Hyppää sisältöön

Lupahakemukset

Toisinaan rakennuslupa saattaa vaatia poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun, joka valmistellaan kaavoituksessa viranhaltijapäätöksenä. Maisemaa muokkaavat toimenpiteet edellyttävät toisinaan maisematyölupaa. Luvan tarve tulee aina varmistaa ennen toimenpiteen aloittamista. 

Tiedote 10.9.2021

Lupien käsittely on ruuhkautunut, joka saattaa pitkittää käsittelyaikaa. Voit edesauttaa luvan käsittelyä varmistamalla Lupapisteen neuvontapalvelun kautta vaatiiko hanke poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisuharkintaa sekä toimittamalla tarvittavat liitteet.

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Mikäli rakennushanke sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella tai ranta-vyöhykkeellä, jossa ei ole asemakaavaa, varmista aina kaavoituksesta suunnittelutarpeen tai poikkeamisluvan tarpeellisuus. Käyttötarkoituksen muutos vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi käsitellään poikkeamislupahakemuksella.

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset valmistellaan kaavoituksen toimesta Lupapiste-asiointipalvelun kautta. Lupapiste-asiointipalvelun kautta voit tiedustella, vaatiiko hanke edellä mainittuja lupia. 

Hakemuksen käsittely alkaa, kun kaikki luvan edellyttämät liitteet on toimitettu. Päätökset luvista tekee kaavoituspäällikkö. Luvasta perittävä maksu määräytyy kaavoituksen palvelumaksujen mukaan.

Ohje: Näin haet poikkeamis- ja suunnittelutarvelupaa (pdf) 1.7.2020

Jätä hakemus Lupapisteessä

Maisematyölupa

Maankäyttö- ja rakennuslaissa 128 § on säädetty maisematyöluvan tarpeellisuudesta.

Maisematyöluvan vaativat toimenpiteet:

  • maisemaa muuttava maanrakennustyö
  • puiden kaataminen
  • muu edellisiin verrattava toimenpide.

Lupa on tarpeen vain asemakaava-, rakennus- ja toimenpidekieltoalueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyölupapäätöksen asemakaava-alueiden asuntotonteilla tekee rakennustarkastaja (puunkaato; hakemus tehdään Lupapisteessä) ja muilla alueilla kaavoituspäällikkö.

Kaavoituspäällikön päätös toimitetaan luvan hakijalle ja laskutetaan taksan mukaisesti.

Jätä hakemus Lupapisteessä

Mene osoitteeseen www.lupapiste.fi.

Rekisteröidy asiointipalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilitunnisteella. Tämän jälkeen pääset kirjautumaan palveluun.

Valitse kartalta sijainti kirjoittamalla hakukenttään osoite, kiinteistötunnus tai kartalle kohdistamalla.

Tämän jälkeen voit joko kysyä neuvoa tai tehdä hakemuksen.

Kerro mitä olet tekemässä ja jätä neuvontapyyntö tai hakemus.

Kutsu hankkeen osapuolet mukaan täydentämään tai näkemään hakemustasi. Voit kutsua esimerkiksi pääsuunnittelijan ja valtuuttaa hänet hoitamaan lupaprosessia kohdasta "valtuuta uusi henkilö".

Jätä hakemus. Hakemus on nyt vireillä-tilassa ja näkyy käsittelijöille. Käsittelijät kommentoivat ja ohjaavat asiakasta lupahakemusta Lupapisteen kautta.

Saat mahdolliset hakemuksen täydennyspyynnöt Lupapisteen kautta, josta tulee heräteviesti sähköpostiisi.


Voit hoitaa naapureiden kuulemiset joko perinteisellä lomakkeella ja liittää sen hakemuksen asiakirjoihin tai hoitaa kuulemisen hakemuksen jätettyäsi Lupapisteessä. Jälkimmäinen tapa edellyttää naapureiden sähköpostiosoitteita. Mikäli haluat, kaupunki voi hoitaa naapureiden kuulemisen. Tästä peritään palvelumaksujen mukainen maksu. Mahdolliset lausuntopyynnöt viranomaisilta voidaan myös hoitaa Lupapisteen kautta.

Hallintolain 23a §:n mukaan viranomaisen tulee määritellä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Säännös ei koske asioita, joiden käsittelylle on muualla säädetty täsmällinen määräaika, jotka tulevat vireille viranomaisen aloitteesta tai joita ei ratkaista hallintopäätöksellä. Myöskään tosiasiallinen hallintotoiminta tai hallintosopimuksella toteutettavat hallintotoimet eivät kuulu säännöksen soveltamisalaan.

Kaavoituksen lupa-asioiden tavoitteelliset käsittelyajat:

  • Maisematyölupa 2 kuukautta
  • Poikkeamislupa 2-3 kuukautta
  • Suunnittelutarveratkaisut 2-3 kuukautta

Toimipaikat

Kaupungintalo
Kaupungintalo
03 565 30 000 / vaihde ma-pe klo 8-15
kirjaamo@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, PL 22, 33470 Ylöjärvi / avoinna ma-pe klo 9-15
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Keränen Leena
Kaavoitusarkkitehti
040 133 1403
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Keva Helena
Kaavasuunnittelija
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 24.9.2021