Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupunginhallitus hyväksyi Teivon-Mäkkylän uuden asuinalueen kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville

Ylöjärven kaupunginhallitus on hyväksynyt Teivon-Mäkkylän alueen osayleiskaavaehdotuksen kokouksessaan 18.12.2023.

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ajaksi 20.12.2023 – 31.1.2024. HUOM. Nähtävilläoloaikaa on pidennetty kahdella viikolla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 15.2.2024 asti (tieto päivitetty 12.1.2024).

Kaavaehdotuksesta pidetään asukastilaisuus Ylöjärven kaupungintalolla torstaina 18.1.2024 kello 15-18.

Osayleiskaavaehdotus lähtee siitä, että Teivon ravikeskus jatkaa ja monipuolistaa toimintaansa nykyisellä paikallaan mutta supistetulla alueella. Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Ravirata Oy ovat neuvotelleet aiesopimuksen ravirata-alueen kehittämisestä, ja Ylöjärven kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen niin ikään 18.12.2023.

– Ylöjärven tavoitteena on kehittää Teivon-Mäkkylän alueesta tiheään joukkoliikenteeseen tukeutuva, kerrostalovaltainen asuinalue erinomaisten ulkoilumaastojen läheisyyteen. Tampereen Ravirata Oy:n tapahtumakeskussuunnitelma tukee osaltaan Teivon kehittymistä palveluiltaan monipuoliseksi keskukseksi, jossa asuu tulevaisuudessa tuhansia asukkaita, tiivistää Ylöjärven kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen.

– Teivo-Mäkkylä on olennainen osa kasvuohjelmaamme ja merkittävä mahdollisuus Ylöjärvelle, Piiparinen painottaa.

Uusi asuinalue Ylöjärven ja Tampereen rajalle

Teivon-Mäkkylän alueelle, Ylöjärven ja Tampereen rajalle suunnitellaan uutta, kaikkiaan noin 5000 uuden asukkaan ja 500-1000 uuden työpaikan kaupunginosaa. Tavoitteena on ilmastoviisas, joukkoliikenteeseen tukeutuva kokonaisuus, jossa palvelut ja laajat virkistysalueet ovat lähellä.

Luonnosvaiheessa kaavavaihtoehtoja oli kaksi: vaihtoehdossa 1 ravikeskus pysyisi alueella ja vaihtoehdossa 2 ravikeskus siirtyisi muualle. Kaavasuunnittelua on pääosin jatkettu luonnosvaihtoehdon 1 pohjalta, jossa raviratatoiminnot säilyvät nykyisellä paikalla mutta pienemmällä alueella. Raviradan pohjois- ja eteläpuolelle on osoitettu rakentamisen alueita. Raviradan eteläpuolelle on lisätty aluevaraus koulua varten.

Junaradan idänpuoleinen ratkaisu noudattaa enemmän vaihtoehtoa 2, jossa maisema- ja kulttuurimaisema-alueet rajautuvat virkistysalueisiin. Liikenneratkaisuissa on huomioitu kaksoisraiteen yleissuunnittelun alustavia tavoitteita. Ajoneuvoliikenteen yhteystarve on lisätty Keijärventien ja Terätien välille.

Kaavaehdotuksessa on huomioita luonnosvaiheen palautteita, selkeytetty kaavakarttaa, päivitetty kaava-asiakirjoja sekä laadittu muun muassa hulevesiselvitys.

Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavojen laatimista, mikä tulee etenemään vaiheittain. Osayleiskaava toimii sitovana ohjeena asemakaavoja laadittaessa. Asemakaavavaiheessa tullaan laatimaan vielä tarkentavia selvityksiä, kuten esimerkiksi melu- ja tärinäselvityksiä.

Tapahtumakeskus ja raviurheilua

Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Ravirata Oy ovat neuvotelleet aktiivisesti ravirata-alueen tulevaisuudesta sen jälkeen, kun Ylöjärvi osti Teivon sadan hehtaarin maa-alueet Tampereen kaupungilta.

Neuvottelujen tuloksena syntyneen aiesopimuksen tarkoituksena on ilmaista osapuolten tahtotilat Teivon ravirata-alueen kehittämisestä sekä siihen liittyvät toimet. Tampereen Ravirata Oy:n tavoitteena on kehittää Teivosta vetovoimainen ja monipuolinen tapahtumakeskus Ylöjärvelle, ja varmistaa raviurheilun kilpailutoiminnan jatkuminen Teivossa ja Pirkanmaalla.

Osapuolet ovat yhteistyössä neuvotelleet Tampereen Ravirata Oy:n nykyisen noin 30 hehtaarin vuokra-alueen supistamisesta noin 18 hehtaariin.

Teivon alueen kehittäminen ja vapauttaminen kaupungin käyttöön vaiheittain edellyttää olemassa olevien maanvuokrasopimusten uusimista ja alueen jakamista osiin. Nykyiset valmennustallien alueet sekä pysäköintialueet vapautuvat aiesopimuksen mukaan kaupungin hallintaan vuoden 2026 Kuninkuusravien jälkeen 31.12.2026. Kaviouran, verryttelylenkin, nykyisen katsomoalueen ja tulevan uuden varikkoalueen (yhteensä noin 16,7 ha) osalta tehdään Tampereen Ravirata Oy:n kanssa määräaikainen maanvuokrasopimus päättymään 31.12.2055. Aiesopimuksessa huomioidaan myös Tampereen hevosklinikan toiminnan jatkuminen nykyisellä paikalla, määräaikainen maanvuokrasopimus tehdään sen osalta päättymään 31.12.2055.

– Teivossa käynnistyy ensimmäisenä varikkoalueen suunnittelu, mutta toki tulevaisuuden tapahtuma- ja urheiluareenakokonaisuus tulee ottaa myös tässä suunnittelussa huomioon. Mitä monipuolisemmin koko aluetta saadaan hyödynnettyä ravikilpailujen ulkopuolella, sitä houkuttelevammaksi tapahtumakeskus tulevaisuudessa saadaan muille käyttäjille ja käyttötarkoituksille, kertoo Teivon seuraavista askelista Tampereen Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Elina Hirvonen.

Teivossa pidetään esimerkiksi ravikoulun säilyttämistä uudessa tapahtumakeskuskokonaisuudessa erittäin tärkeänä lajin tulevaisuuden kannalta.

Aiesopimuksessa esitetyt toimenpiteet ja niiden aikataulut riippuvat yleis- ja asemakaavoituksesta, ja eteneminen vaatii lainvoimaiset toimielinpäätökset kaupungilta.

Päivitys: Aiesopimus allekirjoitettiin 9.2.2024.

Teivon-Mäkkylän yleiskaavan sivu

Lisätietoja

  • Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
  • Kehityspäällikkö Mari Ruissalo, p. 044 486 3124, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 
  • Tampereen Ravirata Oy, toimitusjohtaja Elina Hirvonen, p. 050 301 8258, etunimi.sukunimi@teivo.fi