Tonttitarjonta

Ylöjärven kaupunki pyrkii vuosittain jakamaan asemakaavan mukaisia tontteja rakentajille

Alueet, joilta tulee lähivuosina tontteja jakoon, ovat Kirkonseudun Siltatien alue, Metsäkylän Työläjärven alue. Viljakkalan Särkän alueen sekä Kurun keskustan lähialueen tonteja voi hakea jatkuvasti.

Hakemuskaavakkeet löytyvät tämän sivun alareunasta.

Tonttihakemukset palautetaan sähköpostilla osoitteeseen paikkatieto@ylojarvi.fi (tai paperisena osoitteeseen Ylöjärven kaupunki, Maat ja paikkatieto, PL 22, 33471 Ylöjärvi.)

Nyt myös vapaa-ajan tontteja myytävänä Kurun keskustan läheisyydestä ja kauniilta paikalta. Tontit myydään parhaan tarjouksen jättäneelle. Tarjota voi vielä noin viikon verran esnimmäisen tarjouksen saapumisesta. Tarjouksen päättymisajan näkee tontin tiedoista. Tarjoukset voi jättää osoitteeseen paikkatieto@ylojarvi.fi. Katso kohteet kartalta. Muuta informaatiota tästä.

Yhtiömuotoisten tonttien haku

Haettavat olevat tontit ovat nähtävänä Tonttihakukartta yhtiömuotoiset -linkin kautta. Osa tonteista on laitettu jatkuvaan hakuun. Jatkuvan haun tonttien viimeinen hakuaika ilmoitetaan tonttihakukartalla kyseisen tontin tiedoissa. Hakuaika määräytyy tonttiin kohdistuneen ensimmäisen hakemuksen saapumisesta.

Hakuohjeisiin pääset tästä linkistä.

Tonttihakukartan taustakartta vaihtuu zoomattaessa lähemmäs (Klikkaamalla tonttia näet yksittäistä tonttia koskevat tiedot sekä pääset avaamaan linkin mm. kaavamääräyksiin.)

Hakemuskaavake ja liitteiden laatimiseen tarvittava kartta-aineisto löytyy tämän sivun alaosasta.

Omakotitontit

Haettavaksi asetetut omakotitontit löytyvät tonttihakukartalta.

Tonttien saajat valitaan arpomalla.

Kartalla näkyvät haettavana olevat, jatkuvassa haussa olevat  ja varatut tontit. (Klikkaamalla tonttia näet yksittäistä tonttia koskevat tiedot sekä pääset avaamaan linkin mm. kaavamääräyksiin.)

Jatkuva tonttihaku

Ylöjärven kaupunki asettaa varsinaisesta tonttihausta ylijääneet sekä mahdolliset peruutustontit jatkuvaan hakuun. Tällöin kahden viikon hakuaika alkaa ensimmäisen hakulomakkeen saapumisesta. Jos hakuaikana saapuu useampi hakemus samaan tonttiin, tontti arvotaan hakijoiden kesken.

Myös jatkuvassa tonttihaussa olevat tontit löytyvät tonttihakukartalta.

Katso myös Viljakkalan ja Kurun alueiden runsas tonttitarjonta!
Viljakkalan ja Kurun tonttien kohdalla ensimmäinen varaaja saa tontin.

Hakulomakkeen voi toimittaa Ylöjärven kaupungille sähköpostitse osoitteeseen paikkatieto@ylojarvi.fi (sähköpostilla saapunut hakemus kuitataan vastaanotetuksi), tuomalla tai postin välityksellä.

Yhtiömuotoisten tonttien aineistoa

Muuta lopputunniste .txt tunnisteesta .zip tunnisteeksi ja pura tiedosto. Sisältää tonttien dwg kuvat.


Sivu päivitetty 24.5.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi