Hyppää sisältöön

Lupahakemukset

Rakennuslupa voi edellyttää poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua. Kaava-alueella tehtävät maisemaa muokkaavat toimenpiteet voivat edellyttää maisematyölupaa. Luvan tarvetta tulee aina tiedustella ennen toimenpiteisiin ryhtymistä lupaviranomaiselta, joko lähettämällä sähköpostia kaavoituksen asiakaspalveluun, kaavoitus@ylojarvi.fi, tai pyytämällä neuvoa Lupapiste.fi:n kautta. 

Lupahakemuksen käsittely alkaa, kun kaikki luvan edellyttämät liitteet on toimitettu ja naapurit kuultu. Katso ohjeet hakemuksen ja sen liitteiden valmisteluun:

Näin haet poikkeamis- ja suunnittelutarvelupaa (pdf) 1.7.2020

Päätökset luvista tekee kaavoituspäällikkö. Luvasta perittävä maksu määräytyy kaavoituksen palvelumaksujen mukaan.

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Mikäli rakennushanke sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella tai rantavyöhykkeellä, varmista kaavoituksesta poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus. Käyttötarkoituksen muutos vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi käsitellään useimmiten poikkeamislupahakemuksella. 

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset valmistellaan kaavoituksen toimesta Lupapiste-asiointipalvelun kautta. Lupapiste-asiointipalvelun kautta voit tiedustella, vaatiiko hanke edellä mainittuja lupia. 

Maisematyölupa

Maisematyöluvasta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa 128 §. Lupa on tarpeen asemakaava- ja rakennus- ja toimenpidekieltoalueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Puiden kaataminen, maisemaa muuttava maanrakennustyö tai edellisiin verrattava toimenpide edellyttävät maisematyölupaa.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- ja asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen eikä myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisiin töihin.

Maisematyölupapäätöksen asemakaava-alueiden asuntotonteilla tekee rakennustarkastaja (puunkaato; hakemus tehdään Lupapisteessä) ja muilla alueilla kaavoituspäällikkö.

Siirry osoitteeseen www.lupapiste.fi .

Rekisteröidy asiointipalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilitunnisteella. Tämän jälkeen pääset kirjautumaan palveluun.

Valitse kartalta sijainti kirjoittamalla hakukenttään osoite, kiinteistötunnus tai kartalle kohdistamalla.

Tämän jälkeen voit joko kysyä neuvoa tai tehdä hakemuksen.

Kerro mitä olet tekemässä ja jätä neuvontapyyntö tai hakemus.

Kutsu hankkeen osapuolet mukaan täydentämään tai näkemään hakemustasi. Voit kutsua esimerkiksi pääsuunnittelijan ja valtuuttaa hänet hoitamaan lupaprosessia kohdasta "valtuuta uusi henkilö".

Jätä hakemus. Hakemus on nyt vireillä-tilassa ja näkyy käsittelijöille. Käsittelijät kommentoivat ja ohjaavat asiakasta lupahakemusta Lupapisteen kautta.

Saat mahdolliset hakemuksen täydennyspyynnöt Lupapisteen kautta, josta tulee heräteviesti sähköpostiisi.

Poikkeuslupa-, suunnittelutarveratkaisu- ja maisematyölupahakemusten yhteydessä kuullaan naapurit. Kuulemisesta on säädetty MRL 173 §:ssä ja MRA 86 §:ssä.

Lupakäsittelijä selvittää ja lisää Lupapisteeseen kuultavat naapurit, kun hakemus on jätetty. Lupaviranomaisella on viime kädessä lupaa ratkaistessaan vastuu siitä, että naapureita on kuultu riittävästi. Kuuleminen on lupakohtainen, pääsääntöisesti rakennuslupa edellyttää erillistä kuulemista. 

Naapurit voi kuulla seuraavilla vaihtoehtoisilla tai toisiaan täydentävillä tavoilla:

  • Luvanhakija voi kuulla naapurit Lupapisteen kautta lähettämällä naapurille sähköpostikutsun. Tapa edellyttää naapurin tunnistettavaa sähköpostiosoitetta. Naapurin tulee kuitata sähköpostikuuleminen Lupapisteeseen.
  • Luvanhakija voi pyytää hyväksyttyyn asemapiirrokseen naapurin allekirjoituksen, nimenselvennyksen ja kiinteistötunnuksen. Allekirjoituksen yhteyteen kirjataan: Olen tutustunut hakemukseen ja poikkeamiseen eikä minulla ole huomautettavaa / huomautus erillisellä liitteellä. 
  • Hakija voi pyytää kaupunkia kuulemaan naapurit. Naapurikuulemisesta veloitetaan palvelumaksujen mukaisen maksun. 

Lupakäsittelijä lähettää mahdolliset lausuntopyynnöt viranomaisille Lupapisteen kautta.

Hallintolain 23a §:n mukaan viranomaisen tulee määritellä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta.  

Kaavoituksen lupa-asioiden tavoitteelliset käsittelyajat:

  • Poikkeamislupa 2-3 kk
  • Suunnittelutarveratkaisu 2-3 kk
  • Maisematyölupa 2 kuukautta

Yhteystiedot

Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Saloranta Mia
Kaavoitusarkkitehti
044 481 1312
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Puistovirta Katri
Kaavasuunnittelija
040 562 7363
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Kansanen Moona
Kaavoitusarkkitehti
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Wallin Kaisu
Maisemasuunnittelija
041 730 1380
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet), lupavalmistelut

Kysy neuvoa tai hae lupaa

Päivitetty: 8.3.2023