Hyppää sisältöön

Esiopetus

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan säännöllisesti vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua.

Esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Päivittäinen esiopetusaika on 4 tuntia. Esiopetuksen järjestäjänä Ylöjärvellä on sivistysosastoon kuuluva varhaiskasvatus.

Esiopetuksen lisäksi lapselle haetaan tarvittaessa esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, joka järjestetään pääsääntöisesti esiopetuspaikassa. Esiopetus on maksutonta, mutta käytettävästä varhaiskasvatusajasta peritään asiakasmaksu. Tietoa asiakasmaksuista löydät Asiakasmaksut-sivulta.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu sähköisesti.

Esiopetus 2023-2024

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat Ylöjärvellä lukuvuonna 2023-2024:
Syyslukukausi 9.8. - 22.12.2023. Syysloma 16-22.10.2023
Kevätlukukausi 8.1.-1.6.2024. Talviloma 26.2.-3.3.2024
Pääsiäisloma 28.3.-1.4.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 24.1.2023 päättänyt esiopetuksen järjestämispaikat kaudelle 2023-2024:

Asuntilan päiväkoti, 
Kangasniemen päiväkoti, 
Koulukallion päiväkoti
Metsäkylän päiväkoti ja koulu
Soppeenmäen esiopetus (Ylö­jär­ven Yhtenäiskoulu)
Mutalan päiväkoti ja koulu
Kurun päiväkoti
Siltatien koulu (tiedustelut Saurion päiväkodin johtaja)
Ta­ka­maan päiväkoti ja koulu
Tähkätaskun päi­vä­ko­ti
Vahannan päi­vä­ko­ti
Veittijärven päiväkoti ja kou­lu
Viljakkalan esiopetus (Viljakkalan Yhtenäiskoulu)
Vuo­ren­taus­tan päiväkoti ja koulu
Touhula Oy:n  palvelusetelipäiväkodeissa: Touhula Ylö­jär­vi ja SatuVekara 

Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta var­hais­kas­va­tus­ta tarvitsevien lasten esi­ope­tus järjestetään Rin­teen vuoropäiväkodissa. Ruotsinkielistä esiopetusta ylöjärveläisille lapsille tarjoaa Svens­ka samskolan i Tammerfors. Englanninkielistä esiopetusta ylöjärveläisille lapsille tar­jotaan Tampereen kansainvälisessä koulussa (Fista).

Esiopetus 2022-2023

Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 10.8.2022 ja päättyy 3.6.2023. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat Ylöjärvellä lukuvuonna 2022-2023:
Syyslukukausi 10.8. - 22.12.2022, Syysloma (vko 42) 17. - 23.10.2022
Kevätlukukausi 9.1. - 3.6.2023 Talviloma (vko 9) 27.2. - 5.3.2023
Pääsiäisloma 6.4. - 10.4.2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 27.1.2022  päättänyt esiopetuksen järjestämispaikat:

Lisätietoa päiväkodeista löydät sivulta Päiväkodit alueittain.

Mitä esiopetus on?

Esiopetus on maksutonta ja sitä tulee järjestää vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Päivittäinen esiopetusaika on 4 tuntia. Esiopetuksen järjestäjänä Ylöjärvellä on sivistysosastoon kuuluva varhaiskasvatus.

Esiopetus perustuu opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Ylöjärven kaupungin esiopetussuunnitelma (pdf), samoin kuin esiopetusyksikköjen vuosisuunnitelmat, pohjautuvat valtakunnalliseen esiopetussuunnitelmaan.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Lisäksi se tarjoaa tilaisuuksia lapsille monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Esiopetuksessa kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.

Lisätietoa esiopetuksesta (Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue)

Koulumatkaetu

Maksuton koulumatkaetu (pdf) koskee esioppilasta siinä tapauksessa, että hänen matkansa kotoa esiopetukseen on yli viisi kilometriä. Kuljetusetu koskee esioppilasta, joka tulee suoraan kotoa esiopetukseen ja vastaavasti esiopetuksen päätyttyä menee suoraan kotiin. Matkaan voi sisältyä myös itse kuljettu osuus. Hakemus koulumatkaedusta (pdf) esiopetusmatkan järjestämisestä osoitetaan päiväkodin johtajalle. 

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
040 133 1469 ma-to klo 9-11
varhaiskasvatuksenpalveluohjaus@ylojarvi.fi
Päivitetty: 23.3.2023