HINKU

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti liittyä valtakunnallisen HINKU-foorumin jäseneksi helmikuussa 2019. 

HINKU-kunnat sitoutuvat vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä muuta yhteiskuntaa nopeammin. Koko Tampereen kaupunkiseutu (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) on ensimmäisenä seutuna sitoutunut yhteiseen tavoitteiseen, ”Hiilineutraali Tampereen seutu 2030”. Sitoumuksen mukaisesti kasvihuonekaasuja vähennetään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja loput 20 % sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

Ylöjärvellä HINKU-velvoitteen toteutumisen seurantaa varten on nimetty työryhmä, johon kuuluvat kehitysjohtaja (pj.), kehitysinsinööri, perusturvaosaston talouspäällikkö, vapaa-aikajohtaja ja ympäristöpäällikkö.

Ylöjärvellä kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi on tehty jo lukuisia toimenpiteitä, osa niistä vaikuttaa välittömästi ja osa vasta pitkällä tulevaisuudessa. Kaupunki on ollut mukana jo pitkään kuntien energiansäästösopimuksessa ja useissa kaupungin kiinteistöissä on siirrytty fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin kuten aurinkoenergiaan, maalämpöön ja vesi-/ilmalämpöpumppuun. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta on lisätty mm. liityntäpysäköintiparkeilla, pyöräkatoksilla ja taksapolitiikalla. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen tähtää myös ydinkeskustaa tiivistävä yleiskaava ja kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma ”Tuhat jalkaa”. Ylöjärven päästöjen kehitystä voi seurata CO2-raportista.

Yleisötilaisuus 24.9.2019

Ylöjärven kaupungintalolla järjestetään kaikille avoin HINKU-starttipäivä tiistaina 24.9.2019 klo 17. Tilaisuudessa esitellään ja ideoidaan erilaisia hiilineutraaleja ratkaisuja.

Osallistu Ilmastodieetti-haasteeseen 1.-18.9.2019

Sinulla on mahdollisuus laskea oma ilmastovaikutuksesi ja aloittaa tarvittaessa myös ilmastodieetti. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. SYKE haastaa HINKU-kuntien asukkaat vähähiiliseen kulutukseen ajanjaksolla 1.-18.9.2019. SYKE seuraa ilmastodieetin laskurin käyttäjien kokonaismäärää kaikissa HINKU-kunnissa ja julkistaa kuntakohtaiset tulokset 20.9.2019. Muistathan laittaa postinumeron laskuriin, jotta toimenpiteesi kohdistuvat Ylöjärvelle.

Yhdessä kohti hiilineutraalisuutta

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan eri toimijoihin, joiden tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus valtakunnallisesti ja Pirkanmaalla. Monissa HINKU-kunnissa on tehty myös kunnianhimoisia tiekarttoja kohti hiilineutraalisuutta. Hyviä esimerkkejä jo tehdyistä ilmastoteoista löytyy Suomen ympäristökeskuksen kokoamasta Energialoikkapalvelut-sivustolta. Sivuilla esitellään ilmastotekojen päästövähennysten ohella ilmastotekojen taloudellisia vaikutuksia.

 

 


Sivu päivitetty 19.8.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi