

Ylöjärvellä HINKU-velvoitteen toteutumisen seurantaa varten kaupunginjohtaja on nimennyt työryhmän, johon kuuluvat kehitysjohtaja (pj.), kehitysinsinööri, perusturvaosaston talouspäällikkö, vapaa-aikajohtaja ja ympäristöpäällikkö.

Ylöjärvellä kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi on tehty jo lukuisia toimenpiteitä, osa niistä vaikuttaa välittömästi ja osa vasta pitkällä tulevaisuudessa. Kaupunki on ollut mukana jo pitkään kuntien energiansäästösopimuksessa ja useissa kaupungin kiinteistöissä on siirrytty fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin kuten aurinkoenergiaan, maalämpöön ja vesi-/ilmalämpöpumppuun. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta on lisätty mm. liityntäpysäköintiparkeilla, pyöräkatoksilla ja taksapolitiikalla. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen tähtää myös ydinkeskustaa tiivistävä yleiskaava ja kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma ”Tuhat jalkaa”. Ylöjärven päästöjen kehitystä voi seurata CO2-raportista.

Yleisötilaisuus syyskuussa 2019

Ylöjärvellä on suunnitteilla kaikille avoin HINKU-starttipäivä syyskuun alkuun. Tilaisuudessa kerrotaan ja esitellään erilaisia hiilineutraaleja ratkaisuja. Seuraa ilmoittelua elokuusta alkaen.

Ilmastodieetille?

Sinulla on mahdollisuus laskea oma ilmastovaikutuksesi ja aloita tarvittaessa myös ilmastodieetti. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää.

Yhdessä kohden hiilineutraalisuutta

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan eri toimijoihin, joiden tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus valtakunnallisesti ja Pirkanmaalla. Monissa HINKU-kunnissa on tehty myös kunnianhimoisia tiekarttoja kohti hiilineutraalisuutta. Hyviä esimerkkejä jo tehdyistä ilmastoteoista löytyy Suomen ympäristökeskuksen kokoamasta Energialoikkapalvelut-sivustolta. Sivuilla esitellään ilmastotekojen päästövähennysten ohella ilmastotekojen taloudellisia vaikutuksia.

 

 


Sivu päivitetty 26.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi