Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupunginvaltuusto hyväksyi useita vuosikertomuksia ja -raportteja vuodelta 2022

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.6.2023 useita vuotta 2022 koskevia raportteja ja asiakirjoja.

Arviointikertomus 2022

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa se arvioi, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu arvioida, onko toiminta ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Tarkastuslautakunta arvioi, että suurin osa kaupunginvaltuuston asettamista strategisista vuositavoitteista toteutui vuonna 2022.

Arviointikertomus (kaupunginvaltuusto 12.6.2023)

Tarkastuslautakunta

Tilinpäätös 2022

Ylöjärven kaupungin tilikausi 2022 oli odotettua parempi. Vaikka tilikausi muodostui alijäämäiseksi, toteutui tilikausi huomattavasti talousarviota parempana. Vuoden 2022 tulos oli -2,9 miljoonaa euroa ja tilinpäätöserien jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 0,8 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa tulos oli -4,9 miljoonaa euroa ja tilikauden alijäämä 3,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040 133 4540.

Tiedote tilinpäätöksestä

Tilinpäätös (kaupunginvaltuusto 12.6.2023)

Henkilöstökertomus 2022

Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstövoimavarojen määrästä, rakenteesta ja näiden muutoksista sekä henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja, jotka kertovat henkilöstön tilasta, toiminnasta ja kustannuksista. Ylöjärven kaupungilla oli vuoden 2022 lopussa voimassa olevia palvelussuhteita 2 147.

Lisätietoja: vt. henkilöstöjohtaja Marjo Soutolahti, p. 050 390 4766.

Henkilöstökertomus (kaupunginvaltuusto 12.6.2023)

Raportti kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä 2022

Raportissa käydään läpi ylöjärveläisten hyvinvoinnin tilaa ja kaupungissa sen edistämiseksi tehtyä työtä vuonna 2022.

Raportin mukaan hyvinvointityö on Ylöjärven kaupungilla rakenteellista ja pääosin hyvällä mallilla.

Raportissa todetaan, että vuotta 2022 leimasi yllättävien, globaalisti vaikuttavien laaja-alaisten ilmiöiden esiintyminen. Erityisesti sota ja pandemian jälkitila sekä taloudellinen epävarmuus ovat vaikuttaneet myös ylöjärveläisten hyvinvointiin. Edelleen mainitaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus oli historiallinen ja vaikutti ylöjärveläisten peruspalvelujen järjestämiseen. Johtopäätöksenä todetaan myös, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tulee painottaa rakenteiden lisäksi hyvinvointitekoja ja vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä sekä hyvinvointivaikutusten arviointia.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Suvi Saarinen, p. 044 481 1471.

Vuosittainen raportti 2022 kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä (kaupunginvaltuusto 12.6.2023)


Kuva: Jonathan Melartin